Keten tohumu pres küspesi nedir, Keten tohumu pres küspesi ne demek

Keten tohumu pres küspesi; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir.

Veterinerlikte sözlük anlamı:

Keten tohumundan mekanik özütleme işlemi yardımıyla yağın çoğu alındıktan sonra kalan cips veya kalıpların öğütülmesiyle elde edilen, % 10'dan fazla ham selüloz içermeyen bir ürün, zeyrek pres küspesi.

Keten tohumu pres küspesi tanımı, anlamı

Kete : Yağlı, mayalı veya mayasız hamurdan yapılmış olan çörek

Keten : Ketengillerden, çiçekleri mavi renkte ve beş taç yapraklı, lifleri dokumacılıkta kullanılan bir bitki (Linumusitatissimum). Bu bitkinin liflerinden yapılmış (dokuma vb.).

Keten tohumu : Keten bitkisinin, yağı çıkarılan veya dövülerek hekimlikte kullanılan küçük taneleri, zeyrek (II). Önemsiz, değersiz kimse.

Küspe : Hayvan yemi, yakacak ve gübre olarak kullanılan, yağı veya suyu çıkarılmış her türlü yağlı tohum ve bitki artığı. Özü alınmış meyvelerin kalan bölümü.

Pres : İşletme, onarma, düzletme vb. işlemlerin uygulanması için bir nesneyi, iki ağırlık arasında mekanik olarak sıkıştırmaya yarayan alet, mengene, cendere. Baskı. Üzüm, elma, zeytin vb. meyve ve sebzeleri sıkarak suyunu, yağını çıkarmakta kullanılan alet veya araç.

Tohum : Bitkilerde döllenme sonunda yumurtacıktan oluşan ve yeni bir bitki oluşmasını sağlayan tane. Ortaya bir sonuç çıkaran, bir sonucun oluşmasına sebep olan şey. Soy sop, döl, nesil, sülale. Spermatozoit.

 

Zeyrek pres küspesi : Keten tohumu pres küspesi.

Ham selüloz : Yem örneğinin asit ve alkalilerde kaynatıldıktan sonra geriye kalan protein, yağ ve azotsuz öz maddelerden arındırılmış kısmı. Sindirimin düzenli olması için değişik rasyonlarda değişik oranlarda olması gereken, selüloz, hemiselüloz, lignin ve pektin içeren kompleks karbonhidratlar, lifli maddeler, bitki hücre duvarının bileşeni, yapısal karbonhidrat, HS.

Özütleme : Bir çözücü içinde çözünen katı ya da sıvıdan bir maddenin çıkarılması. Ekstraksiyon. Bir karışım içindeki bileşenlerden istenen bir tanesini uygun bir çözücü içinde çözündürerek bulunduğu ortamdan ayırma işlemi. Bir karışımdaki ögelerden birini uygun bir sıvıda seçimli olarak çözüp diğerlerinden ayırma işlemi. Özel yöntem ve süreçlerle, elementleri filizlerinden ayrıştırıp çıkartma işlemi. Özünü çıkarma, herhangi bir maddenin çeşitli yöntemlerle özünü elde etme, ekstraksiyon.

Öğütülme : Öğütülmek işi.

Mekanik : Kuvvetlerin maddeler ve hareketler üzerine etkisini inceleyen fizik dalı. Denge ya da hareket kurallarıyla ilgili. Makine ile yapılan. Düşünmeden yapılan.

Selüloz : Bitkilerde hücre yapısının büyük bir bölümünü oluşturan kâğıt, yapay ipek ve patlayıcı maddelerin yapımında kullanılan bir karbonhidrat (C6H10O5).

Yardım : Kendi gücünü ve imkânlarını başka birinin iyiliği için kullanma, muavenet. Etki. Bir ülkeye bağış veya ödünç olarak verilen para ve ihtiyaç maddeleri. İşlerin daha etkin ve verimli olabilmesi için sağlanan katkı, destek. Bağış, iane.

 

Zeyrek : Anlayışlı, uyanık, zeki. Keten tohumu.

Alındı : Para vb. bir şeyin teslim alındığını gösteren belge, makbuz.

İçerme : İçermek işi, tazammun, ihtiva.

Yağın : Sırt. Düşman. Kesin, kesinlikle. Güçlü (yel için). Yiğit, çevik, güçlü, hızlı, çalışkan. Hafif. Kesin, kati. Yağmur.

Yardı : Ceza.

Diğer dillerde Keten tohumu pres küspesi anlamı nedir?

İngilizce'de Keten tohumu pres küspesi ne demek ? : flaxseed press meal