Kezzap nedir, Kezzap ne demek

Kezzap; kökeni farsça dilinden gelmektedir.

"Kezzap" ile ilgili cümle örnekleri

  • "O gece elimde mektebin kâğıdı, aramadığım ne kibrit suyu kaldı ne kezzap." - F. R. Atay

Kezzap hakkında bilgiler

Nitrik asit, bileşiminde üç oksijen, bir hidrojen ve bir azot bulunan kuvvetli bir asittir. HNO3 formülüyle gösterilir. Konsantrasyonu arttıkça daha tehlikeli olur, gliserin ile reaksiyona sokulduğunda nitro gliserin elde edilir. Dinamit, çeşitli patlayıcılar, plastik ve gübre yapımında kullanılır.

Nitrik asit patlayıcı madde olacak kimyasalları nitrata çevirdiğinden patlayıcı maddelerin çoğunda kullanılır. Dinamit, gliserin-tri-nitrattır. TNT Tri-Nitro-Toluen.

Kezzap anlamı, kısaca tanımı:

Asit : Turnusolün mavi rengini kırmızıya çevirmek özelliğinde olan ve birleşimindeki hidrojenin yerine maden alarak tuz oluşturan hidrojenli birleşik, hamız.

Bileşim : Bir maddenin hangi kimyasal türlerden oluştuğunu belirleyen verilerin tamamı. İki veya daha çok öge bir araya gelerek yeni bir öge oluşturma, terkip. Bileşme sonucu oluşan cisim. Bileşme işi.

Oksijen : Atom numarası 8, atom ağırlığı 16 olan, hidrojenle birleşerek suyu oluşturan, rengi, kokusu ve tadı olmayan, havada beşte bir oranında bulunan bir gaz, müvellidülhumuza (simgesi O).

 

Hidrojen : Oksijenle birleşerek suyu oluşturan, atom numarası 1, rengi, kokusu ve tadı olmayan bir gaz, müvellidülma (simgesi H).

Azot : Atom numarası 7, atom ağırlığı 14,008 olan, havada beşte dört oranında bulunan, rengi, kokusu, tadı olmayan element, nitrojen (simgesi N).

Kuvvetli : Çok etkileyici. Görevini iyi yapan, keskin. Saygın, nüfuzlu. Sağlam, dayanıklı olan. Gücü çok olan, zorlu, şiddetli. Etkili. Üstün, donanımlı.

Formül : Çıkar yol, tutulan yol, yöntem. Genel bir olguyu, bir kuralı veya ilkeyi açıklayan simgeler takımı. Kalıplaşmış, basmakalıp anlatım. Birleşik bir cismin birleşimine giren maddeleri ve bunların o birleşik maddedeki oranlarını gösteren kısaltma takımı. Bir veya birçok niceliğe bağlı bulunan bir niceliğin hesaplanmasına yarayan matematiksel anlatım. Bir ilacın hazırlanmasında bir sonucun elde edilmesinde izlenecek işlemlerin çeşitli sayılar ve semboller kullanılarak ifade edildiği özgün kavram. Bir belgenin yazılacağı biçimi ve ona özgü olan deyimi gösteren örnek.

Gösteri : Bir istek veya karşı görüşün, halkın ilgisini çekecek biçimde topluca ve açıkça yapılması, nümayiş. Sinema veya tiyatroda film, oyun gösterme işi. Birinin, bir topluluğun kendi duygusunu gösteren sözü veya davranışı, tezahürat. Genellikle şarkı, dans vb. eğlence türlerin yer aldığı eğlence, şov. Bir şeyi tanıtmak amacıyla yapılmış olan sunum, demonstrasyon, demo. İlgi, dikkat çekmek için bir topluluk önünde gösterilen beceri veya oyun.

Nitrik asit : Organik maddeler üzerinde yakıcı ve sarartıcı bir etki gösteren, birleşiminde bir azot, üç oksijen ve bir hidrojen bulunan, yoğunluğu 1,52 olan, 86 °C'de kaynayan, sanayide kullanılan asit, kezzap (HNO3).

 

Diğer dillerde Kezzap anlamı nedir?

İngilizce'de Kezzap ne demek? : n. nitric acid, vitriol, aqua fortis, caustic

Fransızca'da Kezzap : esprit-de-sel, eau-forte [la], vitriol [le]

Almanca'da Kezzap : die Salpetersäure

Rusça'da Kezzap : n. лгун (M), протрава (F)