Kişileştirme nedir, Kişileştirme ne demek

  • Kişileştirmek işi
  • Cansız varlıkları veya hayvanları insanmış gibi gösterme, canlandırma, teşhis, teşhis ve intak.

"Kişileştirme" ile ilgili cümle örnekleri

  • "Bu dönemin oyunlarında en önemli kişileştirme yöntemi, kişileri olumlu ve olumsuz karşıtlığı içinde çizmektir." - M. And

Gösteri Sanat terimi olarak anlamı:

Oyunun özüne uygun olarak aksiyonun gelişimini sağlayan kişilerin yapımı. Oyun kişisinin yapımı, yönelişleri, davranışları, görünüşleri, hareketleri, çevre ve benzeri yollardan gerçekleştirilir. Kişileştirme tip ve karakter olmak üzere iki çeşittir.

Bilimsel terim anlamı:

Cansız varlıkları ya da hayvanları, imgesel yaratıkları kişiler gibi davrandırma, canlandırma, onlara duygu, imge, devim gibi nitelikler kazandırma sanatı:/ Karlı dağların başında / Salkım salkım duran bulut / Saçın çözüp benim için / Yaşın yaşın ağlar mısın? (Yunus Emre)

İngilizce'de Kişileştirme ne demek? Kişileştirme ingilizcesi nedir?:

characterization

Osmanlıca Kişileştirme ne demek? Kişileştirme Osmanlıca'da ne anlama gelir?:

teşhis

Kişileştirme hakkında bilgiler

[Bakınız: antropomorfizm]

Kişileştirme anlamı, tanımı:

Kişi : Oyun, roman, hikâye vb.nde yer alan kimse. Çekimli fiillerde ve zamirlerde konuşan, dinleyen, sözü edilen varlık, şahıs. Kadın veya erkeğe verilen genel ad, şahıs, zat, nefer. Erkek. Eş, koca.

 

Varlık : Kalıcı olan, gelip geçici olmayan şey. Para, mal, mülk, zenginlik, variyet. Önemli, yararlı, değerli şey. Ömür, hayat. Var olan her şey. Var olma durumu, mevcudiyet. Canlı varlıkların sayısal yoğunluğu veya dağılımı, popülasyon.

Hayvan : Duygu ve hareket yeteneği olan, içgüdüleriyle hareket eden canlı yaratık. Akılsız, duygusuz, kaba, hoyrat (kimse). At, eşek, katır gibi türlü hizmetlerde kullanılan yaratık. Kızılan bir kimseye söylenen bir söz.

İnsan : Huy ve ahlak yönünden üstün nitelikli (kimse). Toplum hâlinde bir kültür çevresinde yaşayan, düşünme ve konuşma yeteneği olan, evreni bütün olarak kavrayabilen, bulguları sonucunda değiştirebilen ve biçimlendirebilen canlı. Âdemoğlu, âdem evladı.

Gösterme : Göstermek işi. Teşhir, sergileme.

Canlandırma : Kişileştirme. Tek tek resimleri veya hareketsiz cisimleri gösterim sırasında hareket duygusu verebilecek bir biçimde düzenleme ve filme aktarma işi, animasyon. Canlandırmak işi. Solunumu ve kalbi durmuş olan hastaya yaşama döndürülmesi için yapılmış olan işlemler bütünü. Geçmiş bir olayın gelişmesini ve sonucunu aynı biçimde yansıtarak sunma. Otel, tatil köyü vb. turistik yerlerde konukları eğlendirmek için çeşitli oyunlar, gösteriler yapma, animasyon.

Teşhis : Belirleme. Kim ve ne olduğunu anlama, tanıma, seçme. Tanı. Kişileştirme.

İntak : Konuşturma söyletme. Kişileştirilen varlıklara, hayalî yaratıklara söz söyletme sanatı, dillendirme.

Antropomorfizm : İnsan biçimcilik.

 

Kişileştirmek : kişileşme işini yaptırmak.

Diğer dillerde Kişileştirme anlamı nedir?

İngilizce'de Kişileştirme ne demek? : n. personification, impersonation, emblem

Fransızca'da Kişileştirme : personnification [la]

Almanca'da Kişileştirme : n. Personifikation, Personifizierung

Rusça'da Kişileştirme : n. антропоморфизм (M), олицетворение (N), персонификация (F)