Kimsemiz nedir, Kimsemiz ne demek

Teknik terim anlamı:

Hiç birimiz, bizden hiçbir kimse.

Kimsemiz tanımı, anlamı

Kimse : Herhangi bir kişi, kim olduğu bilinmeyen kişi

Hiçbir : Bir addan önce getirilerek o adın bildirdiği varlıktan bir tanesinin bile olmadığını anlatan bir söz.

Birim : Bir kümenin her elemanı. Dilin, oluşturduğu yapı içinde, belli bir düzlemde yer alan öbür ögelerle kurduğu bağıntılarla tanımlanan ayrı nitelikli öge, ünite. Herhangi bir kuruluştaki alt bölümlerden her biri. Bir çokluğu oluşturan varlıkların her biri, ünite. Bir niceliği ölçmek için kendi cinsinden örnek seçilen değişmez parça, vahit.

Biri : Bir tanesi. Bilinmeyen bir kimse.

Hiç : Olumsuz yargılı cümlelerde fiilin anlamını pekiştiren bir söz. Soru cümlelerinde belirsiz bir zamanı anlatan bir söz. Bir soruya açık bir cevap verilmek istenmediğinde cevap cümlesinin başına getirilen bir söz. Boş, değersiz, önemsiz olan şey veya kimse.

Diğer dillerde Kimöz anlamı nedir?

İngilizce'de Kimöz ne demek ? : cymose