Kimyasal nedir, Kimyasal ne demek

Kimyasal; bir kimya terimidir. Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır.

 • Kimyaya ait, kimya ile ilgili, kimyevi

"Kimyasal" ile ilgili cümle örnekleri

 • "Kimyasal birleşim."

Kimya'daki anlamı:

Kimyasal madde. Kimya ile ilgili şey.

Su ürünleri alanındaki kelime anlamı:

Kimya bilimiyle ilgili olan.

İngilizce'de Kimyasal ne demek? Kimyasal ingilizcesi nedir?:

chemical

Osmanlıca Kimyasal ne demek? Kimyasal Osmanlıca'da ne anlama gelir?:

kimyevî

Kimyasal hakkında bilgiler

Bir Kimyasal madde özel bir kimyasal bileşim içeren malzemedir.

Kimyasal ile ilgili Cümleler

 • Bu kimyasal mikropların üremesini engeller.
 • Kimyasal semboller kimyasal elementleri tanımlamak için kullanılır.
 • Kimyasal sembol olarak 'H', hidrojeni gösterir.
 • Skandiyumun kimyasal sembolü Sc'dir.
 • Kurşun, sembolü Pb olan kimyasal bir elementtir.
 • Fenolün kimyasal yapısını çizebilir misin?
 • Paracelsus tıpta kimyasal ve mineral kullanımının öncülüğünü yaptı.
 • Kimyasal sembol "H" hidrojen anlamına gelir.
 • Fenolün kimyasal formülünü biliyor musun?
 • Kimyasal denklemlerin faydalı olduğunu düşünüyor musun?
 • Kimyasal maddeyi doğrudan güneş ışığına maruz bırakma.
 • Hidrobromik asitin kimyasal sembolü nedir?

Kimyasal kısaca anlamı, tanımı:

Kimya : Üstün özellikler taşıyan çok değerli şey. Uyum. Maddelerin temel yapılarını, birleşimlerini, dönüşümlerini, çözümleme, birleşim ve üretim yöntemlerini inceleyen bilim.

 

Kimyasal savaş : Kimyasal madde ve silahların kullanıldığı savaş.

Kimyasal silah : İnsan, hayvan ve bitkiler üzerinde zehirli maddelerle ölümcül olaylara neden olan silah.

Kimyasal tedavi : Hastalıkların kimyasal maddelerle tedavi edilmesi yöntemi, kemoterapi.

Kimyevi : Kimyasal.

Madde : Para, mal vb. ile ilgili şey. Duyularla algılanabilen nesne. Molekül. Kendi içinde bütünlüğü olan anlatım. Sözlük ve ansiklopedilerde tanımlanan, anlatılan kelime, ad veya konulardan her biri. Yasa, sözleşme, antlaşma vb. metinlerde, her biri başlı başına bir yargı getiren ve çoğu kez rakamla belirtilen bölüm. Bir cismi oluşturan öge, öz. Boşlukta yer kaplayan, bir kütlesi olan her türlü varlık, özdek.

Bileşim : Bileşme sonucu oluşan cisim. Bir maddenin hangi kimyasal türlerden oluştuğunu belirleyen verilerin tamamı. Bileşme işi. İki veya daha çok öge bir araya gelerek yeni bir öge oluşturma, terkip.

Malzeme : Bir eserin hazırlanmasında yararlanılan bilgi ve kaynakların tamamı. Gereç.

Kimyasal antagonist : İlacın kimyasal yapısını değiştirerek antagonist etki oluşturan madde.

 

Kimyasal antagonizma : Agonistin, antagonist ilaçla kimyasal olarak birleşmesi sonucu etkisiz duruma getirilmesi olayı.

Kimyasal aşındırma : Suyun ya da çözeltilerin, kimyasal etkisiyle aşınma.

Kimyasal ayrışma : Yerli kayaların, içinde erimiş kimi gazlar bulunan sularla dağılıp çözülmeleri. Kimyasal bir bileşiğin uğradığı ayrışma.

Kimyasal bağ : [Bakınız: bağ] Atom veya iyonların bağımsız molekül oluşturmasını sağlayan kuvvetlerden doğan etkileşim türü. İyonik bağ ve kovalent bağ gibi türleri vardır. Birden fazla atomu veya iyonu bir arada tutan çekim kuvveti.

Kimyasal bağlar : Bileşiklerin ya da monomer moleküllerinin aralarındaki bağlar.

Kimyasal bileşim : Bir özdeğin hangi tür öğecik ve özdeciklerden, ne oranda oluştuğunu gösteren veriler. Bir özdeğin hangi tür atomlardan, ne oranlarda oluştuğunu gösteren bilgi. Herhangi bir maddenin içerdiği kimyasal madde türleri. (biyoloji)

Kimyasal bileşme : Değişik özdeciklerin bir araya gelmesiyle yeni özdecikler kuran oluşum.

Kimyasal bireşim : Bir kimyasal bileşiği, daha ilkel ayıraçlardan, bir dizi tepkimeler, işlemler sonucu elde etme.

Kimyasal bombaj : Asidik gıda konservelerinde, asitle konserve kutusu metali arasındaki reaksiyon sonucu, hidrojen veya karbondioksit gazının oluşumuyla meydana gelen bombaj tipi.

Diğer dillerde Kimyasal anlamı nedir?

İngilizce'de Kimyasal ne demek? : adj. chemical

Fransızca'da Kimyasal : chimique

Almanca'da Kimyasal : adj. chemisch

Rusça'da Kimyasal : adj. химический