Kino nedir, Kino ne demek

Kino; Kimya alanında kullanılan bir sözcüktür.

Kimya'da terim anlamı:

Afrika’da bulunan Pterocarpus marsupium bitkisinin kurutulmuş meyve suyu. Suda çözünür, taninleme ve tekstil endüstrisinde kullanılır.

Kino ile ilgili Cümleler

  • Jale bir kıvırcık lahana ve kinoa salatası yaptı.
  • Maruyama nehri Kinosaki'nin içinden akar.

Kino tanımı, anlamı

Kino vario : Doğu Almanya'da geliştirilen çok resimli işlem. (Üç gösterici, görüntülük üzerinde birbirine geçen alanlara görüntü yansıtacak biçimde yerleştirilir. Bu göstericilerdeki üç filmin çeşitli yerleri örtülerle kapanmıştır. Bu üç filmin görüntüleri böylelikle görüntülüğün çeşitli bölümlerinde yanyana gelerek çok değişik ve dramatik etkilere yol açabilir)

Kinoin : Formülü C14H12O6, mol kütlesi 276,2 g olan kinodan elde edilen bir reçine.

Kinoksalin : Kapalı formülü C8H6N2, e.n. 30 °C, k.n. 229 °C olan suda ve organik çözücülerde çözünen organik bir baz.

Kinolonlar : Florokinolonlar.

Kinon : Canlılardaki oksidasyon redüksiyon sistemlerinde görev yapan ve benzenden türeyen bileşikler. Molekül formülü (C6H4O2) olan, sarı kristalli, kötü kokulu, oldukça zehirli, boya sanayiinde ve hidrokinon sentezinde kullanılan yanıcı bir madde. Canlılardaki oksidasyon-redüksiyon sistemlerinde görev yapan ve izoprenden türeyen bileşikler.

 

Kinopanorama : SSCB'de geliştirilen bir çember görüntülük işlemi. (Bunun daha geliştirilmişinde, 22 göstericiden yarısı çember görüntülüğe, öbür yarısı da çember görüntülüğün üzerinde kubbe biçiminde uzanan bölüme görüntü yansıtır).

Kinorhyncha : Denizlerde çamurlu zeminlerde yaşayan,boyları 1 mm olabilen 13-14 segmenti bulunan, vücudu kütiküla ile örtülü plaklarla kaplı, ömürleri bir yıl olan bir şube.

Kinotomi : Köpek anatomisi.

Lipit kinonlar : Koenzim Q ve plâstokinon gibi izopren türevleri.

Meyve suyu : Meyveden elde edilen su.

Endüstri : Sanayi.

Tekstil : Dokuma. Dokumacılık.

Bitkisi : Sonu.

Çözünür : Bir çözgen içinde çözünme özelliği gösteren. Bir çözücü içinde az ya da çok çözünebilir özdek. Bir çözen içinde çözünme özelliği gösteren.

Afrika : Dünya üzerinde yer alan kıtalardan biri.

Kurutu : Cimri.

Tekst : Metin.

Tanin : Tınlama.

Meyve : Bitkilerde çiçeğin döllenmesinden sonra yumurtalığın gelişmesiyle oluşan tohumları taşıyan, genellikle yenebilen organ, yemiş. Ürün, sonuç, kâr.

Bitki : Bulunduğu yere kök vb. organlarıyla tutunan, çoğunlukla fotosentez sonucu yaşam için gerekli bileşenleri oluşturan, birçoğu spor veya tohum aracılığıyla döl vererek çoğalan bir veya çok yıllık, otsu, odunsu canlıların genel adı, nebat.

Diğer dillerde Kino anlamı nedir?

İngilizce'de Kino ne demek ? : kino