Kiril nedir, Kiril ne demek

Kiril; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de özel olarak kullanılır.

  • Kiril alfabesi

Kiril hakkında bilgiler

Kiril alfabesi (Makedonca: Кирилица (Kirilitsa); Bulgarca: Кирилица (Kirilitsa); Rusça: Кириллица (Kirillitsa); Sırpça: Ћирилица (Çirilitsa), yaygın olarak Slav dillerinin yazımında kullanılan alfabedir. Adını Ortodoks rahipleri Kiril ve Metodius'tan almış olmasına karşın bu alfabeyi gerçekte onların geliştirdiğine ilişkin kesin bilgi yoktur. Yapılan araştırmaların gösterdiklerine göre Kiril ve Metodius'un öğrencileri, 9. yüzyılın ortasında günümüzde Kiril alfabesi olarak bilinen ve halen Rusya, Ukrayna, Bulgaristan, Sırbistan ve diğer ülkelerde kullanılan bu alfabeyi Orta Çağ Yunan (Bizans) alfabesinin temelinde geliştirerek Yunancada bulunmayan birtakım Slav seslerini de buraya eklemişlerdi.

Kiril alfabesini kullanan ülkeler: Beyaz Rusya, Ukrayna, Bulgaristan, Rusya, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Moğolistan, Makedonya, Sırbistan.

Rusya'da bu alfabe ilk olarak Orta Çağ'ın başlarında büyük yazı harfleri olarak kullanılmaya başlandı. El yazısı olan italik harfler ise daha sonra geliştirildi. 18. yüzyılın başlarında Büyük Peter Yunan harflerini çıkararak alfabeyi daha basit ve düzenli bir hâle getirdi. 1918 yılında bir değişiklik daha yapılarak, alfabeden diğer gereksiz harfler çıkarıldı. Kiril alfabesi birçok Slav Ortodoks ülkesinde kullanımdadır. Ayrıca Türk Cumhuriyetleri'nden Kazakistan ve Kırgızistan tarafından da hâlâ kullanılıyor. Tablodaki Slavsı olmayan harfler ise Türk-Kiril harfleridir. Başkurdistan, Yakutistan gibi birçok özerk Türk bölgelerinde de Kiril harfleri kullanılmaktadır.

 

Latinizasyon (Romanizasyon) tabiri genel olarak Latin alfabesi dışındaki ses sitemlerinin Latin Alfabesine çevrilmesini ifade eder. Rusçadaki bazı harflerin Kiril alfabesi kullanan diğer ülkelerdeki alfabelerdeki ses değerlerinden farkı bulunduğu göz önüne alınmalıdır. Örneğin Kiril Е harfi Rusçada farklı Ukraynacada -az da olsa- farklı ses değerlerine sahiptir.

Kiril ile ilgili Cümleler

  • Kiril alfabesi, Latin alfabesinden daha fazla yer kaplıyor.
  • Kiril alfabesini öğrenmek çok kolaydır ama Kiril alfabesiyle yazılmış metinleri akıcı bir biçimde okumak Rusçayı yeni öğrenenler için çok zordur.
  • Kiril alfabesi, Yunan alfabesi baz alınarak oluşturulmuştur.

Kiril anlamı, kısaca tanımı:

Alfabe : Bir işin başlangıcı. Bir dilin seslerini gösteren, belirli bir sıraya göre dizilmiş belli sayıda harfin bütünü, abece, yazı. Bir dilin harflerini tanıtarak okuma öğrenmeyi sağlayan kitap.

Kiril alfabesi : Slavlar için IX. yüzyılda Yunan harflerine dayalı olarak düzenlenmiş alfabe.

Bulgarca : Bu dille yazılmış olan. Bulgar dili.

Sırp : Sırbistan'da yaşayan ve Slavların güney kolundan bir halk veya bu halkın soyundan olan kimse.

Yaygın : Çoğu kimselerce duyulmuş, öğrenilmiş, kullanılmış veya benimsenmiş olan. Sınırı genişlemiş. Herhangi bir bölgede çok görülen, bulunan.

 

Slav : Rus, Beyaz Rus, Ukraynalı, Leh, Sırp, Hırvat, Sloven, Bulgar, Slovak ve Çek halklarına dillerindeki yakınlık dolayısıyla verilen ortak ad.

Yazım : Bir dilin belli kurallarla yazıya geçirilmesi, imla. Yazma işi.

Ortodoks : Bu mezhebe bağlı olan kimse. Hristiyan mezheplerinden biri. Dogmaya ve kilise öğretisine uygun olan.

Rahip : Hristiyanlarda genellikle manastırda yaşayan evlenmemiş papaz, keşiş, karabaş.

Kiril : Kiril alfabesi.

Kirilu budanmak : Bîtap düşmek, büyük eziyetler çekmek

Kirilcoh : Kızılcık, bk. kizilcoh.

Kirildek : Topaç.

Kirildemek : Yel hafif hafif esmek : Yel ne güzel kirildiyor.

Kirildik : Topaç.

Kirilmek : Parçalanmak, kırılmak // ad kirilmek: şerefine leke sürülmek, adı kirlenmek

Diğer dillerde Kiril anlamı nedir?

İngilizce'de Kiril ne demek? : [kırılmak] v. be broken, break, fracture, go to pieces, offend, be hurt, break off, chip, crash, crush, explode, be piqued at, rive, shatter, sink, snap

Almanca'da Kiril : adj. kyrillisch