Kissing bugs türkçesi Kissing bugs nedir

  • Öpücü tahtakuruları.
  • Tahtakuruları.
  • Veterinerlik alanında kullanılır.
  • Sokması büyük ağrı veren ve şagaz hastalığını bulaştırıcı olarak ayrıca önem taşıyan, kan emici yarımkanatlılar familyası.
  • Rhynchota (hemiptera) alt ailesi. hemiptera’ların yaklaşık 5 000 türünün büyük bir bölümü hayvanlardan kan emmez, ancak bitki öz sıvılarıyla veya öteki böcek ve omurgasızları avlayarak beslenirler. cimicidae ve polyctenidae ailesindeki türler ve reduviidae ailesinden, triatominae (öpen böcekler) alt ailesine bağlı 119 tür kan emicidir.

Kissing bugs ingilizcede ne demek, Kissing bugs nerede nasıl kullanılır?

Kissing : Yakın olmayan. Öpme. Öpüşme.

Bugs : Dinleme cihazı. Merak. Tutku. Yarımkanatlılardan, genellikle pis kokulu ve kan emici böcekler topluluğu; değişikkanatlılar. a. bk. yatak tahtakuruları. Delilik. Eklem bacaklı hayvanlardan, gerçek eklem bacaklılar (euarthropoda) alt dalının, böcekler (ınsecta) sınıfının, hortumlu böcekler (rhynchota) takımından, çoğunlukla yassı vücutlu, ön kanatları dipten başlayarak yandan çoğu sertleşmiş, son tarafları zar halinde, art kanatları da zar biçiminde, nimf ve erginlerinde integümentte genel olarak çok pis kokan bezler bulunan, çoğu karada, bazısı suda yaşayan, kan ve bitki öz suyu emerek beslenen bir alt takım. süne (eurygaster integriceps), kımıl (aelia rostrata), tahtakurusu (cimex lectularius), su akrebi (nepa cinerea) iyi bilinen türleridir. hemiptera. Tutkun. Tahtakurusu. Böcek. Programdaki hatalar.

 

Kissing bug : Öpen böcekler. Genellikle insanları ağız çevresinden ısıran reduvid böcekler.

Kissing kin : Yakından akraba olunmayan ama tanınan veya iyi bilinen aile ferdi.

Kissinger : Bir soyadı. Henry kissinger (1923 doğumlu). 1973 nobel barış ödülü sahiplerinden biri. Kisinger. Alman asıllı amerikalı politikacı.

Assassin bugs : Kanatlı, gözleri fırlak, sivri başlı, duyargaları uzun tahtakurularını içine alan hortumlu böcekler familyası. Heteroptera alt takımında bulunan eratyrus, eutriatoma, melanolestes, panstrongylus, reduvius, rhodnius ve triatoma cinslerini içeren konik burunlu tahta kuruları, katil böcekler, öpen böcekler, malay böceği, asya böcekleri olarak adlandırılan ısırıcı böcekleri içeren, kimi türleri insanlara şagas hastalığını taşıyan kanatlı böcek ailesi. Reduviidae. Avcı tahtakuruları. Katil böcek.

İngilizce Kissing bugs Türkçe anlamı, Kissing bugs eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Kissing bugs ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Abdominal palpation : Abdominal palpasyon. Karın bölgesinin elle muayenesi. Avuç içi, parmak veya yumrukla çok hafif basınç uygulayarak karın bölgesindeki değişikliklerin niteliğini anlamak için yapılan muayene, abdominal palpasyon.

Abaxial : Aks kemiği dışında. Eksenden uzakta bulunan (biyoloji terimi). Abaksiyal. Eksendışı. Eksenden uzak, eksen dışı. Eksenden uzak. Eksen dışı.

 

Abdominal distention : Karın duvarının gergin olması, abdominal gerginlik. Karın gerginliği. Abdominal gerginlik.

A c syndrom : Arnold-chiari yapılış bozukluğu. A-c sendromu.

A clay : Sindirim kanalındaki zehirleri ve vitaminleri yüzeyde tutarak emilimlerini önleyen ve bağırsak duvarını kaplayarak koruyucu bir tabaka oluşturan doğal alüminyum silikat bileşiği, kaolin. Beyaz kil.

A band : Çizgili kas teli ışık mikroskobunda incelendiğinde görülen, kalın flamentlerle aralarına giren ince flamentlerin uçlarını içeren ve ışığı iki kez kıran koyu renkli bantlar, anizotrop bant, anizotropik bant. A bandı.

Abdomen : Batın. Böcek gövdesinin alt kısım. Karnın altı. Abdomen. Sindirim organları, karaciğer ve böbreklerin içinde bulunduğu ve göğüs boşluğundan bir diyaframla ayrılan vücut boşluğu, abdomen. Karın (böcek gövdesinde). Karın.

Bed bugs : Yatakta yaşayan küçük böcekler. Tahtakurusu. Tahta kurusu.

Abdominal fat necrosis : Karın yağı nekrozu. Karın içi yağ nekrozu.

Bedbugs : Duyargaları dört eklemli, vücutları yuvarlakça ve yassı, kanatları körelmiş tahtakuruları familyası. Yatak tahtakuruları. Tahtakurusu.

Kissing bugs synonyms : bugs bed, abdominal ovariectomy, abamectin, bed bug, bugs, abattoir, cimices, a dna, a amplitude mod, a crochordon, bedbug, abdominal pain, bug bed, a c deformity.