Kloroform nedir, Kloroform ne demek

Kloroform; bir kimya terimidir. kökeni fransızca dilinden gelmektedir.

Kimya'daki anlamı:

Formülü CHCl3, tatlı kokusu olan, renksiz, suda çözünmeyen, alevlenmeyen bir sıvı. Genelde çözücü olarak kullanılır. Eskiden analjezik olarak kullanılırdı. Trikloro metan.

İngilizce'de Kloroform ne demek? Kloroform ingilizcesi nedir?:

chloroform

Osmanlıca Kloroform ne demek? Kloroform Osmanlıca'da ne anlama gelir?:

klor-ı nemel

Kloroform hakkında bilgiler

Kloroform, anestezik (uyuşturucu) etkisi olan bir kimyevi madde. Kimyasal formülü CHCl3 olup, triklormetan da denir. Ağır, renksiz bir sıvı olup 61 °C'de kaynar. Yoğunluğu 1,48 g/cm³'tür. Kolay buharlaşır. Yağları çözer. Kimyasal işlemlerde çok kullanılır.

1831 yılında Justus Liebig tarafından keşfedilmiş ve ilk defa 1848 yılında İngiltere'de James Simpson tarafından anestetik olarak kullanılmıştır. Renksiz, tatlı kokulu bir sıvıdır ve yanıcı değildir. Anestetik etkisi dietil eterden 5 defa kuvvetlidir, ancak toksik etkisi de yüksektir. Alev mevcudiyetinde toksik bir gaz olan fosgene dönüşür. Uyuşturucu etkisi yüksek olduğundan düşük konsantrasyonlarda kullanılır. Öldürücü dozu ile uyuşturucu dozu arasında büyük bir fark yoktur. Keza kloroformun, kan basıncını düşürmek, kalp ritmini bozmak, deri ve mukozaya zarar vermek gibi etkileri vardır. Uzun süre kloroform kullanmak komaya hatta ölüme de neden olabilir. Özellikle kalp ve karaciğer üzerinde zararlı yan etkileri vardır. Bu nedenle insanlarda anestetik olarak nadiren kullanılmaktadır.

 

Kloroform çeşitli yöntemlerle sentez edilebilir, teknikte Liebig tarafından bulunan yöntem tercih edilir. Bu yöntem, etil alkol veya asetonun, kireç kaymağı veya sodyum hipoklorid ile oksidasyonu ve klorlandırılmasına dayanır. Kloroform teknikte metanın klorlandırılması ile de elde edilmektedir.

Anestetik olarak kullanılacak kloroform gümüş nitrat ile çökelek vermemeli ve kongo kırmızısının alkoldeki çözeltisinin rengini mavileştirmemelidir. Bu nedenle anestetik kloroform özel olarak hazırlanır ve koyu renkli şişelerde saklanır. Kloroform ışık etkisi ile havada yavaş yavaş oksidasyona uğrar, oksidasyonu önlemek için %0.5-1 alkol ilave edilir.

Kloroform anlamı, tanımı:

Renksiz : Solgun görünen, soluk. Davranış ve düşünce yönünden belli bir niteliği olmayan. Rengi olmayan.

Kokulu : Kokusu olan.

Anestezi : Canlı vücudunun tümünde veya bir bölgesinde ağrı, ısı, ışık ve dokunma gibi tüm duyuların ortadan kaldırılması, duyu yitimi. Belirli bir sinirin hasarına bağlı olarak vücutta ilgili bölgede ortaya çıkan duyu olmaması.

Uyuşturucu : Hareketten, gereği gibi düşünmekten alıkoyan. Uyuşturma özelliği olan, uyuşturan (madde), narkotik.

Klor : Atom numarası 17, atom ağırlığı 35,5 olan, normal sıcaklıkta gaz durumunda bulunan, halojenlerden bir element (simgesi Cl).

 

Genel : Yetkisi ve sorumluluğu çok olan. Ayrıntıları göz önüne alınmayarak bütünü bakımından ele alınan. Bir şeye veya bir kimseye özgü olmayıp onun bütün benzerlerini içine alan, umumi. Herkesin yararlanabileceği (yer, nesne). Bir genelleme sonucunda elde edilen.

Yatıştırıcı : Yatıştırma özelliği olan, yatıştıran, sakinleştiren. Ağrıyı, sızıyı gideren (ilaç), müsekkin, trankilizan.

Birleşik : Bir araya gelmiş, birleşmiş olan, müttehit.

Organik : Bir görevi yerine getirmekle yükümlü kuruluşla ilgili olan. Canlı, güçlü (ilişki). Organlarla ilgili, uzvi. Doğal yolla yapılan.

Çözücü : Başka bir maddeyi çözme özelliği olan şey. Elektronik alıcılar için şifre veya bilgi çözücü, dekoder.

Etki : Bir kimse üzerinde bırakılan izlenim. Bir kimse veya nesnenin başka bir kişi veya şey üzerindeki gücü, tesir. Bir etken veya bir sebebin sonucu, yardım.

Kimyevi : Kimyasal.

Bir : Bu sayıyı gösteren 1 ve I rakamlarının adı. Sadece. Bu sayı kadar olan. Tek. Ancak, yalnız. Ortaklaşa olan, birleşik, müşterek. Eş, aynı, bir boyda. Aynı, benzer. Bir kez. Herhangi bir varlığı belirsiz olarak gösteren (sayı). Sayıların ilki. Beraber. Değer, önem bakımlarından birbirinden farksız, birbirine eşit, birbirine benzer.

Tür : Dolaşma. Başladığı noktada biten, bir veya daha fazla yere önceden belirlenmiş bir programa göre yapılmış olan seyahat. Bir sonuca ulaşıncaya kadar yapılmış olan iş.

Yağ : Abartılı övgü. Güzel kokulu bitkilerden çıkarılan uçucu, kokulu ve sıvı madde. Vazelin, mazot gibi yağları andıran ve sanayide kullanılan bir mineral madde. Vücudun, atılması gereken amonyak, üre vb. maddelerini içine alarak deriden sızan ve ter kokusunu veren madde. Birleşiminde stearik, oleik, palmitik asitlerle gliserin bulunan ve bunların oranlarına göre kıvamları değişen bitkisel veya hayvansal madde.

Kloroformik asit, difosgen : (kimya)

Diğer dillerde Kloroform anlamı nedir?

İngilizce'de Kloroform ne demek? : n. chloroform

Fransızca'da Kloroform : chloroforme [le]

Almanca'da Kloroform : n. Chloroform

Rusça'da Kloroform : n. хлороформ (M)