Kolaylık nedir, Kolaylık ne demek

Kolaylık; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır.

 • Kolay duruma getiren.
 • Bir işi yapabilme durumu ya da imkânı.
 • İşlerin kolayca yapılmasını sağlayan şey
 • Kolay olma durumu.

"Kolaylık" ile ilgili cümle örnekleri

 • "Telefon bir süs değil, kolaylıktır."

Kolaylık anlamı, tanımı:

Kolaylık göstermek : Yapabilme yolu, imkânı sağlamak.

Kola : Kolalama. Kâğıt veya bez yapıştırmakta kullanılan kaynatılmış nişasta bulamacı. Kolagillerden, Afrika'nın sıcak bölgelerinde yetişen ve kola cevizi adıyla anılan, çekirdekleri kahveden daha uyarıcı olan bazı içeceklerde ve hekimlikte kullanılan bir bitki (Cola acuminata). Gömlek, örtü vb. şeyleri kolalamakta kullanılan özel nişasta. Bu bitkinin yaprağından çıkarılan kokulu bir maddeyle kokulandırılan ve içine şeker, karbonat katılarak yapılmış olan içecek.

Kolaylıkla : Sıkıntı çekmeden, güçlüklere uğramadan, kolayca.

Durum : Ad soyundan kelimelerin birbirleriyle edatlarla ve fiillerle ilişkilerini belirleyen biçim, hâl. Bireyin toplum içindeki ilişkileriyle belirlenen yeri. Bir şeyin içinde bulunduğu koşulların hepsi, vaziyet, hâl, keyfiyet, mevki, pozisyon. Duruş biçimi, konum, tavır.

Yapılma : Yapılmak işi. Yapılmış.

Kolay : Sıkıntı çekmeden, yorulmadan yapılabilen, emeksiz, zahmetsiz, güç ve zor karşıtı. Kolaylık. Kolayca, sıkıntısız bir biçimde, basitçe.

 

Olma : Olmak işi.

Kolayca : (kola'yca) Kolaylıkla, sıkıntı çekmeden. Oldukça kolay.

Şey : Madde, eşya, söz, olay, iş, durum vb.nin yerine kullanılan, belirsiz anlamda bir söz. Nesne, madde.

Bir : Sadece. Ancak, yalnız. Ortaklaşa olan, birleşik, müşterek. Bu sayıyı gösteren 1 ve I rakamlarının adı. Aynı, benzer. Bir kez. Beraber. Eş, aynı, bir boyda. Herhangi bir varlığı belirsiz olarak gösteren (sayı). Tek. Sayıların ilki. Değer, önem bakımlarından birbirinden farksız, birbirine eşit, birbirine benzer. Bu sayı kadar olan.

Veya : Ayrı olmakla birlikte aynı değerde tutulan iki şeyi anlatan kelimelerden ikincisinin önüne getirilen söz, yahut. Olacağı sanılan, seçime bırakılan şeyler ikiden çok olduğunda kullanılan bir söz.

Kolaylık yasası : Tepkiyi uyandırmaya yetmeyen bir uyarandan sonra, ikincisinin uygulanmasıyle tepkinin güçleneceğini savunan yasa.

Kolaylık ile ilgili Cümleler

 • Parolayı kolaylıkla öğrendik.
 • Kolaylıkla İspanyolca okuyabilirim.
 • Ben kusurlu bir insanım fakat bunlar kolaylıkla düzeltilebilen kusurlar.
 • Bu elektronik sözlüğün işe yarar şeylerinden biri herhangi bir yere kolaylıkla taşınabilmesidir.
 • Kolaylıkla isteri olurum.
 • Bir şey okumayan bir kişi görülmemiş bir kolaylıkla aldatılabilir.
 • Kolaylıkla kandı ve ona biraz para verdi.
 • Bu kitap beş yaşındaki bir çocuğun okuyabileceği kolaylıkta.
 • Peki, sana kolaylıkla aklına koyacağın bir şey söyleyebilirim.
 • Ali kolaylıkla kontrol edilir.

Diğer dillerde Kolaylık anlamı nedir?

İngilizce'de Kolaylık ne demek? : n. convenience, ease, facility, easiness, simplicity, airiness, straightforwardness

 

Fransızca'da Kolaylık : facilité [la], avantage [le], confort [le], marge [la]

Almanca'da Kolaylık : n. Bequemlichkeit, Erleichterung, Indult, Leichtigkeit, Mühelosigkeit

Rusça'da Kolaylık : n. легкость (F), простота (F), свобода (F), льгота (F), возможность (F), удобство (N)