Komşu kapısı nedir, Komşu kapısı ne demek

Komşu kapısı; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de mecaz olarak kullanılır.

  • Pek yakın sayılan yer

Komşu kapısı anlamı, tanımı:

Komşu kapısına çevirmek : Yakın olmadığı ve sık sık uğranılması gerekmediği hâlde bir yere çok sık gitmek.

Komşu kapısı yapmak : Sık gidilen yer hâline getirmek.

Komşu : Sınır ortaklığı bulunan, mücavir. Konutları yakın olan kimselerin birbirine göre aldıkları ad.

Kapı : Tavla oyununda iki pul üst üste getirilerek karşı oyuncunun o haneyi kullanmasına engel olunan yer. Bu açıklıktaki açılıp kapanan kanat. Gidere yol açan gereksinim. Osmanlı Devleti'nde resmî görev yeri. Ev gezmesi için gidilen yer. Sadece bir konuda yoğunlaşmış bilgilerin yer aldığı Genel Ağ sayfası, portal. Gelir, geçim, kısmet sağlayan yer, kaynak veya imkân. Bir yere girip çıkarken geçilen ve açılıp kapanma düzeni olan duvar veya bölme açıklığı. Devlet dairesi.

Yakın : Uzak olmayan yer. Aralarında sıkı ilişki olan arkadaş, dost veya akraba. Benzeyen, andıran, yaklaşan. Uzak olmadan. Küçük, önemsiz değişikliklerle birbirinden ayrılan. Aralarında sıkı ilgi bulunan. Az bir ara ile ayrılmış olan (zaman veya yer), uzak karşıtı. Erişmesi, olması zaman bakımından yaklaşmış olan.

 

Pek : Sert, katı. Hızlı olarak. Sağlam, dayanıklı. Gereken, beklenen veya alışılmış olandan çok.

Yer : Yerküre. Bulunulan, yaşanılan, oturulan bölge. Bir şeyin, bir kimsenin kapladığı veya kaplayabileceği boşluk, mahal, mekân. Önem. Durum, konum. Bir olayın geçtiği veya geçeceği bölüm, alan, mahal. Ekime elverişli toprak parçası, arazi. Gezinilen, ayakla basılan taban. Durum, konum, vaziyet. Otel, motel vb.nde kalınacak oda. Üzerine yapı kurulmaya elverişli arazi, arsa. İz. Ülke. Görev, makam.