Komandit şirket nedir, Komandit şirket ne demek

Komandit şirket; bir ticaret terimidir.

İktisat alanındaki kelime anlamı:

Ticari bir işletmeyi bir ticaret unvanı altında işletmek amacıyla kurulan ve alacaklılara karşı ortaklardan bir ya da birkaçının sorumlulukları sınırlanmamış, diğerlerinin sorumlulukları ise belli bir sermaye ile sınırlanmış bir şahıs şirketi türü.

İngilizce'de Komandit şirket ne demek? Komandit şirket ingilizcesi nedir?:

commandite partnership

Komandit şirket hakkında bilgiler

Komandit şirket, iki veya daha çok kimse tarafından, bir ticari işletmeyi müşterek ticaret ünvanı altında işletmek amacıyla, bir sözleşmeyle kurulan ve şirket alacaklılarına karşı ortaklardan bir kısmının sorumluluğu sınırlanmamış ve diğer bir kısım ortaklarının sorumluluğu belirli bir miktar ile sınırlanmış olan, hak ehliyeti işletme konusu ile sınırlı, tüzel kişiliğe sahip bir şirket tipidir.

Türk Ticaret Kanunu'nda tanımlanmıştır. Yasada, "Adi Komandit" ve "Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit" şirketler olmak üzere iki türe ayrılmaktadırlar.

 
 

Komandit şirketlerin en belirgin özelliği, ortakların bir kısmının sorumluluğunun sınırlı, bir kısmının sorumluluğunun da sınırsız olmasıdır. Bu şekilde doğrudan ticaretle uğraşmadan kazanç elde etmek imkânı sağlandığı gibi, ticari yeteneği ve bilgisi olup, yeterli sermayesi olmayan kimseler için de ticaretle uğraşma olanağı elde edilmiş olur.

Komandit şirket anlamı, tanımı:

Komandit : Yalnızca konulan sermaye kadar sorumluluğu olan ortaklık biçimi.

Şirket : Ortaklık.

Ortaklık : Ortak olma durumu, iştirak, müşareket, şeriklik. İki veya daha çok kimsenin iş yaparak kazanç elde etmek için birleşmeleri, şirket.

Kimse : Herhangi bir kişi, kim olduğu bilinmeyen kişi.

Taraf : Yöre, yer. Yön, yan, doğrultu. Ön, arka, sağ, sol, üst, alt vb. yanların her biri. Bir şeyin belli bölümü, kısmı. İstekleri, düşünceleri karşıt olan iki kişiden veya iki topluluktan her biri. Bir kişinin soyundan gelenlerin hepsi.

Ticari : Ticaretle ilgili, ticarete ilişkin.

İşletme : İş yeri. Tarım, sanayi, ticaret, bankacılık vb. iş alanlarında, kâr amacıyla bir sermaye yatırılarak kurulan kurum. İşletmek işi. Bir kuruluşu verimli bir duruma getirip kazanç sağlama yöntemi.

Müşterek : Ortaklaşa, el birliğiyle yapılmış olan veya hazırlanan. Ortak. Birlikte.

Ticaret : Kazanç amacıyla yürütülen alım satım etkinliği. Ürün, mal vb. alım satımı. Alışveriş sonucu elde edilen, yararlanılan fiyat farkı, kâr. Bu etkinlikle ilgili bilim.

Komandit ortaklık : Alacaklılara karşı en az bir sınırlı, bir de sınırsız sorumlu ortağı bulunması gereken, tüzel kişiliği olan ortaklık, komandit şirket.

Diğer dillerde Komandit şirket anlamı nedir?

Almanca'da Komandit şirket : n. Kommanditgesellschaft