Kompleks nedir, Kompleks ne demek

Kompleks; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. kökeni fransızca dilinden gelmektedir.

"Kompleks" ile ilgili cümle örnekleri

 • "Esma gibi şahsiyet sahibi bir genç kızı kompleks sahibi etmişlerdi." - A. Kulin
 • "Heveskârlar için hece ve aruz bir kompleks, içinden çıkılmaz bir yoldu." - S. Birsel
 • "Çinko kompleksi."

Kompleks hakkında bilgiler

Kompleks veya karmaşa birden çok parçadan oluşan, bu parçaların birbiriyle bağlantılı ve ilişkili olduğu bir bütündür. Aşağıdaki anlamlara sahiptir.

Kompleks (psikoloji), kişinin tutum ve davranışını etkileyen, kişinin belli bir konuyla eşleştirdiği bir grup zihinsel faktör.

Kompleks (kimya), metal kompleks veya koordinasyon bileşiği olarak da adlandırılır, merkezi bir atom veya molekül, ve ona zayıf şekilde bağlanmış olan çevresindeki atom veya moleküllerden oluşmuş yapı.

Kompleks (taksonomi), birbirlerinden farklılığı kesin olmayan, birbiriyle üreyebilen bir türler grubu.

Kompleks ile ilgili Cümleler

 • Onun bir aşağılık kompleksi var.
 • Küstahlığın, senin Mesih kompleksinden geliyor.
 • Yeni spor kompleksi hoş ve büyük.
 • Sence basit fikirlere mi ihtiyacımız var yoksa kompleks fikirlere mi ihtiyacımız var?
 • Kompleks karbonhidratlar hakkında bir şey biliyor musun?
 • Düşünce sistematiğiniz çok açık bu yüzden daha kompleks olmalısınız ki sizin organizasyona kötü niyetli insanlar girmesin.
 • Ali bir aşağılık kompleksine sahip.
 • Spor onun aşağılık kompleksini tedavi etti.
 

Kompleks kısaca anlamı, tanımı:

Komplekse kapılmak : Aşağılık duygusu hissetmek.

Aşağılık kompleksi : Aşağılık duygusu.

Narsist kompleksi : Kendini sevme özelliğini ön plana çıkarma işi.

Üstünlük kompleksi : Üstünlük duygusu.

Komple : Eksiksiz, gerekli her şeyi tamam olan, tam. Dolu. Bütünü aynı şeyden olup bir takım oluşturan. Üstün nitelikleri kendinde toplayan, mükemmel.

Komplekssizlik : Komplekssiz olma durumu.

Karmaşık : Çözeltide kendisini oluşturan parçalara iki yönlü olarak ayrışan (iyon veya birleşik), kompleks. Anlaşılması güç olan (durum), sofistike. Ögelerinin veya gerekli işlemlerin sayısının çokluğu, çeşitliliği yüzünden anlaşılması, yapılması güç olan, komplike. İçinde aynı cinsten birçok öge bulunan, birbirine az çok aykırı birçok şeyden oluşan, mudil. Üstün teknolojisi olan, sofistike.

Vitamin : Besinlerde bulunan, vücutta genellikle yapılmayan, yağda veya suda çözünebilme özelliği olan, eksikliği veya fazlalığı çeşitli hastalıklara yol açan maddelere verilen genel ad.

Protein : Canlı hücrelerin ana maddesini oluşturan, genellikle sülfür, oksijen ve karbon ögeleri bulunan amino asit birleşiminden oluşmuş, yumurta akı, et, süt vb. yiyeceklerde bulunan, karmaşık yapılı doğal madde.

 

Bileşik : Kimyasal tepkimeler sonucu iki veya daha çok elementten oluşan ve bunlardan bağımsız fiziksel, kimyasal nitelikler gösteren (madde). Ses ve görüntünün birlikte yer aldığı film parçası. Birleşerek oluşmuş, basit olmayan, mürekkep.

Karmaşıklık : İlaçların doğurabileceği yan etki, ihtilat, komplikasyon. Karmaşık olma durumu. Hastalık sırasında ortaya çıkan ve hastalığın temel özellikleriyle ilişkili olmayan her türlü olumsuz sağlık olayı veya süreci, ihtilat, komplikasyon.

Karmaşa : Kişiliğin oluşma ve gelişme evrelerinde ortaya çıkan ve ömür boyu davranışları etkileyebilen bilinç dışı dürtü ve güdüler bütünü, kompleks. Karmaşık olma durumu.

Aynı : Başkası değil, yine o. Benzer. Aralarında ayrım olmayan. Eski durumunda kalmış, değişmemiş.

Parça : Birkaçı bir araya geldiğinde bir bütünü oluşturan şeylerin her biri, modül. Müzik eseri. Nesne. Bir bütünden ayrılan, ayrı sayılan veya artakalan şey. Pasaj. Tane. Bir bütünden kopma, kırılma, yırtılma vb. yoluyla ayrılmış bölüm, lime. Güzel, alımlı kız veya kadın. Küçümseme ve değersiz sayma bildiren bir söz.

Veya : Olacağı sanılan, seçime bırakılan şeyler ikiden çok olduğunda kullanılan bir söz. Ayrı olmakla birlikte aynı değerde tutulan iki şeyi anlatan kelimelerden ikincisinin önüne getirilen söz, yahut.

Kompleks asit : İki veya daha fazla metalik olmayan bileşik veya asit radikalinin bir bileşimi. Örneğin 2HF ve SiF4, H2SiF6 verir.

Kompleks besi yeri : Kimyasal terkibi tam bilinmeyen kültür ortamı.

Kompleks bileşik : İki veya daha fazla bileşik veya iyonun bir bileşimi. 4 KCN ve Fe(CN)2’nin K4Fe(CN)6 vermesi gibi.

Kompleks iyon : Yüklü radikal veya atomlar grubu, örneğin Cu(NH3)22+ gibi.

Kompleks lipitler : Trigliseridler, mumlar, fosfogliseridler ve sfingolipidler gibi ana maddesi yağ asitleri olan organik maddeler.

Kompleks odontom : Ameloblastik doku hariç dişin tüm dokularının bulunması, ancak dokuların normal bir diş yapısı oluşturacak tarzda, düzenli yerleşmemesiyle belirgin yapılış bozukluğu.

Kompleks oluşumu : Bir veya daha fazla ortaklanmamış elektron bulunduran bir türün metal iyonları ile bağ oluşturma işlemi.

Kompleks protein : Bileşik protein.

Kompleks virüsler : Bakteriyofajlar gibi kompleks yapılı, kapside ilave yapılar içeren, nükleik asit taşıyan baş kısmında ikozahedral şekilli kapsitleri olan, kuyruk kısmı sarmal şekilli virüsler.

Kompleksimetri : Az ayrışan bir çözünür kompleks oluşturan bir maddenin titrasyonu veya bu maddeyle titrasyon.

Diğer dillerde Kompleks anlamı nedir?

İngilizce'de Kompleks ne demek? : n. complex

Fransızca'da Kompleks : complexe [le]

Almanca'da Kompleks : n. Komplex

Rusça'da Kompleks : n. комплекс (M)