Konuşma dili nedir, Konuşma dili ne demek

  • Günlük yaşayışta kullanılan ve yazı dilinden az çok farklarla ayrılmış bulunan dil, günlük konuşma, günlük dil

"Konuşma dili" ile ilgili cümle

  • "Kendi payıma, konuşma dilinden ayrı bir şiir diline karşıyım." - N. Cumalı

Dil bilgisi olarak anlamı:

(Derleme., geçer dil) Günlük yaşayışta kullanılan ve yazı dilinden az çok farklarla ayrılmış bulunan dil.

Gramer anlamı:

Bir dilde ağızdan ağıza değişerek çeşitli söyleyiş özellikleri taşıyan ve yazı dilinden farklı olan dil: Şuncacıktan kuşbazlığa vurup ipini boşlamasaydık, nice baltalara sap olduktu, adam sırasına bile girdik gittiydi (K. Tahir, Yol Ayrımı, s. 75). Oni añlatāyim, oni añlatalum, bak sen de ėyi hatirlattuntun oni. Tebi baştan başlāyirum ha (T. Günay, Rize İli Ağızları, s. 245) ve benzeri Karşıtı yazı dili'dir.

Bilimsel terim anlamı:

[Bakınız: Dil]

Azerbaycan Türkçesi: danışıg dili; Türkmen Türkçesi: gepleşik dili; Gagauz Türkçesi: konuşmak dili~ lafetmäk dili; Özbek Türkçesi: sozlaşuv tili; Uygur Türkçesi: canliq til ~ eğiz tili; Tatar Türkçesi: söylämtele; Başkurt Türkçesi: höyläw telmäre; Kmk: halk til ~ oram til ~ söylew til; Krç.-Malk.:söleşiw til ~ halk til ~ awuz til; Nogay Türkçesi: söylew tîlî; Kazak Türkçesi: söylew tili; Kırgız Türkçesi: süylöö tili; Alt: kuuçındajarınıň tili; Hakas Türkçesi: çooh tîlî; Tuva Türkçesi: çugaa tili; Şor Türkçesi: *çook tili; Rusça: razgovornaya reç

 

İngilizce'de Konuşma dili ne demek? Konuşma dili ingilizcesi nedir?:

spoken language

Konuşma dili hakkında bilgiler

Konuşma dili, günlük yaşayışta kullanılan ve yazı dilinden az çok farklarla ayrılmış bulunan dil, günlük konuşmadır. Dünya üzerindeki hemen her dilde "konuşma dili - yazı dili" özellikleri bulunur. Bir dilde yazılış ile okunuş birbirinden az ya da çok farklı olabilir.

Türkçede bulunan konuşma dili ve yazı dili farklılıkları; birincisi yazılış (yazı dili), ikincisi okunuş (konuşma dili).

Konuşma dili ile ilgili Cümleler

  • Bu ifade sadece konuşma dilinde kullanılmalı, resmi olarak asla.
  • Konuşma dili ve yazı dili birbirinden çok farklıdır.

Konuşma dili kısaca anlamı, tanımı:

Günlük : Tütsü için kullanılan bir tür ağaç sakızı. Günü gününe tutulan anı yazısı veya bu yazıları içine alan eser, günce. Her gün yapılan, her gün yayımlanan, her gün çıkan. Günü gününe tutulan hatıra, günce, muhtıra. O günkü, o günle ilgili. Üzerinden gün geçmiş veya geçecek.

 

Yaşayış : Yaşama işi.

Konuşma : Konuşmak işi. Görüşme, danışma, müzakere. Dinleyicilere bilim, sanat, edebiyat vb. konularda bilgi vermek için yapılmış olan söyleşi, konferans.

Konuş : Konum. Konma işi. Bütün imkânlar göz önünde tutularak kara, hava ve deniz birliklerinin yerleştirilmesi biçimi.

Dünya : İnançları bir olan ülke veya insanlar topluluğu. Herkes. Güneş'e yakınlık bakımından üçüncü gezegen, acun. Meslek veya iş birliği içinde bulunan kimseler, camia. Üzerinde yaşadığımız toprak ve denizler, yeryüzü. Dış, çevre, ortam. Duygu, düşünce ve hayal âlemi.

Yazılış : Yazılma işi.

Farklı : Farkı olan, aralarında fark bulunan, değişik, ayrımlı.

Olabilir : Gerçekleşme imkânı bulunan, olur, mümkün, kabil.

Türkçe : Türkiye Türkçesi. Genel Türk dili.

Farklılık : Farklı olma durumu, ayrımlılık, başkalık. Doğal, toplumsal ve bilince dayanan her olay ve olguyu bütün ötekilerden ayıran özellik.

Birinci : Sırada, önem sırasında en üstün olan kimse. Bir sayısının sıra sıfatı. Zaman, yer, sıra bakımından başkalarından önce gelen kimse, şey. Ulaşım araçlarında mevki, sınıf.

Diğer dillerde Konuşma dili anlamı nedir?

İngilizce'de Konuşma dili ne demek? : n. vernacular

adv. in common parlance

Fransızca'da Konuşma dili : langue parlé

Almanca'da Konuşma dili : n. Umgangssprache