Konuşulmak nedir, Konuşulmak ne demek

  • Konuşma işine konu olmak
  • Konuşma işi yapılmak.

"Konuşulmak" ile ilgili cümle

  • "Derste konuşulmaz."
  • "Konuşulan Türkçenin hangi yoldan gelerek bu şiveye büründüğünü bulmak güçtür." - Halikarnas Balıkçısı

Konuşulmak anlamı, kısaca tanımı:

Konuşu : Bilimsel bir sorunu incelemek veya siyasi, ekonomik, diplomatik sorunları tartışmak için yapılmış olan akademik toplantı, kolokyum.

Konuş : Konum. Konma işi. Bütün imkânlar göz önünde tutularak kara, hava ve deniz birliklerinin yerleştirilmesi biçimi.

Konuşma : Dinleyicilere bilim, sanat, edebiyat vb. konularda bilgi vermek için yapılmış olan söyleşi, konferans. Görüşme, danışma, müzakere. Konuşmak işi.

Yapılmak : Yapma işine konu olmak. Gerçekleştirilmek, ortaya çıkarılmak.

Konu : Konuşmada, yazıda, eserde ele alınan düşünce, olay veya durum, mevzu, süje. Üzerinde konuşulan şey, bahis.

Olmak : Gerçekleşmek veya yapılmak. Sıfat-fiil eki almış kelimelerle birlikte başlama, bitirme vb. bildiren fiilleri oluşturur. Yol açmak. Herhangi bir durumda bulunmak. Sürdürmek, yürütmek. Bir şey, birinin mülkiyetine geçmek. Ek fiilin geniş zamanı olan -dır (-dir) anlamında kullanılan bir söz. Sarhoş olmak. Bir olayla karşılaşmak, başına kötü bir şey gelmek. Uymak, tam gelmek. Uygun düşmek, yerinde görülmek. Bir yerde doğmuş, yaşamış olmak. Hazırlanmak, hazır duruma gelmek. Meydana gelmek, varlık kazanmak, vuku bulmak. Bulunmak. Yitirmek, elinden kaçırmak. Yetişmek, olgunlaşmak. Bir durumdan başka bir duruma geçmek. Bir görev, makam, san veya nitelik kazanmak. Hastalığa yakalanmak, tutulmak. Yaklaşmak, gelip çatmak. Geçmek, tamamlanmak. Bir ad veya sıfatın belirttiği durumu almak. Bir kuruluşla, örgütle ilgili bulunmak, mensup olmak. Bir şeyi elde etmek, edinmek.

 

Konuşulmak ile ilgili Cümleler

  • Ben konuşulmaktan hoşlanmam.
  • Kırk-dört Amerikalı başkanlık yemini için şimdi götürüldü. Bu sözler yükselen refah gelgitleri ve durgun barış suları sırasında konuşulmaktadır.Ama, bazen, yemin toplanan bulutlar ve hiddetlenen fırtınalar arasında alınır.Bu anlarda, Amerika sadece yüksek ofistekilerin başarısı ve görüntüsü için değil fakat aynı zamanda atalarımızın idaellerine ve bulunan dökümanlara sadık kalan biz insanlardan dolayı sürdürdü.
  • Naçi dili, Güneybatı Çin'de konuşulmaktadır.

Diğer dillerde Konuşulmak anlamı nedir?

İngilizce'de Konuşulmak ne demek? : (nesne almayan fiil, ile edatıyla kullanılan fiil)