Konumlanmak nedir, Konumlanmak ne demek

  • Yerleşmek, yer almak

Konumlanmak kısaca anlamı, tanımı:

Konum : Bir şehrin uzak ve yakın çevresiyle her türlü ilişkisini sağlayan ve şehrin gelişmesini etkileyen coğrafi şartlarının bütünü. Yeryüzünde bir noktanın, enlem ve boylamların yardımıyla bulunan yeri, konuş. Bir kimsenin veya bir şeyin bir yerdeki durumu veya duruş biçimi, pozisyon.

Yerleşmek : Yerine iyice oturmak, yerinde sabit olmak. Bir yerde oturmaya, yaşamaya başlamak. Yaygın duruma gelmek, tutunmak. Çalışmak üzere bir iş yerine başlamak. Eşyayı yerli yerine koymak. Sınav sonucuna göre herhangi bir eğitim kurumunda okumaya hak kazanmak, okumaya başlamak. Alışılmak, kullanılır olmak. Yer bulup oturmak. Rahat bir biçimde oturmak.

Yer : Ekime elverişli toprak parçası, arazi. Bir olayın geçtiği veya geçeceği bölüm, alan, mahal. Önem. Durum, konum. Üzerine yapı kurulmaya elverişli arazi, arsa. Görev, makam. Yerküre. Otel, motel vb.nde kalınacak oda. Durum, konum, vaziyet. İz. Bulunulan, yaşanılan, oturulan bölge. Gezinilen, ayakla basılan taban. Ülke. Bir şeyin, bir kimsenin kapladığı veya kaplayabileceği boşluk, mahal, mekân.

Almak : Kendine ulaştırılmak, iletilmek. Vücuttaki hasta bir organı ameliyatla çıkarmak. Yutmak, kullanmak. Temizlemek. İçecek veya sigara içmek. Erkek, kadınla evlenmek. Satın almak. İçeri sızmak, içine çekmek. Zararlı, tehlikeli bir şeye uğramak. İçeri girmesini sağlamak. Yer değiştirmek. Bir şeyi elle veya başka bir araçla tutarak bulunduğu yerden ayırmak, kaldırmak. Motor çalışması için gerekli olan elektrik veya yakıttan yararlanır duruma gelmek. Örtmek, koymak. Görevden, işten çekmek. Başlamak. İçine sığmak. Sürükleyip götürmek. Kazanmak, elde etmek. Kısaltmak, eksiltmek. Göreve, işe başlatmak. Kazanç sağlamak. Bir şeyi veya kimseyi bulunduğu yerden ayırmak. Yolmak, koparmak. Gidermek, yok etmek. Çalmak. Soldurmak. Tat veya koku duymak. Yol gitmek, mesafe katetmek. Ele geçirmek, fethetmek. Kabul etmek. Bürümek, sarmak, kaplamak. Birlikte götürmek.

 

Diğer dillerde Konumlanmak anlamı nedir?

İngilizce'de Konumlanmak ne demek? : (nesne almayan fiil)