Korkakça nedir, Korkakça ne demek

Korkakça; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır.

  • Korkak
  • (korka'kça) Korkak bir biçimde.

Korkakça anlamı, kısaca tanımı:

Korkak : Çok çabuk ve olmayacak şeylerden korkan (kimse, hayvan).

Biçim : Biçme işi. Tarz. Yazı ve simgelerin bilgisayarda kullanılmaya elverişli çerçevesi, düzeni, format. Şiirlerin kuruluş ve uyak düzenlerine göre olan dış görünüşü, şekil. Yakışık alan şekil, uygun şekil. Disket vb.nin bilgisayarda kullanılabilir durumu. Bir nesnenin dış çizgileri bakımından niteliği, dıştan görünüşü, şekil, eşkâl. Sanat ve edebiyat eserlerinde dış görünüş, form. Herhangi bir şeyin benzeri.

Bir : Aynı, benzer. Sadece. Sayıların ilki. Eş, aynı, bir boyda. Tek. Ortaklaşa olan, birleşik, müşterek. Bu sayı kadar olan. Herhangi bir varlığı belirsiz olarak gösteren (sayı). Beraber. Ancak, yalnız. Değer, önem bakımlarından birbirinden farksız, birbirine eşit, birbirine benzer. Bir kez. Bu sayıyı gösteren 1 ve I rakamlarının adı.

Diğer dillerde Korkakça anlamı nedir?

İngilizce'de Korkakça ne demek? : adv. cowardly, faintheartedly, sneakingly

Rusça'da Korkakça : adv. малодушно