Korozyon derinliği nedir, Korozyon derinliği ne demek

Korozyon derinliği; bir kimya terimidir.

Korozyon derinliği tanımı, anlamı:

Korozyon : Aşındırma.

Koro : Tek veya çok sesli olarak yazılmış bir müzik eserini seslendirmek için bir araya gelen topluluk.

Derin : Dip. Kendi türünde çok gelişmiş, en ileri durumda olan. Ayrıntılı. Dibi yüzeyinden veya ağzından uzak olan. Uzun süren. İçten gelen. Yoğun. Yüzeyden içeri inen.

Deri : Pazar veya panayır kurulan gün, dernek. Bu tabakadan yapılmış. İşlenerek kullanılır duruma getirilmiş hayvan postu. İnsan ve hayvan vücudunu kaplayan tüy, kıl veya pulla kaplı tabaka, cilt, ten. Toplantı, düğün.

Metal : Dizgi makinelerinde satırları oluşturmak için eritilen antimon ve kurşun alaşımı. Çok yüksek elektrik ve ısı iletkenliği, kendine özgü parlaklığı olan, oksijenli birleşimiyle çoğunlukla bazik oksitler veren madde. Bu maddeden yapılmış.

Etki : Bir kimse veya nesnenin başka bir kişi veya şey üzerindeki gücü, tesir. Bir etken veya bir sebebin sonucu, yardım. Bir kimse üzerinde bırakılan izlenim.

Yüzey : Bir cismi uzaydan ayıran dış ve yaygın bölüm, satıh, yüz.

Orijinal : Fabrikası tarafından yapılan, taklit olmayan (araç ve gereç). Alışılagelenden daha değişik, şaşırtıcı nitelikte olan. Özgün. Otantik.

Uzaklık : Uzak olma durumu, ıraklık. İki nokta arasındaki uzay ölçümü, mesafe.