Korteks nedir, Korteks ne demek

Korteks; bir anatomi terimidir. kökeni fransızca dilinden gelmektedir.

"Korteks" ile ilgili cümleler

  • "Beyin korteksinin harabiyeti sonucu bir olguyla karşı karşıya imişiz." - T. Dursun K

Biyoloji'deki anlamı:

Bitkilerde kök ve gövdeyi çevreleyen tabaka.

Bir organ ya da yapının dış tabakası. Beyin korteksi, böbrek korteksi gibi.

Yumurtada zarın hemen altında sitoplâzmanın en dış tabakası. 4.Bakteri spor örtüsü ve spor duvarı arasındaki kılıf. 5.Liken tallusunda koruyucu mantar örtüsü.

Veterinerlik alanındaki anlamları:

Kabuk, dış tabaka.

Zooloji alanındaki anlamı:

(Lat. cortex = kabuk) Herhangi bir organ ya da dokunun çevresi.

İngilizce'de Korteks ne demek? Korteks ingilizcesi nedir?:

cortex, rind

Fransızca'da Korteks ne demek?:

cortex

Korteks kısaca anlamı, tanımı:

Korte : Âşıktaşlık, flört.

Kort : Tenis oynanan alan, tenis sahası, tenis kortu.

Kabuk : Deri üzerinde bir yaranın veya sivilcenin kurumasıyla oluşan sertçe bölüm. Ekmeğin pişme sırasında içinden daha çok sertleşen dış bölümü. Bir şeyin üstünü kaplayan ve onu dış etkilere karşı koruyan, kendiliğinden oluşmuş sertçe bölüm, kışır. Bir sıvı veya gazı dıştan saran, sert katman. Bir hayvanı dıştan örten kitinli, kalkerli, silisli, kemiksi veya boynuzsu örtü, kavkı.

 

Organ : Vücudun, belirli bir görev yapan ve sınırları kesin olarak belirlenmiş bölümü, uzuv. Bir görevi, bir işi yerine getirmekle yükümlü kuruluş.

Katman : Altında veya üstünde olan kayaçlardan gözle veya fiziksel olarak az çok ayrılabilen, kalınlığı 1 santimetreden az olmayan tortul kayaç birimi, tabaka. Bir toplum içinde makam, şöhret, meslek vb. bakımdan ayrılan topluluklardan her biri, tabaka. Birbiri üzerinde bulunan yassıca maddelerin her biri, tabaka.

Beyin : Kafatasının içinde beyin zarları ile örtülü, iki yarım küre biçiminde sinir kütlesinden oluşan, duyum ve bilinç merkezlerinin bulunduğu organ, ensefal, dimağ. Bilgisi, eğitimi, düşüncesi yüksek düzeyde olan kimse. Bir şeyi yönetmede önemli görevi olan kimse. Akıl, anlayış. Muhakeme, usa vurma.

Beyin kabuğu : Beynin gri renkli dış katmanı, korteks.

Korteks renis : Böbrek kabuğu.

Korteks serebri : Beyin kabuğu.

Diğer dillerde Korteks anlamı nedir?

İngilizce'de Korteks ne demek? : n. Cortes

Almanca'da Korteks : n. Kortex

adj. kortikal