Koyun nedir, Koyun ne demek

Koyun; bir hayvan bilimi terimidir.

"Koyun" ile ilgili cümle örnekleri

 • "Ninem bizde bulunduğu zamanlar onun koynundan başka bir yerde yattığımı hiç bilmem." - Y. K. Karaosmanoğlu
 • "Hepimiz bu yurdun koynunda yetiştik."
 • "Kesesini koynunda taşır."

Yerel Türkçe anlamı:

Göğüste bulunan iç cep.

Koyun, kucak

Koyun, koç

Açık renkli.

Koyun sürüsü : Koyun nerde kaldı ki hâlâ görünmüyor.

Karın : Fatmanın bir uşak beşikte biride koynunda.

Biyoloji'deki anlamı:

[Bakınız: evcil koyun]

Veterinerlik alanındaki anlamları:

Geviş getirenlerin alt familyası içinde yer alan, eti, sütü, yapağısı ve derisi için yetiştirilen evcil hayvan.

Bilimsel terim anlamı:

Atlama aracı olarak kullanılan beygirin küçültülmüş biçimi.

İngilizce'de Koyun ne demek? Koyun ingilizcesi nedir?:

buck, (leap-frog), sheep

Osmanlıca Koyun ne demek? Koyun Osmanlıca'da ne anlama gelir?:

ganem

Koyun hakkında bilgiler

Koyun (Ovis), Caprinae alt familyası içinde bir grup oluştururlar ve keçilerle yakınlıklarından dolayı bazı sınıflandırmalarda hatta aynı familyada olarak tarif edilirler. Ev hayvanı olarak tanıdığımız koyunun yanında birçok yabani türleri vardır. Elde edilen kürke post adı verilir.

 

Evcil koyun, tahminen 6000 ila 8000 yıl önce evcilleştirilmiş olup, köpeğin yanında en eski ev hayvanlarındandır. Gevişgetirenler ailesinin tür olarak en zengin familyasıdır. Kuzey Amerika, Avrupa, Asya ve özellikle Afrika'da yayılmışlardır. Güney Amerika'ya ve Avustralya'ya insan eliyle ulaşmışlardır. Farklı biyotoplarda, özellikle steplerde, dağlık kesimlerde, az da olsa ormanlarda bulunurlar. Bitkisel besinlerle beslenirler, sürü oluşturma eğilimleri çok yüksektir.
Sütünden, yününden ve etinden yararlanılan uysal hayvanlardır. Burun kısımları çıplak ve nemli, vücutları kalın tüylerle kaplıdır. Erkeklerde her zaman bir çift boynuz bulunurken, dişilerde bazen bulunur. Boynuzlar üzerindeki boğumlar yaş hesaplamasında kullanılır. Vücutlarında ekstra kıl oluşumları (sakal, yele) bulunur. Yılda 2 kez ve her defasında 1-3 yavru doğururlar. Gebelik süreleri 5-11 aydır. Koyunların ömürleri 10 ila 12 yıl arasıdır.

Koyun ile ilgili Cümleler

 • Koyun damla hastalığından ölüyor.
 • Ben bir koyun gibi meleyemem. Ben bir çoban köpeğiyim.
 • Koyun meler.
 • Koyun bize yün verir.
 • Çin burçlarına göre, 2015 Koyun Yılı ve gelecek yıl Maymun Yılı olacak.
 • Koyun gözlerinin etrafında siyah halkaları olan beyaz bir koyun.
 • Ölü bir koyun ateşten korkmaz.
 • Dondurma eriyecek bu yüzden onu buzdolabına koyun.
 • En son ne zaman bir koyun kestin?
 • Koyun çimen yerken sığır yemez.
 • Tom, koyununun şap hastalığına yakalandığını düşündü.
 • Koyun bize sürü verir.
 • Koyun kürkü kabarıktır.
 • Bazı çiftçiler koyunlarını vahşi köpeklerden korumak için eşekleri kullanıyorlar.
 

Koyun anlamı, kısaca tanımı:

Geviş : Bazı hayvanların yutmuş olduğu yiyeceği ağzına getirip yeniden çiğnemesi.

Evcil : Yerli. Eve ve insana alışmış, kendisinden yararlanılabilen (hayvan), ehlî, yabani karşıtı.

Hayvan : Kızılan bir kimseye söylenen bir söz. At, eşek, katır gibi türlü hizmetlerde kullanılan yaratık. Duygu ve hareket yeteneği olan, içgüdüleriyle hareket eden canlı yaratık. Akılsız, duygusuz, kaba, hoyrat (kimse).

Koyun gibi : Karar ve davranışlarında başkasına bağımlı olan, başkasına uyan. budala, şaşkın.

Koyun kaval dinler gibi dinlemek : Hiçbir şey anlamadan dinlemek.

Koyunun bulunmadığı yerde keçiye abdurrahman çelebi derler : "istenilen nitelikteki şey bulunamadığında onun daha düşük nitelikte olanına da razı olunur" anlamında kullanılan bir söz.

Koynuna almak : Bir yeri kuşatmak. biriyle sevişmek için yatmak. biriyle beraber yatmak.

Koynuna girmek : Biriyle yatıp sevişmek.

Koynunda yılan beslemek : Bir yakınından ihanet görmek.

Koyun bakışlı : Bön bön bakan, budala, şaşkın.

Koyun baklası : Termiye.

Koyun dede : Alık, aptal.

Koyun eti : Koyunun kesilip parçalanmış eti.

Koyungöbeği : Koyun mantarı.

Koyungözü : Birleşikgillerden, beyaz ve iri bir tür papatya (Matricaria parthenium).

Koyun mantarı : Bir tür mantar, koyungöbeği.

Koyunyünü : Bir sünger türü.

Kıvırcık koyun : Kıvırcık.

Asya koyunu : Bozkır koyunu.

Bozkır koyunu : Çift parmaklılar takımının boynuzlugiller familyasından, Tibet'ten Asya'ya yayılmış bir tür memeli, Asya koyunu (Ovis vignei).

Merinos koyunu : Merinos.

Yaban koyunu : Boynuzlugillerden, Kuzeydoğu Asya, Avrupa ve Anadolu'da yaşayan, büyük boynuzları olan bir tür koyun, argali, muflon (Ovis ammon).

Koyun koyuna : Birbirine sarılmış bir durumda.

Koyun otu : Kızılyaprak.

Yüzükoyun : Yüzüstü.

Koyun can derdinde kasap yağ derdinde : Keçiye can kaygısı, kasaba et (veya yağ) kaygısı.

Koyuncu : Koyun besleyen veya alıp satan kimse.

Koyunculuk : Koyuncunun yaptığı iş.

Koyuntu : Sopa, baston koymaya yarayan yer. Sıkıntı, üzüntü, keder.

Ak koyun kara koyun geçit başında belli olur : "kimin ne olduğu deney veya sınav sonunda anlaşılır" anlamında kullanılan bir söz.

Ak koyunu gören içi dolu yağ sanır : "bir şeyin dış görünüşüne bakarak içinin de öyle olduğunu sananlar yanılırlar" anlamında kullanılan bir söz.

Ak koyunun kara kuzusu da olur : "iyi bir ailenin çocuğu kötü de olabilir" anlamında kullanılan bir söz.

Bir koyundan iki post çıkarmak : Olması gerekenden daha fazla elde etmek.

Buğday ile koyun geri yanı oyun : "çiftçi için koyun ve buğdaydan değerli bir şey yoktur" anlamında kullanılan bir söz.

Çift ile koyun gerisi oyun : "en zor çiftçilik, tarla sürülerek ve koyun beslenerek yapılmış olan çiftçiliktir, diğer işler eğlence gibidir" anlamında kullanılan bir söz.

Çobana verme kızı ya koyun güttürür ya kuzu : "nazik bir işi, o işin inceliğini anlamayan bir kimseye yaptırma" anlamında kullanılan bir söz.

Erkek koyun kasap dükkanına yaraşır : "miskin erkek, yaşamaya layık değildir" anlamında kullanılan bir söz.

Her koyun kendi bacağından asılır : "herkes kendi davranışlarından sorumludur, herkes hatasının cezasını kendisi çeker" anlamında kullanılan bir söz.

Herkesin aklı bir olsa koyuna çoban bulunmaz : "herkes aynı şeyi bilse ve yapabilseydi, geri kalan işleri yapacak kimse bulunamazdı" anlamında kullanılan bir söz.

Kurbanlık koyun gibi : Başına geleceklerden habersiz olan.

Kurtla koyun kılıçla oyun olmaz : "saldırıcı ile güçsüzün yan yana bulunduğu yerde tehlike vardır" anlamında kullanılan bir söz.

Sen ağa ben ağa koyunları kim sağa : İşten kaçanlara söylenen bir söz.

Yapağı : İlkbaharda kırkılan koyun tüyü, yapak.

Deri : Bu tabakadan yapılmış. İnsan ve hayvan vücudunu kaplayan tüy, kıl veya pulla kaplı tabaka, cilt, ten. Toplantı, düğün. Pazar veya panayır kurulan gün, dernek. İşlenerek kullanılır duruma getirilmiş hayvan postu.

Buyruk : Belirli bir davranışta bulunmaya zorlayıcı söz, buyuru, emir, ferman. Egemenlik.

Kişi : Oyun, roman, hikâye vb.nde yer alan kimse. Erkek. Çekimli fiillerde ve zamirlerde konuşan, dinleyen, sözü edilen varlık, şahıs. Kadın veya erkeğe verilen genel ad, şahıs, zat, nefer. Eş, koca.

Kimse : Herhangi bir kişi, kim olduğu bilinmeyen kişi.

Kucak : Ortam, ocak. Açık kollarla göğüs arasındaki bölüm, aguş. Herhangi bir durumun veya şeyin sınırlarının arası, iç. Açık kollarla göğüs arasına sığabilen miktarda olan.

Göğüs : Bu vücut bölümünün ön tarafı, sırt karşıtı. Bu bölümün içindeki organlar. Vücudun boyunla karın arasında bulunan ve kalp, akciğer vb. organları içine alan bölümü, sine. Meme.

Familya : Birçok ortak özelliği sebebiyle bir araya getirilen cinslerin topluluğu, fasile. Karı, eş. Aile.

Giysi : Her türlü giyim eşyası, giyecek, elbise, kıyafet, esvap, libas, urba.

Koruyucu : Asalağı dış ortamda yok eden, onun konakçıya ulaşmasına engel olan (ilaç veya işlem). Koruyan kimse, muhafız. Himaye eden, kollayıcı, hami.

Şefkatli : Sevecen bir biçimde. Sevecen.

Çevre : Hayatın gelişmesinde etkili olan doğal, toplumsal, kültürel dış faktörlerin bütünlüğü. Yağlık. Bir birimden önce veya sonra gelen aynı türden birimlerin tümü, bunların oluşturduğu küçük grup, kontekst. Bir şeyin yakını, dolayı, etraf, periferi. Aynı konu ile ilgisi bulunan kimselerin tümü, muhit. Düzlem üzerindeki bir şekli sınırlayan çizgi. Kişinin içinde bulunduğu toplumu oluşturan ortam. Bir kimse ile ilişkisi bulunanlar, muhit.

Koyun ağlı : Küçük ayı burcu.

Koyun ayağı : İnce ince yağan yağmur, ahmak ıslatan.

Koyun ayak biti : Koyunların yapağısız yerlerinde, özellikle bacak ve ayak bölgesinde yaşayan sokucu bit. (Bandırma merinos koyunlarında rastlanmıştır.)

Koyun babesiozisi : Koyun ve keçilerde Babesia ovis, B. capreoli, B. taylori ve B. motasi türlerinin neden olduğu çeşitli kene türleriyle nakledilen sarılık ve hematüri gibi belirtilerin görüldüğü protozoer hastalık.

Koyun bilekli : Sol ayak bileği eğri olan at.

Koyun biti : Koyun vücudunda yaşayan ve Türkiye koyunlarında sıkça görülen sokucu bit. Koyun ve keçilerde parazitlenen yaygın bir dış parazit, Melophagus ovinus.

Koyun burun sineği : Kurtçuk evresini koyun ve keçilerin, çok seyrek olarak insanların burun boşluğunda geçiren, orta büyüklükte, sarımsı esmer sinek.

Koyun can derdinde, kasap yağ derdinde : keçiye can kaygısı, kasaba et (veya yağ) kaygısı.

Koyun cüce iplikkurdu : En çok 6 mm. boyunda olup, kalınlığı 60 mikronu geçmeyen ve başta koyun olmak üzere, keçi, sığır, domuz, tavşan, tilki ince bağırsağında asalaklanan minik solucan. (Yurdumuzda yaygındır.)

Koyun çiçeği : Papatya. Poxviridae ailesinde yer alan Kapripoksvirüsün tüm yaş gruplarındaki koyunlarda oluşturduğu yapağının az olduğu bölgelerde dikensi tabaka keratinositlerinde biçimlenen hidropik dejenerasyon, mikroveziküller, eozinofilik sitoplazmik inklüzyonlarla ve makroskobik olarak baş parmak büyüklüğünde papül oluşumuyla ve özellikle kuzularda yüksek ölüm oranıyla belirgin sistemik hastalık. Merinos koyunları özellikle duyarlıdır.

Diğer dillerde Koyun anlamı nedir?

İngilizce'de Koyun ne demek? : n. sheep, ewe, bosom, arms

n. village, country, kampong, settlement

Fransızca'da Koyun : mouton [le]; sein [le]

Almanca'da Koyun : n. Busen, Hammel, Schaf

Rusça'da Koyun : n. баран (M), овца (F), пазуха (F), грудь (F), лоно (N)

adj. бараний

adv. книзу