Kozmopolit nedir, Kozmopolit ne demek

Kozmopolit; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. kökeni fransızca dilinden gelmektedir.

  • Çeşitli uluslardan kimseleri barındıran, içinde bulunduran.
  • Ulusal özelliklerini yitirmiş kimse

"Kozmopolit" ile ilgili cümle örnekleri

  • "Kapağı Londra'ya atan Avrupalılar hep bu kozmopolit semtte barınmış." - H. Taner
  • "Namık Cemil, milletini hiçe sayan kozmopolitlerden de değildi." - Y. K. Karaosmanoğlu

Biyoloji'deki anlamı:

(Yun. kosmos: dünya; polites: hemşehri) Dünyanın her tarafına yayılmış canlı türleri.

İngilizce'de Kozmopolit ne demek? Kozmopolit ingilizcesi nedir?:

cosmopolite

Kozmopolit hakkında bilgiler

Kozmopolitanizm, bireyin insanlık adı verilen büyük komüniteye aitliği savunan, yerel nitelikteki bağlılığın yerini evrensel bağlılığın aldığı, evrensel düşüncelerin benimsendiği, tüm dünyanın ülke ya da vatan olarak görüldüğü; genellikle bu görüşlerle ilgili etiksel, sosyolojik ve siyasi felsefelerin tanımlanmasında kullanılan bir kavramdır. Bu fikirleri benimseyen kişi kozmopolit veya kozmopolitan diye adlandırılır.

Kozmopolitanizm birliği ve çeşitliliği içerir. Etik ve kültürel bir tutum olarak kozmopolitanizm insanlığın birliğini, farklılıkların hoş görülmesini, tüm insanların aynı ahlak topluluğunun parçası olduğunu, bireysel kimliğin oluşumuna farklı kültürlerin kaynaklık etmesini ve insanların birlikte yaşama eğilimini kapsar. Ayrıca kozmopolitanizm dünya toplumunu hedefler; dünya toplumu riskler, yaşama imkânları ve toplumsal ilişkiler ağı sayesinde bütünleşmiş, ortaklaşmış insanlığı ifade etmektedir.

 

“Dünya toplumu” ve “kozmopolitanizm” kavramları günümüzde kadar ki süreçte yeni anlamlar kazanarak, dünya ölçeğinde tek bir siyasal yönetimin varlığınının dışında; kamusal alanın, toplumsal ilişkilerin dünya ölçeğinde genişlemesini ve farklı yaşam biçimlerinin, farklı düzeylerdeki kimliklerin iç içe geçişini gösterir olmuştur.

Eski Yunanca’da “evren” ya da “dünya” anlamına gelen kosmos ile “yurttaş” anlamındaki polites’ten türetilmiş terim: “dünya yurttaşlığı” veya "evren yurttaşlığı" anlamlarına gelir.

Kozmopolit kısaca anlamı, tanımı:

Ulus : Millet. Bartın iline bağlı ilçelerden biri.

Kimse : Herhangi bir kişi, kim olduğu bilinmeyen kişi.

Ulusal : Millî.

Birey : Toplumları oluşturan ve düşünsel, duygusal, iradeyle ilgili nitelikleri toplum içinde belirlenen insanların her biri, fert. Doğa bilgisinde türü oluşturan tek varlıklardan her biri. Kendine özgü nitelikleri yitirmeden bölünemeyen tek varlık, fert. İnsan topluluklarını oluşturan, insanların benzer yanlarını kendinde taşımakla birlikte, kendine özgü ayırıcı özellikleri de bulunan tek can, fert. Bir türün kapsamı içine giren somut varlık.

İnsanlık : İnsan olma durumu, insaniyet. İnsanların tümü, beşeriyet. İnsanca davranma, insaniyet. İnsanı sevme, insan sevgisi, insancıl olma, insaniyet. İnsanı insan yapan, insanın doğasını oluşturan niteliklerin hepsi, insaniyet. Doğru dürüst insana yakışır durum, adamlık, âdemiyet. İnsanın değerini, saygınlığını veren öz, insana yaraşır yaşama ve düşünme ilkesi, insaniyet.

 

Büyük : Yetişkin, belli bir yaşa gelmiş. Makam, rütbe, derece bakımından daha üst olan kimse. Büyük abdest. Önemli. Niceliği çok olan. Çok, ortalamayı aşan (soyut kavram). Boyutları, benzerlerinden daha fazla olan (somut nesne), makro, küçük karşıtı. Üstün niteliği olan.

Yerel : Sınırlı bir yerle ilgili olan, lokal. Yöresel. Gözlem yerine veya gözlemcinin bulunduğu yere göre tanımlanan.

Diğer dillerde Kozmopolit anlamı nedir?

İngilizce'de Kozmopolit ne demek? : n. cosmopolitan

Fransızca'da Kozmopolit : cosmopolite

Almanca'da Kozmopolit : n. Kosmopolit, Weltbürger

adj. weltbürgerlich

Rusça'da Kozmopolit : n. космополит (M)

adj. космополитический