Kuşdili nedir, Kuşdili ne demek

Kuşdili; bitki bilimi, Biyoloji, Psikoloji, Yazın, Yerleşim Merkezi alanlarında kullanılan bir terimdir. Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır.

  • Bir tür dişbudak

Yerel Türkçe'deki anlamı:

Karaağaç ağacının meyvesi, rosmarinus, labiatae.

Biyoloji'deki anlamı:

[Bakınız: biberiye].

Psikoloji'deki anlamı:

Çocuklar ya da akıl hastalarının sözcüklere hece ekleyerek ya da çıkararak konuştukları dil.

Gezilecek Görülecek bir yer olarak anlamı:

Bitlis ili, Kavakbaşı bucağına bağlı bir yerleşim bölgesi.

Burdur ilinde, Altınyayla ilçesinde, merkez bucağına bağlı bir yerleşim yeri.

Teknik terim anlamı:

Süleyman Peygamber'in bilip konuştuğu hayvan, kuş dili. (Tasavvuf simgeleriyle örülmüş bir deyiş ve inan dili; bunu ancak tasavvufla uğraşanlar anlar.).

Erişte gibi bir hamur yemeği.

Karaağacın yemişi.

Kuşdili anlamı, tanımı

Yerleşim yeri : Bir toplumsal kümenin ya da daha kalabalık bir nüfus topluluğunun, yaşamak ve ekonomik etkinliklerini sürdürebilmek amacıyla seçip yerleştikleri kent, kasaba, köy ya da daha küçük bir yer

Altınyayla : Burdur iline bağlı ilçelerden biri. Sivas iline bağlı ilçelerden biri.

Peygamber : İnsanlara Tanrı'nın buyruklarını bildiren, onları Tanrı yoluna, dine çağıran kimse, yalvaç, yalavaç, elçi.

 

Kavakbaşı : Bitlis ilinde, Kavakbaşı bucağına bağlı bir yerleşim birimi. Denizli ili, Akköy ilçesinde, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim yeri. Şanlıurfa kenti, Kabahaydar bucağına bağlı bir bölge.

Yerleşim : Yerleşme, iskân.

Karaağaç : Karaağaçgillerin örnek bitkisi olan, kerestesi değerli bir ağaç, narven (Ulmus).

Tasavvuf : Tanrı'nın niteliğini ve evrenin oluşumunu varlık birliği anlayışıyla açıklayan dinî ve felsefi akım. Kur'an'da önerilen ve peygamberin hayatında uygulamaları görülen hayat tarzını yaşama gayreti, İslam gizemciliği.

Dişbudak : Zeytingillerden, kerestesi sert ve değerli bir ağaç, demircik (Fraxinus excelsior). Bu ağaçtan yapılmış.

Kuş dili : Genellikle çocukların, kelimelerin başına, hecelerin arasına başka hece ekleyip kelimelerin biçimlerini değiştirerek uydurdukları bir konuşma türü.

Biberiye : Ballıbabagillerden, Akdeniz çevresinde çok yetişen, güzel kokulu yapraklarını dökmeyen, çiçekleri soluk mavi renkli, çok yıllık bir bitki (Rosmarinus officinalis).

Süleyman : Atın karnında ya da sağrısındaki şişlik. Hayvan yüreği. Huzur, sükûn. Kur’an-ı Kerim'de adı geçen peygamberlerden biri. Manisa ili, Palamut bucağına bağlı bir bölge.

 

Karaağa : İçel ili, Anamur ilçesinde, merkez nahiyesine bağlı bir yer. Konya kenti, Doğanhisar ilçesinde, merkez bucağına bağlı bir yerleşim yeri.

Burdur : Türkiye'nin Akdeniz Bölgesi'nde yer alan illerinden biri.

Sözcük : Kelime.

Erişte : İnce ince kesilip kurutulan hamur. Deniz yosunu.

Hayvan : Duygu ve hareket yeteneği olan, içgüdüleriyle hareket eden canlı yaratık. At, eşek, katır gibi türlü hizmetlerde kullanılan yaratık. Kızılan bir kimseye söylenen bir söz. Akılsız, duygusuz, kaba, hoyrat (kimse).

Merkez : Bir bölgenin veya kuruluşun yönetim yeri. Biçim, tarz. Bir işin öğretildiği yer. Bir kapalı eğrinin veya bazı çokgenlerde köşegenlerin kesişme noktası. Bir dairenin veya bir küre yüzeyinin her noktasından aynı uzaklıkta bulunan iç nokta, özek. Belirli bir yerin ortası. Polis karakolu. Bir işin yoğun olarak yapıldığı yer.

Bitlis : Türkiye'nin Doğu Anadolu Bölgesi'nde yer alan illerinden biri.

Kavak : Söğütgillerden, sulak bölgelerde yetişen, boyu bazı türlerinde 30-40 metreye değin çıkan, kerestesinden yararlanılan uzun boylu bir ağaç (Populus). Samsun iline bağlı ilçelerden biri.

Meyve : Bitkilerde çiçeğin döllenmesinden sonra yumurtalığın gelişmesiyle oluşan tohumları taşıyan, genellikle yenebilen organ, yemiş. Ürün, sonuç, kâr.

Diğer dillerde Kuşdili anlamı nedir?

İngilizce'de Kuşdili ne demek ? : idiglassia, idiglalia

Osmanlıca Kuşdili : mantık-ut-tayr