Kuşkusuz nedir, Kuşkusuz ne demek

Kuşkusuz; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır.

  • Kuşkusu olmayan, işkilsiz, şüphesiz.
  • (ku'şkusuz) Elbette, şüphesiz

"Kuşkusuz" ile ilgili cümle

  • "Kuşkusuz, hepimiz her alanın uzmanı olamayız." - A. Ağaoğlu

Kuşkusuz anlamı, tanımı:

Kuşku : Bir olguyla ilgili gerçeğin ne olduğunu kestirememekten doğan kararsızlık, kuruntu, işkil, şüphe, acaba, şek. Başkalarının iyi niyet ve amaçlarını kötüye yorarak işkillenme duygusu.

Kuşkusuzluk : Kuşkusuz olma durumu, şüphesizlik.

İşkilsiz : İşkil içinde bulunmayan, kuşkusu olmayan, vesvesesiz bir biçimde.

Şüphesiz : Kuşkusuz. Şüphesi olmayan, kuşkusuz.

Elbette : Her hâlde, şüphesiz, kuşkusuz, elbet.

Kuşkusuz ile ilgili Cümleler

  • Onun masum olduğuna kuşkusuz olarak inanıyorum.
  • Ama kuşkusuz o zaman hiçbir bilimsel gelişme yoktu.
  • Hiç kuşkusuz o bir güzel, ama onun hataları var.
  • Barbara'nın başarısı kuşkusuz.

Diğer dillerde Kuşkusuz anlamı nedir?

İngilizce'de Kuşkusuz ne demek? : adj. certain, definite, positive, undoubted, beyond all question, indubitable, doubtless, confident

adv. certainly, definitely, beyond doubt, without doubt, no doubt

Fransızca'da Kuşkusuz : bien sûr, certainement, certes, de toute évidence, décidément, évidemment, sans contredit, sans doute

Almanca'da Kuşkusuz : allerdings, freilich, gewiß

Rusça'da Kuşkusuz : adj. несомненный

adv. несомненно, безусловно