Kudret nedir, Kudret ne demek

Kudret; kökeni arapça dilinden gelmektedir.

"Kudret" ile ilgili cümleler

  • "Din adamları halk üzerinde büyük bir telkin kudretine sahiptirler." - M. Kaplan
  • "Balınan yoğrulmuş o sırma saçlar / Kudretten çekilmiş karadır kaşlar" - Halk türküsü
  • "Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur." - Atatürk

Kudret isminin anlamı, Kudret ne demek:

Erkek ismi olarak; Güç, kuvvet. Allah'ın gücü. Varlık, zenginlik. Allah yapısı. Yetenek Kız ismi olarak; Güç, kuvvet. Allah'ın gücü. Varlık, zenginlik. Allah yapısı. Yetenek.

Yerel Türkçe anlamı:

Kudret, Allah

Kudret kısaca anlamı, tanımı:

Kudret hamamı : Ilıca.

Kudret helvası : Beyaz çiçekli, 5-9 yaprakçıklı, 20 metre kadar yükselebilen, Kuzeybatı ve Batı Anadolu'da yaygın olan bir ağaç (Fraxinus ornus). Türlü bitkilerden, öz sularının kurutulmasıyla elde edilen, hekimlikte iç sürdürücü olarak kullanılan macun.

Kudret narı : Sarı çiçekli, parçalı yapraklı, tırmanıcı ve bir yıllık otsu bir bitki (Momordica charantia). Bu bitkinin 10-15 santimetre uzunluğunda, iğ biçiminde, üzeri pürtüklü, önce yeşil ve sonra parlak sarı veya turuncu renkli meyvesi.

 

Kudretli : Gücü olan, güçlü. Başarılı, üstün.

Kudretsiz : Gücü olmayan, argın, takatsiz.

Kudretsizlik : Güçsüz olma durumu, argınlık, takatsizlik.

Kudretten : Yaradılıştan.

İktidar : Devlet yönetimini elinde bulundurma ve devlet gücünü kullanma yetkisi. Bir işi yapabilme gücü, erk, kudret. Bu yetkiyi elinde bulunduran kişi ve kuruluşlar. Bir işi başarabilme yetki ve yeteneği.

Yetenek : Bir duruma uyma konusunda organizmada bulunan ve doğuştan gelen güç, kapasite. Dışarıdan gelen etkiyi alabilme gücü. Bir kimsenin bir şeyi anlama veya yapabilme niteliği, kabiliyet, istidat. Kişinin kalıtıma dayanan ve öğrenmesini çerçeveleyen sınır.

Maddi : Maddesel. Mal, para, varlıkla ilgili olan. Madde ile ilgili, maddesel, özdeksel, manevi karşıtı. Maddeden oluşan.

Zenginlik : Zengin olma durumu, varlıklılık.

Tanrı : Çok tanrıcılıkta var olduğuna inanılan insanüstü varlıklardan her biri, ilah. Kâinatta var olan her şeyi yaratan, koruyan, tek ve yüce varlık, Yaradan, Allah, Rab, İlah, Mevla, Halik, Hüda, Hu, Oğan.

Ezel : Başlangıcı belli olmayan zaman, öncesizlik.

Güç : Ağır ve yorucu emekle yapılan, çetin, müşkül, kolay karşıtı. Bir toprağın verimlilik yeteneği. Bir ulus, bir ordu vb.nin ekonomik, endüstriyel ve askerî potansiyeli. Bir olaya yol açan her türlü hareket, kuvvet, takat. Sınırsız, mutlak nitelik. Bir akarsuyun aşındırma ve taşıma yeteneği. Fizik, düşünce ve ahlak yönünden bir etki yapabilme veya bir etkiye direnebilme yeteneği, kuvvet, efor. Büyük etkinliği ve önemi olan nitelik. Siyasi, ekonomik, askerî vb. bakımlardan etki ve önemi büyük olan devlet, devletler topluluğu. Yeterliliğini ve güvenilirliğini kanıtlamış kimse. Birim zamanda yapılmış olan iş. Bir cihazın, bir mekanizmanın iş yapabilme niteliği. Zorlukla.

 

Erk : Bir bireyin, bir toplumun, başka birey, küme veya toplumları egemenliği, baskısı ve denetimi altına alma, hürriyetlerine karışma ve onları belli biçimlerde davranmaya zorlama yetkisi veya yeteneği. Bir işi yapabilme gücü, kudret, iktidar. Sözü geçerlik, istediğini yaptırabilme gücü, nüfuz.

Erke : Pozitif bilimlerde iş başarma gücü, bir direnmeyi yenme gücü. Enerji.

Gücü : Bez tezgâhında ipliği ayarlayan tezgâh tarağı.

Kudrethelvası : (botanik)

Kudretullah : 3. Bir erkek ismi olarak anlamı; Tanrı’nın gücü.

Kudret ile ilgili Cümleler

  • Kanla çizilen sınırlarımızı kimsenin değiştirecek kudreti yok.
  • Tom'un kudretine siz erişemezsiniz.

Diğer dillerde Kudret anlamı nedir?

İngilizce'de Kudret ne demek? : [Kudret] n. force

Fransızca'da Kudret : pouvoir [le], puissance [la], force [la]

Almanca'da Kudret : n. Autorität

Rusça'da Kudret : n. сила (F), мощь (F), потенция (F), могущество (N), естество (N)

adj. могущественный