Kullanım nedir, Kullanım ne demek

 • Kullanma, yararlanma, tasarruf

Bilimsel terim anlamı:

Bir toprağın ya da yapının hangi amaçlarla kullanıldığını ya da düzentasarda hangi amaçla kullanılacağını belirleyen tasarlama terimi. bk. toprak kullanımı.

İngilizce'de Kullanım ne demek? Kullanım ingilizcesi nedir?:

use

Fransızca'da Kullanım ne demek?:

usage

Kullanım tanımı, anlamı:

Kullanımlı : Kullanımı kolay olan.

Kullanımsız : Kullanımı kolay olmayan.

Kullanma : Kullanmak işi, istimal.

Yararlanma : Yararlanmak işi, faydalanma.

Tasarruf : Tutum. Para biriktirme, artırım. Bir şeyi istediği gibi kullanma yetkisi, kullanım.

Kullanım bölgelemesi : Bir kentte, düzentasar ve öteki bayındırım kuralları yardımıyla oturma, işleyim, tecim, dinlenme ve eğlence, açık ve yeşil alan, kamu yapıları gibi türlü işlev ve gereksinmeler için ayrı ayrı yerler gösterilmesi, bu amaçla kent toprağının eşişlevli bölgeciklere ayrılması.

Kullanım değeri : Malların gereksinimleri karşılama özelliği. Bir taşınmazın, onu kullanan kimse için taşıdığı değere dayanan ederi. bk. sürümdeğer, öznel değer.

Kullanım fiyatı : Seçme yetkisi sözleşmelerine konu olan mal ya da değerin, seçme yetkisinin kullanıldığı anda (vade sonunda) alınıp satılacağı fiyat.

 

Kullanım getirmek : Kent tasarcılarının, kentin belli bir kesiminin gelecekte yükleneceği ya da yüklenmesi istenen işleve ilişkin bir öneride bulunmaları.

Kullanım koagulopatisi : Pıhtılaşma faktörlerindeki azalma.

Kullanım yönergesi : Herhangi bir dizgeyi kullanırken gözetilecek konuları ve izlenecek yordamı kapsayan belge ya da kılavuz.

Kullanıma yönelme : Bir markayı kullanmak için kütüğe yazdırma, eşyanın üzerine koymak için hazırlıklara başlama gibi işlemlerde bulunma.

Kullanımbilim : Sözedilen dil deyimleri ile bu dili kullanan kişiler arasındaki ilişkileri konu edinen sözeden kuram.

Kullanımlılık : Kullanımlı olma durumu.

Kullanımsal anlam : Bildirişmede deyimlerin anlaşılmasını sağlayan belli dilsel davranış yatkınlıkları. || Örn. Türkçe 'mavi' sözcüğünün kullanımsal anlamı, bu sözcüğü kullanan kişilerin mavi renkli nesneleri gördüklerinde 'mavi' sözcüğünü uygulama yönünde kazandıkları yatkınlık türünden etmenlerdir.

Kullanım ile ilgili Cümleler

 • Bu köprünün kullanıma hazır hale gelmesi yıllar sürebilir.
 • Kullanımda farklılıklar var.
 • Ebeveynlik için kullanım klavuzu yok.
 • Kullanım ustalığı yapar.
 • Kullanım kılavuzuna ihtiyacım yok.
 • Kullanım koşulları haber verilmeksizin değiştirilebilir.
 • Kumanda panelinin uzun süreli kullanımdan kaçının. Göz yorgunluğunu önlemek için, oyunun her saati boyunca yaklaşık 15 dakikalık bir mola verin.
 • Bu antika masa hala kullanımda.
 • Bu tür radyo kullanımı yaygın oldu.
 • Bush işkence kullanımını hoş karşılamaz.
 • Ben komplo teorilerine inanmam. Ben sadece Orta doğu'da tükenmiş uranyum patlayıcı ve fosfor bombalarının kullanımı ve petrol ve diğer stratejik hedefler için Irak ve Afganistanın imhası gibi gerçeklere inanıyorum.
 

Diğer dillerde Kullanım anlamı nedir?

İngilizce'de Kullanım ne demek? : n. usage, use, utilization, access, application, disposal

Fransızca'da Kullanım : usage [le], emploi [le], utilisation [la]

Almanca'da Kullanım : n. Bedienung, Nutznießung, Verwendung