Kumaşçı nedir, Kumaşçı ne demek

  • Kumaş üreten veya satan kimse

Kumaşçı tanımı, anlamı:

Kumaş : Varlığı ve kişiliği oluşturan nitelik veya malzeme. Pamuk, yün, ipek vb.nden makinede dokunmuş her türlü dokuma.

Kumaşçılık : Kumaşçının yaptığı iş.

Kimse : Herhangi bir kişi, kim olduğu bilinmeyen kişi.

Veya : Ayrı olmakla birlikte aynı değerde tutulan iki şeyi anlatan kelimelerden ikincisinin önüne getirilen söz, yahut. Olacağı sanılan, seçime bırakılan şeyler ikiden çok olduğunda kullanılan bir söz.

Diğer dillerde Kumaşçı anlamı nedir?

İngilizce'de Kumaşçı ne demek? : n. clothier, draper, mercer

Fransızca'da Kumaşçı : drapier [le]