Kurtulmak nedir, Kurtulmak ne demek

 • Tehlikeli veya kötü bir durumu atlatmak.
 • Bağını koparıp kaçmak.
 • İstenmeyen, sıkıntı veren, hoşlanılmayan bir kimseden, bir yerden, bir durumdan uzaklaşmak.
 • Doğurmak
 • Bir şey bulunduğu veya bağlı olduğu yerden ayrılmak.

"Kurtulmak" ile ilgili cümleler

 • "Yüksek dallardaki fazla olgun, ballı şeftaliler, saplarından kurtularak dolgun, yumuşak bir sesle yerlere, çimenler içine durmamacasına yavaş yavaş dökülürdü." - R. H. Karay
 • "Beni musluğa götüren namuslu polisler kurtulduğumu görünce sevindiler." - A. Gündüz
 • "Her gülüşte, ihtiyarlığın içlerine çöktürdüğü birkaç yıldan kurtularak çocuk masumluğuyla güldüler." - Halikarnas Balıkçısı
 • "Kadın sabaha karşı kurtulmuş."
 • "At kurtulmuş."

Yerel Türkçe anlamı:

Atlatmak, kurtulmak

Kurtulmak anlamı, kısaca tanımı:

Kurtulma : Kurtulmak işi.

Kurt : Bazı böceklere veya bazı böcek kurtçuklarına verilen ad. Güney gök küresinde, Akrep ile Boğa arasında bulunan takımyıldız. Yumuşak vücutlu, uzun gövdeli, omurgasız, bacaksız, ayaksız veya çok ilkel ayaklı küçük hayvan. Bir yeri, bir şeyi iyi bilen. Köpekgillerden, Avrupa, Asya ve Kuzey Amerika'da yaşayan, postu gri sarı renkli, yırtıcı, etçil memeli hayvan (Canis lupus). İşini iyi bilen, aldanmaz, kurnaz.

 

Baltadan kurtulmak : Kesilmemek.

Borçtan kurtulmak : Borcunu ödemek.

Ehven kurtulmak : Ucuz kurtulmak.

Elinden kurtulmak : Birinden kaçmayı başarmak.

Tehlikeli : Tehlikesi olan, korkulu, muhataralı.

Durum : Bir şeyin içinde bulunduğu koşulların hepsi, vaziyet, hâl, keyfiyet, mevki, pozisyon. Ad soyundan kelimelerin birbirleriyle edatlarla ve fiillerle ilişkilerini belirleyen biçim, hâl. Duruş biçimi, konum, tavır. Bireyin toplum içindeki ilişkileriyle belirlenen yeri.

Atlatmak : Kötü bir durumu geçiştirmek, savmak. Görüşmek, konuşmaktan kaçmak. Basında başka ilgililerden önce bir haberin yayımlanmasını sağlamak. Aldatmak. Savsaklamak. Atlama işini yaptırmak.

İstenme : İstenmek işi.

Sıkıntı : Sorun, mesele, sendrom, problem. Bir bozukluğun, karışıklığın sebep olduğu etkili ve sürekli yorgunluk, mihnet. Bulunmama durumu. İşsizlik, tekdüzelik, bezginlik vb. sebeplerden doğan ruhsal yorgunluk, cefa, eziyet. Yokluk ve parasızlığın yol açtığı geçim darlığı.

Kimse : Herhangi bir kişi, kim olduğu bilinmeyen kişi.

Uzaklaşmak : Yabancılaşmak, ilgisi azalmak. Bir şeyden, bir yerden veya kimseden ayrılıp uzağa gitmek.

Kaçmak : Rengi ağarmak, uçmak. İpi kopmak. Gaz, sıvı vb. şeyler sızmak. Yarışçı diğerlerinden hızla ayrılıp arayı açmak. Kaçınmak. Benzemek, andırmak. Kaçgöçe uymak. Girmek. Futbol ve basketbolda engelleyen adamdan kurtulmak veya pas alabilmek için boş alana koşmak. Hızlı koşmak. Kız veya kadın yasalara ve aile isteklerine karşı gelerek evlenmek için evinden ayrılmak. Kimseye bildirmeden bulunduğu yerden ayrılmak, firar etmek. Kendini göstermemek, rastlaşmamaya çalışmak. Yok olmak. Görünmeden gitmek, savuşmak, sıvışmak. Bir yana doğru kaymak. Hızla koşup bir yere saklanmak.

 

Doğurmak : Yavru dünyaya getirmek, doğum yapmak. Ortaya çıkmasına yol açmak, sebep olmak.

Kurtulmak ile ilgili Cümleler

 • Kötü alışkanlık bir kez oluştu mu, ondan kurtulmak zordur.
 • Boston'dan kurtulmak zorundaydım.
 • Tom'dan kurtulmak zorundayız.
 • Ben sadece kurtulmak istiyorum.
 • Bu yerden kurtulmak zorundayım.
 • Bir süre kurtulmak zorundayım.
 • Ondan kurtulmak zorunda mıyız?

Diğer dillerde Kurtulmak anlamı nedir?

İngilizce'de Kurtulmak ne demek? : id. bonfire: make a bonfire of, clear: get clear of,

n. habit: break oneself of a habit

v. saved: be saved, free: be freed, get out of, get away, smooth away, shake off, break away, b.re ak l, oose

Fransızca'da Kurtulmak : réchapper de (à), en finir avec, se trotter, se débarrasser, se dégager, se remettre de, se dépêtrer de, se défaire de

Almanca'da Kurtulmak : v. befreien: sich befreien, davonkommen, loswerden, retten: sich retten

Rusça'da Kurtulmak : v. спасаться, освобождаться, высвобождаться, избегать, выпутываться, выкручиваться, вырываться, отделываться, увиливать, рожать, выпадать, срываться, сбрасывать, избавляться, излечиваться, разделываться, освободиться, высвободиться, избежать, выпутаться, выкрутиться, вырваться, отделаться