Kuruluşlar bütünü nedir, Kuruluşlar bütünü ne demek

  • Kompleks

Kuruluşlar bütünü kısaca anlamı, tanımı:

Kuruluş : Topluma hizmet, üretim, tüketim vb. amaç ve görevlerle kurulan her şey, tesis. Yapı, yapılış, bünye. Kurulma işi. Kasılma. Bir sefer kuvvetini oluşturan birliklerin yapısı.

Kurulu : Kurulmuş olan, yerleşmiş, oturmuş.

Kurul : Bir işi yapmak, yönetmek veya bir kurum ve kuruluşu temsil etmek için görevlendirilmiş kişilerden oluşmuş topluluk, heyet, konsey, asamble.

Kompleks : Vitamin veya proteinlerin oluşturduğu bileşik. Karmaşık. Karmaşıklık, karmaşa. Aynı ekonomik etkinliği gerçekleştiren sanayinin tesisler bütünü, kuruluşlar bütünü. Karmaşık. Karmaşa.