Kurulu nedir, Kurulu ne demek

Kurulu; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır.

"Kurulu" ile ilgili cümleler

 • "Herkes kendini damlara, kurulu cibinliklerin içine atardı." - B. Günel

Kurulu anlamı, tanımı:

Kurulu düzen : Yerleşmiş, içinde bulunulan toplumsal düzen.

Kurul : Bir işi yapmak, yönetmek veya bir kurum ve kuruluşu temsil etmek için görevlendirilmiş kişilerden oluşmuş topluluk, heyet, konsey, asamble.

Kuruluk : Kuru olma durumu.

Kuruluş : Topluma hizmet, üretim, tüketim vb. amaç ve görevlerle kurulan her şey, tesis. Kasılma. Kurulma işi. Bir sefer kuvvetini oluşturan birliklerin yapısı. Yapı, yapılış, bünye.

Kuruluşlar bütünü : Kompleks.

Bakanlar kurulu : Devletin görevlerini yerine getirmesini sağlayan, başbakan ve bakanlardan oluşan yetkili organ, hükûmet, kabine.

Balotaj kurulu : Kurum ve kuruluşlarda yeni üyelerin alınmasına karar veren kurul.

Denetim kurulu : Denetleme kurulu.

Denetleme kurulu : Bir kuruluşun yasalara ve kendi amacına uygun olarak çalışıp çalışmadığını denetleyen kurul. Devlet kuruluşlarında denetim işini yapmakla görevli üyelerin oluşturduğu kurul, denetim kurulu, teftiş heyeti, teftiş kurulu.

Disiplin kurulu : Disiplin kurallarına aykırı davranan kimselerin suçlarını tespit ederek uygun cezaları vermekle görevli kurul.

 

Onur kurulu : Bir kuruluş veya derneğin üyeleri arasında çıkan onur davalarını gören veya bu kuruluş veya derneğin ilkelerine aykırı davranan üyelerin bu davranışlarını inceleyip karara bağlayan kurul, haysiyet divanı.

Sağlık kurulu : Kişi sağlığını inceleyen ve denetleyen hekimler kurulu.

Sanayi kuruluşu : Sanayi ham maddesini işleyen ve üretim sağlayan kuruluş.

Sandık kurulu : Seçimlerde bir sandık çevresinde oy verme işleminin düzenli yapılmasını sağlayan görevliler.

Seçiciler kurulu : Yarışma, sınav vb. etkinliklerde başarılı, üstün olanları seçmek amacıyla oluşturulmuş geçici kurul, seçici kurul, jüri.

Sivil toplum kuruluşu : Toplumdaki çeşitli sorunları bağımsız olarak ele alıp kamuoyunu bilgilendirme ve aydınlatma görevi yapan, öneriler sunan her türlü birlik, sivil toplum örgütü.

Soruşturma kurulu : Herhangi bir konuda soruşturma yapmak üzere oluşturulmuş kurul, tahkikat komisyonu.

Tahkim kurulu : Anlaşmazlıkları çözmek üzere oluşturulmuş hakem heyeti.

Teftiş kurulu : Denetleme kurulu.

Tuzu kuruluk : Tuzu kuru olma durumu.

Uzlaştırma kurulu : Toplu sözleşme görüşmelerinde tarafların uyuşmazlığa düşmeleri durumunda, uzlaşma sağlamak amacı ile grev ve lokavt kanununa göre oluşturulan, kararlarının yaptırım gücü olmayan kurul.

Yargıcılar kurulu : Hakem heyeti.

Yasama kurulu : Parlamento.

Yazı kurulu : Gazete, dergi vb. bir yayında basılacak yazıları seçen, yazı işlerini yürüten kimselerin oluşturduğu kurul.

Yönetim kurulu : Bir kuruluşu yönetmekle görevlendirilmiş kimselerin hepsi, umumi heyet.

 

Yürütme kurulu : Bir kuruluşta kanun, tüzük, yönetmelik ve alınan kararları uygulamakla görevli kurul.

Oturmuş : Yerleşik, yerleşmiş, güçlenmiş, stabil.

Kurulu çıkar : Ayrıcalıklı bir toplumsal kümeyi, kurulu düzeni sürdürmeğe yönelten ekonomik çıkar.

Kurulum :

Kuruluş giderleri : Kuruluş için yapılan ödemelerin tümünü kapsayan giderler.

Kuruluş pay belgiti : Ortaklığın kuruluşunda çıkarılan pay belgiti.

Kuruluş yeri kuramı : İktisadi etkinliklerin işletme, kent ve bölge düzeyinde niçin ve nerede toplandıklarını belirleyen ve J. H. Von Thünen tarafından geliştirilen ve bölgesel iktisadın temelini oluşturan kuram.

Kuruluşçuluk : Yirminci yüzyıl başlarında çıkan ve sanatta bir şeyin parçalarından ziyade bütününün kuruluşuna önem veren öncü haraket.

Kuruluşlar ve işletmeler : Bir yönetim altında birleşen işletmeler. Üretim çeşitleri ve çıkardıkları işler aynı olan kuruluşların bir arada ya da aynı bölgede bulunmaları.

Kurulu ile ilgili Cümleler

 • Kurul'un kararı budur.
 • Mütevelli Yönetim kurulu yurt dışı holdingleri görevden almak için oy kullandı.
 • Ali kâr amacı gütmeyen kuruluşlar için çalışıyor.
 • Espri anlayışı, düşük özsaygısının bir göstergesi olarak, kendini aşağılamak üzerine kuruluydu.
 • Yönetim Kurulu oy birliğiyle CEO olarak onu atamaya karar verdi.
 • Kurulum şimdi tamamlandı.
 • Bilim ödülünü kazanan ödül parasını hayır kuruluşuna vermeye karar verdi.
 • Lisede öğrenci kurulu başkanıydım.
 • Kuruluşumuzu güçlendirmeliyiz.
 • Yönetim kurulu teklifi önümüzdeki salı günü tartışacak.

Diğer dillerde Kurulu anlamı nedir?

İngilizce'de Kurulu ne demek? : adj. situated

Fransızca'da Kurulu : établi/e

Rusça'da Kurulu : adj. основанный, существующий, заведенный, заводной