Kutup nedir, Kutup ne demek

Kutup; kökeni arapça dilinden gelmektedir.

 • Yer yuvarlağının, Ekvator'dan en uzak olan yer ekseninin geçtiği varsayılan iki noktasından her biri
 • Elektrik akımını oluşturan gerilim ayrılığının en yüksek dereceyi bulduğu iki noktadan her biri.
 • Gök küresinin, dolayında döndüğü varsayılan eksenin iki ucundan her biri.
 • Birbiriyle karşıt olan şeylerden her biri.
 • Bir konuda yüksek bilgisi ve yetkisi olan kimse.
 • Bir mıknatıs demirinin iki ucundan her biri.

"Kutup" ile ilgili cümle örnekleri

 • "Kendini kaza halkına âdeta bir kutup diye tanıtmıştı." - E. E. Talu
 • "Kutuplara gitmeyi bile çok düşündüm." - P. Safa
 • "Çalışanlarla çalıştıranları ayrı kutuplarda toplayarak birbirine düşman ediyor." - N. Cumalı

Gök bilimleri ve Uzay alanındaki anlamı:

Bir gökcisminin, gökküresinin, bir yıldızlar topluluğunu içine alan bir dizgenin dönme ekseninin bu cismi, küreyi ya da dizgeyi deldiği iki noktadan her biri.

Matematik terimi olarak kelime anlamı:

Kutupsal koordinat sisteminde origin.

İngilizce'de Kutup ne demek? Kutup ingilizcesi nedir?:

pole

Fransızca'da Kutup ne demek?:

pôle

Kutup anlamı, tanımı:

Kutup bozkırı : Tundra.

Kutup engel : Bir pilde elektromotor kuvveti düşüren polarma olayına karşı gelmek ve elektrik akımının durmasını önlemek için kullanılan kimyasal maddelerden her biri.

 

Kutup iklimi : Sıcaklığın yıl boyunca 0 ºC'nin altında, yağışın az ve kar biçiminde olduğu bir iklim türü.

Kutup yıldızı : Gök küresinin kutbuna en yakın olan Küçükayı denilen takımyıldızın en ucunda bulunan, kuzeyi belirleyen durağan yıldız, Demirkazık, Kuzey Yıldızı.

Pozitif kutup : Elektrik yükü artı (+) olan kutup.

Zıt kutup : Farklı durum ve yapıda olan (kimse).

Gök kutbu : Gök ekseninin gök küresini deldiği iki noktadan her biri.

Güney kutbu : İki kutuptan Ekvator'un güney tarafında yer alan kutup bölgesi.

Kuzey kutbu : İki kutuptan Ekvator'un kuzey tarafında yer alan kutup bölgesi.

Kutu : Bir kimsede, bir yerde, bir şeyde iyi veya kötü bir özelliğin fazlalığını belirten bir söz. Elektrik veya telefon tellerinin toplanıp bağlandığı kap. İnce tahta, mukavva, teneke, plastik vb.nden yapılmış, genellikle kapaklı kap. Bu kabın alabildiği miktarda olan.

Kutuplanma : Kutuplanmak işi, polarizasyon.

Kutuplanmak : İki kutupta toplanmak. Pusula ibresi kutba doğru yönelmek.

Kutuplaşma : Kutuplaşmak işi.

Kutuplaşmak : Bir toplulukta düşünce, görüş, sosyal ve siyasal konum ve tavır olarak iki karşıt grupta yoğunlaşmak.

Kutupsal : Kutupla ilgili.

Dolay kutupsal : Kutup yakınında olan.

Yuvar : Organizmadaki kan, lenf, süt vb. sıvılarda bulunan, genellikle yuvarlak veya oval küçük cisim. Yer yuvarlağı gibi düzgün olmayan küresel biçim.

Ekvator : Fındık, ceviz vb. meyvelerin ölçümünde kullanılan bir birim. Yer yuvarlağının eksenine dik olarak geçtiği ve yer yuvarını iki eşit parçaya böldüğü varsayılan en büyük çember, eşlek, istiva hattı.

 

Uzak : Arada çok zaman bulunan. Gidilmesi çok süren, çok ötelerde bulunan, ırak, yakın karşıtı. Yakın olmayan yer. Ayrı, birbiriyle yakın ilgisi olmayan. İhtimali az olan. Eli, gücü veya hükmü yetişmez.

Eksen : Bir cismi iki eşit parçaya bölen çizgi, mihver. Dingil. Üzerinde bir pozitif yön varsayılan sonsuz doğru. Çizgi.

Nokta : Sınır, derece, radde. Orta nokta. Yer. Cümlenin bittiğini anlatmak için sonuna konulan, küçük benek biçimindeki noktalama işareti (.). Çok küçük boyutlarda işaret, benek. Nöbetçi bulunan yer. Konu, konu ile ilgili önemli bölüm. Hiçbir boyutu olmayan işaret. Bazı harflerin üzerine konulan ufak işaret. Nöbetçi, gözcü, bekçi.

Karşıt : Nitelik ve durumları birbirine büsbütün aykırı olan, zıt, kontrast.

Dolay : Bir yeri saran başka yerlerin bütünü, civar.

Kutup ayısı : Etçiller (Carnivora) takımının, ayıgiller (Ursidae) familyasından, 260 cm kadar uzunlukta, 10 cm kadar kuyruğu olan, beyaz renkli, iyi yüzen, postu kullanılan, bellek bakımından ayıların en gerisi olan bir tür. (Ursus maritimus) Etçiller (Carnivora) takımının ayıgiller (Ursidae) familyasından bir memeli türü. Uzunluğu 260, kuyruğu 10 cm. Rengi beyazdır. İyi yüzer. Eti yenir, postu kullanılır. Ayıların en aptalıdır.

Kutup basıklığı : Yer'in ya da dönen herhangi bir gökcisminin tam geometrik küre olmayışı, kutuplarda basıklaşmış olması. Böyle bir cismin eşlek yarıçapı a, ondan daha küçük olan kutupsal yarıçapı b ise, basıklık (a - b) / a formülüyle tanımlanır.

Kutup cisimcikleri : Dişilerde ovaryumda birinci ve ikinci mayoz bölünme sonucu az sitoplazmalı, polositus primarius adı verilen birinci kutup hücresiyle polositus sekundarius adı verilen ikinci kutup hücrelerinin oluşturduğu atretik hücreler, polosit. Coccidia ookistlerinde bulunan ışık kırıcı organeller.

Kutup çevresi : (coğrafya)

Kutup dairesi : (coğrafya)

Kutup devinmesi : Dönme ekseninin cisme kaskatı bağlı olmayıp, bir parça devinmesinden ileri gelen kutuplara ilişkin yer değiştirme.

Kutup doğrusu : (matematik)

Kutup ekseni : Bir koniğe dışındaki bir noktadan çizilen iki teğetin değme noktalarını birleştiren doğru.

Kutup fırtına kuşu : Fırtına kuşları (Tubinares) takımının, fırtına kuşugiller (Hydrobatidae) familyasından, 50 cm kadar uzunlukta, buzlu denizlerde yaşayan bir tür. (Fulmarus glacialis) Fırtınakuşları (Tubinares) takımının fırtınakuşugiller (Procellariidae) familyasından bir kuş türü. Uzunluğu 50 cm. Buzlu denizlerde yaşar.

Kutup halkası : Apicomplexa’ların sporozoit, merozoit, takizoit, bradzoit, kinet gibi hareketli evrelerinde subpelliküler mikrotubullerin bulunduğu iki iç zarın apikal kalınlaşması.

Kutup ile ilgili Cümleler

 • O iki kutupludur.
 • Son derece kutuplaşmış durumdaki köktenci partilerin koalisyon oluşturmak adına merkeze yakın partilerle omuz omuza vermesi mümkün görünmüyor.
 • Aurora, kutup bölgelerindeki karakteristik bir olaydır.
 • Aslında, herhangi bir hızda hareket etmek için kutup ayısı, çoğu diğer memelilerden iki katı daha fazla enerji harcar.
 • Kutuplardaki buz tabakası eriyor.
 • Gelişimi sağlayayım diye dünyayı kutuplaştırdınız sonuç ortada yaptığınızla övünüyor musunuz?
 • Hayvan değilsiniz kitapları parçalamadan içini açmadan önce özetine bakın ondan sonra okuyacaksanız okuyup, kutuphaneciye iade edin.
 • Kutup ayısının annesi dört aydır bir şey yemedi ve vücut ağırlığının yarısını kaybetti.
 • 2014 Sochi Kış Olimpiyatlarının resmi maskotları Kutup Ayısı, Tavşan, Leopar ve Kar Tanesi ve Işık Demeti adlarındaki iki uzaylıdır.

Diğer dillerde Kutup anlamı nedir?

İngilizce'de Kutup ne demek? : adj. polar

n. pole, terminal

Fransızca'da Kutup : pôle [le]

Almanca'da Kutup : n. Pol

Rusça'da Kutup : n. полюс (M), знаток (M), авторитет (M)

adj. полюсный, полярный