Kutup yıldızı nedir, Kutup yıldızı ne demek

Kutup yıldızı; bir gök bilimi terimidir. Dil bilgisi yönünden Türkçe'de özel olarak kullanılır.

  • Gök küresinin kutbuna en yakın olan Küçükayı denilen takımyıldızın en ucunda bulunan, kuzeyi belirleyen durağan yıldız, Demirkazık, Kuzey Yıldızı

Kutup yıldızı anlamı, tanımı:

Kutup : Birbiriyle karşıt olan şeylerden her biri. Bir mıknatıs demirinin iki ucundan her biri. Yer yuvarlağının, Ekvator'dan en uzak olan yer ekseninin geçtiği varsayılan iki noktasından her biri. Bir konuda yüksek bilgisi ve yetkisi olan kimse. Elektrik akımını oluşturan gerilim ayrılığının en yüksek dereceyi bulduğu iki noktadan her biri. Gök küresinin, dolayında döndüğü varsayılan eksenin iki ucundan her biri.

Kutu : Elektrik veya telefon tellerinin toplanıp bağlandığı kap. Bu kabın alabildiği miktarda olan. İnce tahta, mukavva, teneke, plastik vb.nden yapılmış, genellikle kapaklı kap. Bir kimsede, bir yerde, bir şeyde iyi veya kötü bir özelliğin fazlalığını belirten bir söz.

Yıldız : Bu biçimde olan. Kuzey 360°'lik yön, kuzey. Sinema, tiyatro veya müzikhol sanatçısı, star. Bir noktadan çevreye beş veya daha fazla çıkıntısı olan çok köşeli şekil. Bir toplulukta, bir meslekte, üstün başarı gösteren kimse. Çekirdeğinde oluşan füzyon sonucunda açığa çıkan enerjiyi uzaya ışınım biçiminde yayan, ışıklı gök cisimlerinden her biri. Baht, şans, talih.

 

Yakın : Uzak olmayan yer. Aralarında sıkı ilişki olan arkadaş, dost veya akraba. Benzeyen, andıran, yaklaşan. Küçük, önemsiz değişikliklerle birbirinden ayrılan. Aralarında sıkı ilgi bulunan. Az bir ara ile ayrılmış olan (zaman veya yer), uzak karşıtı. Erişmesi, olması zaman bakımından yaklaşmış olan. Uzak olmadan.

Küçükayı : Göğün Kuzey Kutbu bölgesinde, Büyükayı'nın tersi durumda bir takımyıldız, Dübbüasgar.

Deni : Alçak, kötü, kişiliksiz (kimse).

Takımyıldız : Gök küresinin ayrıldığı seksen sekiz parselden her biri.

Kuzey : Yıldız. Sağını doğuya, solunu batıya veren kimsenin tam karşısına düşen yön, dört ana yönden biri, şimal, güney karşıtı. Bulunduğu noktaya göre kuzeyde kalan yer.

Demirkazık : Kutup Yıldızı.

Çulpan : Çoban Yıldızı.

Diğer dillerde Kutup yıldızı anlamı nedir?

Almanca'da Kutup yıldızı : npr. Polarstern