Kutuplanma nedir, Kutuplanma ne demek

Kutuplanma; bir fizik terimidir.

  • Kutuplanmak işi, polarizasyon

Jeoloji ve yer bilimleri alanındaki anlamı:

[Bakınız: ucaylanma]

İngilizce'de Kutuplanma ne demek? Kutuplanma ingilizcesi nedir?:

polarisation

Osmanlıca Kutuplanma ne demek? Kutuplanma Osmanlıca'da ne anlama gelir?:

istiktâb

Kutuplanma hakkında bilgiler

Polarizasyon dalganın hareket yönüne dik gelen düzlemdeki salınımların yönünü tanımlayan yansıyan dalgaların bir özelliğidir.Bu kavram dalga yayılımı ile ilgilenen optik, sismoloji ve uziletişim gibi bilim ve teknoloji sahalarında kullanılmaktadır.Elektrodinamikte polarizasyon, ışık gibi elektromanyetik dalgaların elektrik alanının yönünü belirten özelliğini ifade eder. Sıvılarda ve gazlarda ses dalgaları gibi boyuna dalgalar polarizasyon özelliği göstermez çünkü bu dalgaların salınım yönü uzunlamasınadır yani yönü dalganın hareketinin yönü tarafından belirlenmektedir. Tersine elektromanyetik dalgalarda (elektrik sahaya ait) salınımın yönü sadece yayılımın yönü ile belirlenmemektedir. Benzer şekilde katı bir maddede yansıyan ses dalgasında paralel stres yayılım yönüne dik gelen bir düzlemde her türlü yönlendirmeye tabi olabilir.

Polarizasyon terimi dolayısıyla yansıyan dalga yoluna dik gelen düzlemdeki salınım işleminin olası yönlenmelerini ifade eder.

 

Kutuplanma kısaca anlamı, tanımı:

Polarizasyon : Polarma. Kutuplanma.

Kutup : Gök küresinin, dolayında döndüğü varsayılan eksenin iki ucundan her biri. Yer yuvarlağının, Ekvator'dan en uzak olan yer ekseninin geçtiği varsayılan iki noktasından her biri. Elektrik akımını oluşturan gerilim ayrılığının en yüksek dereceyi bulduğu iki noktadan her biri. Bir mıknatıs demirinin iki ucundan her biri. Birbiriyle karşıt olan şeylerden her biri. Bir konuda yüksek bilgisi ve yetkisi olan kimse.

Kutu : İnce tahta, mukavva, teneke, plastik vb.nden yapılmış, genellikle kapaklı kap. Bir kimsede, bir yerde, bir şeyde iyi veya kötü bir özelliğin fazlalığını belirten bir söz. Bu kabın alabildiği miktarda olan. Elektrik veya telefon tellerinin toplanıp bağlandığı kap.

Kutuplanmak : İki kutupta toplanmak. Pusula ibresi kutba doğru yönelmek.

Dalga : Titreşimin bir ortam içinde yayılma hareketi. Dalgınlık. Gizli iş, dalavere. Bir yüzeydeki kıvrım. Geçici sevgili. Saçların kıvrım genişliği. Deniz veya göl gibi geniş su yüzeylerinde genellikle rüzgâr, deprem vb.nin etkisiyle oluşan kıvrımlı hareket. Sıcak, soğuk, moda için belli bir süre etkili olan dönem. Geçici aşk ilişkisi. Arka arkaya gelen kriz vb. olayların her biri. Esrar, eroin vb. uyuşturucu maddelerin verdiği keyif durumu.

Hareket : Demir yollarında katarların düzenlenmesi ve hangi saatlerde yola çıkıp hangi duraklarda karşılaşacaklarını düzenleme işleri. Deprem. Bir cismin durumunun ve yerinin değişmesi, devinim, aksiyon. Davranış, tutum. Bir parçanın yavaşlık, çabukluk derecesi. Devinim. Yola çıkma. Belirli bir amaca varmak için birbiri ardınca yapılmış olan ilerlemeler, akım. Kas ve eklemlerin, belli doğal şartlar içerisinde işlemeleri sonucu vücut bölümlerinde düzenli ve olumlu etkilerle oluşturdukları yer değişimi. Vücudu oynatma, kıpırdatma veya kımıldanma.

 

Düzlem : Üzerinde girinti ve çıkıntı olmayan, düz, yassı. Üzerine, kesişen iki doğrunun her noktasının dokunması gereken yüzey, müstevi. Ortam.

Salınım : Salınma işi. Düzenli olarak hep aynı konumlardan aynı hızla geçen bir nesnenin hareketi, raks.

Tanım : Bir kavramın niteliklerini eksiksiz olarak belirtme veya açıklama, tarif.

Yansı : Bilgisayar veya tepegözle hazırlanan saydamın yansıtılmasıyla perdede ortaya çıkan görüntü. Akis. Işığın parlak bir yere çarpıp geriye doğru yön değiştirerek kaynağını göstermesi, inikâs. Tepke.

Kavram : Nesnelerin veya olayların ortak özelliklerini kapsayan ve bir ortak ad altında toplayan genel tasarım, mefhum, konsept, nosyon. Tutam, avuç dolusu. Bir nesnenin veya düşüncenin zihindeki soyut ve genel tasarımı, mefhum, fehva, konsept, nosyon. Karın zarı, periton.

Diğer dillerde Kutuplanma anlamı nedir?

İngilizce'de Kutuplanma ne demek? : polarization

Fransızca'da Kutuplanma : polarisation [la]

Almanca'da Kutuplanma : n. Polarisierung

Rusça'da Kutuplanma : n. поляризация (F)