Kutuplanmak nedir, Kutuplanmak ne demek

Kutuplanmak; bir fizik terimidir.

  • İki kutupta toplanmak.
  • Pusula ibresi kutba doğru yönelmek

Kutuplanmak kısaca anlamı, tanımı:

Kutuplanma : Kutuplanmak işi, polarizasyon.

Kutup : Birbiriyle karşıt olan şeylerden her biri. Bir konuda yüksek bilgisi ve yetkisi olan kimse. Yer yuvarlağının, Ekvator'dan en uzak olan yer ekseninin geçtiği varsayılan iki noktasından her biri. Elektrik akımını oluşturan gerilim ayrılığının en yüksek dereceyi bulduğu iki noktadan her biri. Bir mıknatıs demirinin iki ucundan her biri. Gök küresinin, dolayında döndüğü varsayılan eksenin iki ucundan her biri.

Kutu : Bu kabın alabildiği miktarda olan. Elektrik veya telefon tellerinin toplanıp bağlandığı kap. İnce tahta, mukavva, teneke, plastik vb.nden yapılmış, genellikle kapaklı kap. Bir kimsede, bir yerde, bir şeyde iyi veya kötü bir özelliğin fazlalığını belirten bir söz.

Toplanmak : Kendine çekidüzen vermek. Seyahat etmek, taşınmak vb. için hazırlanmak. Bir araya gelmek. Toplantı yapmak. Şişmanlamak. Toplama işine konu olmak.

Pusula : Üzerinde kuzey güney doğrultusunu gösteren bir mıknatıs iğnesi bulunan ve yön tespit etmek için kullanılan kadranlı araç, yön belirteci. Üzerinde alacak hesabı yazılmış kâğıt. Küçük bir kâğıda yazılmış kısa mektup, tezkere.

 

Yönelmek : Belli bir yön tutmak, yüzünü belli bir yöne doğru çevirmek, teveccüh etmek, yönlenmek. Amaç olarak benimsemek, yönlenmek. Hedef almak.

İki : Birden bir artık. Bu sayıyı gösteren 2 ve II rakamlarının adı. Birden sonra gelen sayının adı.

Doğru : Bir ucundan öbür ucuna kadar yönü değişmeyen, eğri ve çarpık karşıtı. Karşı yönünce. Hiçbir yöne sapmadan, dosdoğru, doğruca. Gerçek, hakikat. Yanlışsız, eksiksiz bir biçimde. Yasa, yöntem ve ahlaka bağlı, dürüst, namuslu. Akla, mantığa, gerçeğe veya kurala uygun. Yakın, yakınlarında. Gerçek, yalan olmayan. İki nokta arasındaki en kısa çizgi.

Diğer dillerde Kutuplanmak anlamı nedir?

İngilizce'de Kutuplanmak ne demek? : to polarize