Kuvarsit nedir, Kuvarsit ne demek

Kuvarsit; bir mineraloji terimidir. kökeni fransızca dilinden gelmektedir.

Fransızca'da Kuvarsit ne demek?:

quartzite

Kuvarsit hakkında bilgiler

Kuvarsit ( Fransızca/İngilizce Quartzite Almanca Quarzit) , genel olarak kuvars kumu tanelerinin, silisten meydana gelmiş bir çimento ile birbirlerine çok sağlam şekilde bağlanmalarıyla oluşmuş direnci yüksek bir kayaç olup, sedimanter ve metamorfik olmak üzere 2 çeşidi mevcuttur. Kuvarsitin kimyasal bileşimi, kuvars, kumtaşı (kuvarslı gre) ve kuvars kumu gibi SiO2 olup, ancak kuvarsit içerisinde çeşitli miktarlarda feldspat, mika, kil, manyetit, hematit, granat, rutil, kireçtaşı vb. bulunabilir.

Bileşiminde % 95'den fazla SiO 2 bulunan kuvarsitlere "Ortokuvarsit" denir ve sanayide genellikle bunlar kullanılır. Kuvarsit direnci çok, sağlam ve aşındırıcı kayaç olduğu için istihracı ve öğütülmesi oldukça güç ve pahalıdır. Bu yüzden kuvarsit üretimi, aynı kimyevi bileşimde bulunan kuvars kumu ile kumtaşından (kuvarslı gre), ayrıca daha saf olan kuvarstan sonra tercih edilir. Kuvarsitler SiO 2 içeriği yüksek ve demir içeriği % 0,4'den az olması durumunda cam ve seramik sanayiinde kullnılır. Ayrıca refrakter (silika tuğla), metalürji (demir ve ferrokrom), inşaat (hafif gazbeton yapı elemanları üretimi) sanayiinde de çeşitli amaçlarla kuvarsit kullanılır.

 

Kuvarsit tanımı, anlamı:

Kuvars : Billurlaşmış silisin doğada çok yaygın bir türü.

Fransızca : Bu dille yazılmış olan. Hint-Avrupa dillerinden, Fransa ve Fransız uygarlığını benimsemiş ülkelerde kullanılan dil.

Almanca : Bu dille yazılmış olan. Hint-Avrupa dillerinin Cermence kolundan, Almanya, Avusturya ile İsviçre'nin bir bölümünde kullanılan dil.

Genel : Ayrıntıları göz önüne alınmayarak bütünü bakımından ele alınan. Herkesin yararlanabileceği (yer, nesne). Bir genelleme sonucunda elde edilen. Yetkisi ve sorumluluğu çok olan. Bir şeye veya bir kimseye özgü olmayıp onun bütün benzerlerini içine alan, umumi.

Tane : Bazı bitkilerin tohumu. Çekirdekli küçük meyve. Herhangi bir sayıda olan şey, adet.

Silis : Kum, çakmak taşı, kuvars vb. silisyumun oksijenli birleşimleri.

Meydan : Bulunulan yer ve çevresi, ortalık. Mevlevi tekkelerinde ayin yapılmış olan yer. Fırsat, imkân veya vakit. Alan, saha. Yarışma, eğlence veya karşılaşma yeri.

Çimento : Killi kalkerleri özel fırınlarda pişirip ezmekle elde edilen, çamuru çarçabuk katılaşıp sertleşen ve yapılarda harç malzemesi olarak kullanılan kül renginde veya beyaz toz.

Kum taşı : Kum tanelerinin kaynaşmasıyla oluşmuş bir tür tortul kayaç, kuvarsit.

Kum : Armut, ayva vb. meyvelerin etli bölümlerindeki sert tanecikler. Silisli kütlelerin, kayaların, doğal etkenlerle parçalanarak ufalanmasından oluşan, deniz kıyısı, dere yatağı vb. yerlerde çok bulunan, ufak, sert tanecikler. Vücuttaki bezlerin, özellikle böbreğin ürettiği ince ve katı tanecikler.

Diğer dillerde Kuvarsit anlamı nedir?

İngilizce'de Kuvarsit ne demek? : quartzite

Almanca'da Kuvarsit : n. Quarzit

Rusça'da Kuvarsit : n. кварцит (M)