Kuvvet komutanları nedir, Kuvvet komutanları ne demek

Kuvvet komutanları; bir askerlik terimidir.

Kuvvet komutanları anlamı, tanımı:

Kuvvet : Durgunluğu harekete veya hareketi durgun bir duruma çeviren etken, direnci kıran veya direnç doğuran özellik. Dayanıklı olma durumu. Fiziksel güç, takat. Güç. Yetke, erk, nüfuz. Bir niceliğin kendisi ile çarpılarak yükseltildiği derecelerden her biri: 2x2x2=23 denkleminde, 3 sayısı 2'nin kuvvetini gösterir. Şiddet, zor, cebir. Bir ülkenin silahlı gücü.

Kuvve : Bir devletin silahlı kuvvetlerinin durumu veya gücü. Yeti. Düşünce, niyet.

Komutan : Bir asker topluluğunun başı, kumandan, bey.

Komuta : Askerî birliği ve onunla ilgili işleri yönetme görevi, kumanda.

Komut : Askerlere, izcilere, öğrencilere beden eğitimi çalışmalarında veya bir tören sırasında bir durumdan başka bir duruma geçmeleri için verilen buyruk, emir.

Deniz : Yer kabuğunun çukur bölümlerini kaplayan, birbiriyle bağlantılı, tuzlu su kütlesi. Aydaki düzlükler. Çokluk, yoğunluk. Geniş alan. Bu su kütlesinin belirli bir parçası.

Jandarma : Yurt içinde genel güvenliği ve kamu düzenini korumakla görevli, yasa ve nizamların koyduğu hükümlerin yürütülmesini ve bunlara dayanan hükûmet emirlerinin yerine getirilmesini sağlayan silahlı askerî kuvvet. Bu kuvvette görevli olan kimse. Açıkgöz.

 

Hava : Esinti. Müzik aletlerinden çıkan ses perdesi. Meteoroloji ile ilgili olayların bütünü. Hava yuvarını oluşturan, bütün canlıların solunumuna yarayan, renksiz, kokusuz, akışkan gaz karışımı. Çekicilik. Durum, ortam, çevre, muhit, atmosfer, ambiyans. Görünüş, davranış, söz vb. için bir kimsenin durumunu belirten özellik. Tarz, üslup. Sonuçsuz, anlamsız, boş (durum, davranış, söz). Canlılar üzerindeki etkisine göre hava yuvarının durumu. Keyif, âlem. Çevreyi kuşatan boşluk. Gökyüzü. Müzik parçalarında tür.

Toplu : Düzenlenmiş, dağınık olmayan. Topu olan. Topunu, tamamını, bütününü içine alan. Hepsi bir arada bulunan, toplanmış. Bir arada, bütün, kombine. Vücutça dolgun.

Diğer dillerde Kuvvet komutanları anlamı nedir?

İngilizce'de Kuvvet komutanları ne demek? : commanders-in-chief of armed forces