Kuvvet macunu nedir, Kuvvet macunu ne demek

  • İçindeki maddeler dolayısıyla cinsel gücü artıran karışım

"Kuvvet macunu" ile ilgili cümle

  • "Birçok macuncuyla tartışır, en güzel kuvvet macununun hangisi olduğunu büyük bir sabırla araştırır idi." - M. İzgü

Kuvvet macunu tanımı, anlamı:

Kuvvet : Fiziksel güç, takat. Şiddet, zor, cebir. Bir ülkenin silahlı gücü. Yetke, erk, nüfuz. Güç. Durgunluğu harekete veya hareketi durgun bir duruma çeviren etken, direnci kıran veya direnç doğuran özellik. Dayanıklı olma durumu. Bir niceliğin kendisi ile çarpılarak yükseltildiği derecelerden her biri: 2x2x2=23 denkleminde, 3 sayısı 2'nin kuvvetini gösterir.

Kuvve : Bir devletin silahlı kuvvetlerinin durumu veya gücü. Düşünce, niyet. Yeti.

Macun : Boyacılıkta çatlak ve aralıkları kapamak, camcılıkta camları tutturmak için kullanılan hamur kıvamında karışım. Hamur kıvamına getirilmiş madde. Baharlı, tarçınlı, yumuşak ve yapışkan şekerleme.

Madde : Sözlük ve ansiklopedilerde tanımlanan, anlatılan kelime, ad veya konulardan her biri. Duyularla algılanabilen nesne. Yasa, sözleşme, antlaşma vb. metinlerde, her biri başlı başına bir yargı getiren ve çoğu kez rakamla belirtilen bölüm. Molekül. Bir cismi oluşturan öge, öz. Boşlukta yer kaplayan, bir kütlesi olan her türlü varlık, özdek. Para, mal vb. ile ilgili şey. Kendi içinde bütünlüğü olan anlatım.

 

Dolay : Bir yeri saran başka yerlerin bütünü, civar.

Cinsel : Cinsiyetle ilgili, cinsî, eşeysel, seksüel.

Karışım : İki veya daha çok maddenin kimyasal tepkimeye girmeden bir araya gelmesi, mahlut. Birden çok şeyin karıştırılmasıyla elde edilen veya ortaya çıkan şey.

Diğer dillerde Kuvvet macunu anlamı nedir?

İngilizce'de Kuvvet macunu ne demek? : Aphrodisiakum

Almanca'da Kuvvet macunu : das Aphrodisiakum