Kuvvetli rüzgar nedir, Kuvvetli rüzgar ne demek

  • Rüzgâr çizelgesinde hızı 22-27 deniz mili olan ve kuvveti 6 ile gösterilen rüzgâr

Kuvvetli rüzgar anlamı, tanımı:

Kuvvetli : Saygın, nüfuzlu. Üstün, donanımlı. Sağlam, dayanıklı olan. Etkili. Görevini iyi yapan, keskin. Çok etkileyici. Gücü çok olan, zorlu, şiddetli.

Kuvvet : Bir ülkenin silahlı gücü. Bir niceliğin kendisi ile çarpılarak yükseltildiği derecelerden her biri: 2x2x2=23 denkleminde, 3 sayısı 2'nin kuvvetini gösterir. Şiddet, zor, cebir. Dayanıklı olma durumu. Durgunluğu harekete veya hareketi durgun bir duruma çeviren etken, direnci kıran veya direnç doğuran özellik. Güç. Fiziksel güç, takat. Yetke, erk, nüfuz.

Kuvve : Düşünce, niyet. Yeti. Bir devletin silahlı kuvvetlerinin durumu veya gücü.

Çizelge : Çizgilerle bölümlere ayrılmış kâğıt, cetvel. Kadro, kademe, basamak ve derecelerin yer aldığı liste.

Deniz : Aydaki düzlükler. Bu su kütlesinin belirli bir parçası. Geniş alan. Yer kabuğunun çukur bölümlerini kaplayan, birbiriyle bağlantılı, tuzlu su kütlesi. Çokluk, yoğunluk.

Gösteri : Sinema veya tiyatroda film, oyun gösterme işi. Bir şeyi tanıtmak amacıyla yapılmış olan sunum, demonstrasyon, demo. İlgi, dikkat çekmek için bir topluluk önünde gösterilen beceri veya oyun. Birinin, bir topluluğun kendi duygusunu gösteren sözü veya davranışı, tezahürat. Bir istek veya karşı görüşün, halkın ilgisini çekecek biçimde topluca ve açıkça yapılması, nümayiş. Genellikle şarkı, dans vb. eğlence türlerin yer aldığı eğlence, şov.