Kuvvetsizlik nedir, Kuvvetsizlik ne demek

  • Kuvvetsiz olma durumu, güçsüzlük

"Kuvvetsizlik" ile ilgili cümleler

  • "Uzaktan benizlerinin uçukluğu, kuvvetsizlikleri tamamıyla seziliyor, bıkkınlıkları, füturları anlaşılıyordu." - A. H. Müftüoğlu

Kuvvetsizlik anlamı, tanımı:

Kuvvetsiz : Etkisiz. Gücü, kuvveti olmayan, güçsüz.

Kuvvet : Durgunluğu harekete veya hareketi durgun bir duruma çeviren etken, direnci kıran veya direnç doğuran özellik. Dayanıklı olma durumu. Bir ülkenin silahlı gücü. Bir niceliğin kendisi ile çarpılarak yükseltildiği derecelerden her biri: 2x2x2=23 denkleminde, 3 sayısı 2'nin kuvvetini gösterir. Yetke, erk, nüfuz. Fiziksel güç, takat. Güç. Şiddet, zor, cebir.

Kuvve : Bir devletin silahlı kuvvetlerinin durumu veya gücü. Düşünce, niyet. Yeti.

Durum : Bireyin toplum içindeki ilişkileriyle belirlenen yeri. Bir şeyin içinde bulunduğu koşulların hepsi, vaziyet, hâl, keyfiyet, mevki, pozisyon. Ad soyundan kelimelerin birbirleriyle edatlarla ve fiillerle ilişkilerini belirleyen biçim, hâl. Duruş biçimi, konum, tavır.

Güçsüzlük : Güçsüz olma durumu, güçsüze yakışacak davranış, kuvvetsizlik, aciz, iktidarsızlık.

Olma : Olmak işi.

Diğer dillerde Kuvvetsizlik anlamı nedir?

İngilizce'de Kuvvetsizlik ne demek? : n. weakness, lack of power, feebleness, atony, slenderness, slightness

Fransızca'da Kuvvetsizlik : atténuation [la]

Rusça'da Kuvvetsizlik : n. бессилие (N), слабость (F)