Kuzey nedir, Kuzey ne demek

"Kuzey" ile ilgili cümleler

 • "Zonguldak Ankara'nın kuzeyindedir."

Gök bilimleri ve Uzay alanındaki anlamı:

Gözerimi düzleminde doğu- batı doğrultusuna dik, kutupyıldızının bulunduğu yandaki yön, sol eli doğuya, sağ eli batıya uzanmış bir insanın arka yönü.

Orta Öğretim alanındaki anlamı:

[Bakınız: boreal]

Diğer sözlük anlamları:

Güneş görmeyen yer

Kuzey isminin anlamı, Kuzey ne demek:

Erkek ismi olarak; Sağını doğuya, solunu batıya veren kimsenin tam karşısına düşen yön, dört ana yönden biri, şimal, güney karşıtı. Bulunduğu noktaya göre kuzeyde kalan yer.

İngilizce'de Kuzey ne demek? Kuzey ingilizcesi nedir?:

north

Fransızca'da Kuzey ne demek?:

boréal, septentrional

Osmanlıca Kuzey ne demek? Kuzey Osmanlıca'da ne anlama gelir?:

şimâl

Kuzey hakkında bilgiler

Kuzey (eskidil: şimal), dört ana yönden biri. Kuzey kutbunu işaret eder.

Sabittir, değişmez. Yerküre, kutupları birleştiren çizgi ekseninde (yer ekseni) döner. Yeryüzünün yer eksen ile kuzeyde çakıştığı nokta coğrafi kuzeydir. Başka bir deyişle yeryüzünün üzerindeki Kuzey Kutbunun olduğu noktadır. Harita üzerinde ucunda yıldız işareti ile gösterilir.

 

Değişkendir. Pusulalarda kuzeyi gösteren ibrenin gösterdiği doğrultudur. Pusula ile ölçülen yön manyetik olduğu ve yeryüzündeki manyetik alanlar bölgeden bölgeye farklılık gösterdiği için, manyetik kuzey o an bulunulan noktaya göre belirlenir. Günümüzde ise manyetik kuzeyin, kuzeybatıya doğru bir eğilimi vardır. Harita üzerinde ucunda yarım ok işareti ile gösterilir.

Manyetik kuzeyle coğrafi kuzey arasındaki açıdır. Manyetik kuzey zamana bağlı değişken olduğundan coğrafi kuzeyin doğusunda veya batısında olabilir. Harita kenar bilgilerinde yıllık değişim miktarı belirtilir. Yıllık değişim eksi ise manyetik kuzey, coğrafi kuzeye yaklaşır. Yıllık değişim artı ise manyetik kuzey, coğrafi kuzeyden uzaklaşır. Örneğin, 1990 yılında sapma açısı 3 derece 14 dakikadır. Yıllık sapma eksi 0.9 dakikadır. 1999 için 9 yıl X 0.9 = 8.1 dakikalık daha sapma olur. 1999 sapma açısı 3 derece 6 dakikadır. (3 derece 14 dakika - 8 dakika). Her geçen yıl manyetik kuzey, coğrafi kuzeye yaklaşmaktadır.

Kuzey ile ilgili Cümleler

 • O onlara nehrin kuzey tarafında kalmalarını söyledi.
 • Yaşam, Kuzey Amerika'da rahat değil.
 • Kuzey Afrika Savaşı bitti.
 • Kuzey Amerika'da işler, "Her zaman müşteri haklıdır." prensibi ile yapılır.
 • Kuzey Amerika'da emniyet kemerinizi bağlamamanız yasaya aykırıdır.
 • Bisiklet sürmek Kuzey Amerika'da gittikçe daha popüler oluyor.
 • Kuzey Amerika'da bir kişi omuzlarını silktiğinde bu; "bilmiyorum" anlamına gelir.
 • Kuzey Almanya'da, Güney Almanya'dan daha fazla putperest vardır.
 • Belize set resifi, kuzey yarımküredeki en büyük set resifidir ve aynı zamanda popüler bir dalış noktası olan Büyük Mavi Delikle de ünlüdür.
 • Kuzey Afrikalılar az çok İtalyanlar gibidirler. Hepimiz Akdeniz çevresinde yaşayan insanlarız ve birçok kültürel özellikleri paylaşırız.
 • Çocuklar Noel listelerini, Noel Baba okur umuduyla Kuzey Kutbu'na gönderdi.
 • Kuzey Almanya'da, Güney Almanya'dan daha fazla bozkır vardır.
 • Herkesin gidebileceği bir evi, sığınabileceği bir yuvası var. Benim evim çöllerdir, yurdum çorak topraklar. Kuzey rüzgarı ışığım, yağmurda bir tek paklanırım.
 • Bu örümcek Kuzey Afrika'nın birçok yerinde meydana gelir.
 

Kuzey kısaca anlamı, tanımı:

Batı : Yeryüzündeki başlıca dört yönden güneşin battığı yön, gün batısı, günindi, garp, mağrip, doğu karşıtı. Siyasal anlamda Avrupa ve Kuzey Amerika. Bulunulan yere göre güneşin battığı yönde olan bölge, garp. Güneşin battığı yöndeki ülkeler bölgesi, Garp, Doğu karşıtı. Güneşin 22 Mart'ta ve 23 Eylül'de battığı nokta.

Dört : Bu sayıyı gösteren 4 ve IV rakamlarının adı. Dört sayısının adı. Üçten bir artık.

Nokta : Sınır, derece, radde. Bazı harflerin üzerine konulan ufak işaret. Çok küçük boyutlarda işaret, benek. Nöbetçi bulunan yer. Hiçbir boyutu olmayan işaret. Cümlenin bittiğini anlatmak için sonuna konulan, küçük benek biçimindeki noktalama işareti (.). Orta nokta. Konu, konu ile ilgili önemli bölüm. Yer. Nöbetçi, gözcü, bekçi.

Yıldız : Bir noktadan çevreye beş veya daha fazla çıkıntısı olan çok köşeli şekil. Baht, şans, talih. Bu biçimde olan. Çekirdeğinde oluşan füzyon sonucunda açığa çıkan enerjiyi uzaya ışınım biçiminde yayan, ışıklı gök cisimlerinden her biri. Bir toplulukta, bir meslekte, üstün başarı gösteren kimse. Sinema, tiyatro veya müzikhol sanatçısı, star. Kuzey 360°'lik yön, kuzey.

Kuzeybatı : Kuzeyle batı arasındaki yön.

Kuzeydoğu : Kuzeyle doğu arasındaki yön.

Kuzey kutbu : İki kutuptan Ekvator'un kuzey tarafında yer alan kutup bölgesi.

Kuzey küre : Kuzey Kutbu'ndan Ekvator'a kadar olan bölge.

Kuzey noktası : Ufukta kuzey doğrultusunun gök küresini deldiği nokta.

Kuzey yıldızı : Kutup Yıldızı.

Kuzeyli : Kuzey ülkeleri halkından olan (kimse), Şimalli. Türkiye'nin kuzeyinde bulunan illerden olan (kimse), Şimalli.

Sağın : Sözün anlatılmak istenene tam karşılık olması, tam uygun düşmesi niteliği, sahih. Doğruluk kuralına uygun olan.

Kimse : Herhangi bir kişi, kim olduğu bilinmeyen kişi.

Şimal : Kuzey.

Güney : Güneş gören yer. Denizli iline bağlı ilçelerden biri. Lodos. Solunu doğuya, sağını batıya veren kimsenin tam karşısına düşen yön, dört ana yönden biri, cenup, kuzey karşıtı.

Karşıt : Nitelik ve durumları birbirine büsbütün aykırı olan, zıt, kontrast.

Kalan : Bölme işleminde bölünenden artan sayı. Artan, mütebaki. Bir çıkarmanın sonucu. Kalma işini yapan.

İşaret : Anlam yükletilen şey, anlamlı iz, im. Belirti, gösterge, alamet. El, yüz hareketleriyle gösterme.

Kuzey amerika serbest ticaret bölgesi : ABD, Kanada ve Meksika arasında gümrük tarifelerinin indirilerek ticaretin serbestleştirilmesi amacına yönelik olarak 1993 yılında imzalanan anlaşma ile oluşturulan serbest ticaret bölgesi.

Kuzey balinası : Balinalar (Cetacea) takımının, çatal kuyruklu balinagiller (Balaenopteridae) familyasından, 18 m kadar uzunlukta, sırtı mavi kara olup açık renk çizgili, karnı beyaz, Norveç kıyılarında sürüler hâlinde yaşayan bir tür. Balinalar (Cetacea) takımının, çatal kuyruklu balinagiller (Balaenopteridae) familyasından, 18 m kadar uzunlukta, sırtı mavi kara olup açık renk çizgili, karnı beyaz, Norveç kıyılarında sürüler hâlinde yaşayan bir tür. (Balaenoptera borealis) Balinalar (Cetacea) takımının çatalkuyruklubalinagiller (Balaenopteridae) familyasından bir memeli türrü. Uzunluğu 18 m. Sırtı mavi-kara olup açık renk çizgilidir. Karnı beyazdır. Norveç kıyılarında sürüler halinde gezer.

Kuzey denizi ayı balığı : Balinalar (Cetacea) takımından, kürkleri çok değerli, nesli tükenmekte olan, 2 m kadar boyda ve 350 kg kadar ağırlıkta olabilen bir deniz memelisi türü. Memeliler (Mammalia) sınıfının, balinalar (Cetacea) takımından, kürkleri çok değerli, nesli tükenmekte olan, 2 m kadar boyda ve 350 kg kadar ağırlıkta bir memeli türü.

Kuzey eksenucu : [Bakınız: eksenucu]

Kuzey eksenucu çemberi : 60° 33' enleminden geçen ve kuzey eksenucu bölgesinin güney sınırını oluşturan çember.

Kuzey fecri : (coğrafya)

Kuzey ışığı : Yer'in kutupları yöresindeki iyonyuvarı ve üstyuvar katmanlarında, evren ışınlarının etkisiyle doğan ışık.

Kuzey keten kuşu : Ötücü kuşlar (Passeriformes) takımının, ispinozgiller (Frigillidae) familyasından, 9 cm kadar uzunlukta, ormanlarda ve huş ağacının bulunduğu yerlerde yaşayan bir kuş türü. Huş keten kuşu.

Kuzey kızıllığı : Havayuvarının üst katmanlarında oluşarak eksenucu bölgesi dolaylarında görülen kızıllık.

Kuzey koşutu : Kuzey yarımyuvarında, eşlekle kuzey eksenucu arasında kalan koşutlardan her biri. bk. koşut çemberi.

Diğer dillerde Kuzey anlamı nedir?

İngilizce'de Kuzey ne demek? : adj. north, northern, boreal

n. north

Fransızca'da Kuzey : nord [le], septentrion [le]

Almanca'da Kuzey : n. Norden

adj. nordisch

Rusça'da Kuzey : n. север (M), норд (M)

adj. северный