Kuzu kapısı nedir, Kuzu kapısı ne demek

  • Büyük bir kapının içinde veya yanında bulunan küçük kapı, kuzuluk, kuzuluk kapısı, yavru kapı

Kuzu kapısı kısaca anlamı, tanımı:

Kuzu : Bir meyve ve sebzeye bitişik olan küçük meyve veya sebze. Deneyimsiz, toy kimse. Koyun yavrusu.

Kapı : Devlet dairesi. Bu açıklıktaki açılıp kapanan kanat. Gelir, geçim, kısmet sağlayan yer, kaynak veya imkân. Tavla oyununda iki pul üst üste getirilerek karşı oyuncunun o haneyi kullanmasına engel olunan yer. Sadece bir konuda yoğunlaşmış bilgilerin yer aldığı Genel Ağ sayfası, portal. Ev gezmesi için gidilen yer. Osmanlı Devleti'nde resmî görev yeri. Bir yere girip çıkarken geçilen ve açılıp kapanma düzeni olan duvar veya bölme açıklığı. Gidere yol açan gereksinim.

Büyük : Yetişkin, belli bir yaşa gelmiş. Çok, ortalamayı aşan (soyut kavram). Önemli. Makam, rütbe, derece bakımından daha üst olan kimse. Niceliği çok olan. Boyutları, benzerlerinden daha fazla olan (somut nesne), makro, küçük karşıtı. Büyük abdest. Üstün niteliği olan.

Küçük : Küçük abdest. Geri aşamada. Yaşı daha az olan. Niteliği aşağı olan, bayağı. Değersiz, önemsiz. Makam, rütbe, derece bakımından daha aşağı olan kimse. Boyutları, benzerlerininkinden daha ufak olan, mikro, büyük karşıtı. Kısık, parlak olmayan (ses). Niceliği az olan.

Kuzuluk : Yumuşak huyluluk. Kuzu kapısı. Kuzu barınağı, ağıl.

Yavru : Çocuk, evlat. Bir şeyin küçüğü. Güzel, alımlı genç kız. Yeni doğmuş hayvan veya insan.