Lümpen nedir, Lümpen ne demek

Lümpen; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır.

  • Sınıfsız
  • Ayaktakımı.

"Lümpen" ile ilgili cümle

  • "Turist Ömer gülmeyi unutmamış, horlandıkça iyimserliği pekişmiş bir kesimin simgesidir, lümpenin çaresizliğidir." - S. İleri

Lümpen hakkında bilgiler

Lümpen (Almanca: Lumpenproletariat, "proletarya yığını"; "pejmürde proletarya"), başlangıçta Karl Marx ve Friedrich Engels tarafından ikinci ünlü ortak çalışmaları Alman İdeolojisi`nde (1854) icat edilen terim.

Marx'a göre, lümpen proleteryanın devrime katılmak için özel bir nedeni bulunmuyordu, ve hatta, var olan sınıf yapısının korunması çıkarlarına daha uygundu, çünkü lümpen proleterya hayatı sürdürebilmek için genellikle burjuva ve soylu sınıfa (aristokrasiye) bağımlıydı. Lümpen sınıf, tüketim alışkanlıklarının esir aldığı; tüketme dışında, başkasının üretimini mirasyedi misâli tüketen; mevcûdiyetlerinin hiçbir anlamı olmayan, irâdelerinin üzerine yatarak münzevileşmeyi tercih eden; hiçbir duruşu, tavrı, projesi olmayan insanlardan oluşmaktaydı.

Marks daha sonra bu terimi eserlerinde yorumlamıştır. Marks'ın Louis Bonaparte'ın 18. Brumaire'i (1852) adlı eserinde verdiği Bütün sınıflar tarafından istenmeyenler tanımına dolandırıcılar, itimat hilebazları, genelev sahipleri, çaput ve kemik tüccarları, laternacılar, dilenciler ve toplumun diğer kimsesizleri de dahildir. Buna göre Marx lümpen proleteryayı devrim karşıtı bir güç olarak görüyordu.

 

Lümpen tanımı, anlamı:

Sınıfsız : Marksçılık akımına göre toplumsal sınıf bilinci olmayan, lümpen. Sınıfı olmayan. Toplum içinde belli bir sınıfa girmeyen, lümpen.

Ayaktakımı : Görgüsüzlükleri veya bilgisizlikleri dolayısıyla toplum içinde aşağı durumda olan kişiler, lümpen, parya.

Yığın : Bir şeyin yığılmasıyla oluşturulan küme, tepe. Birçok kimsenin veya nesnenin bir araya gelmesiyle oluşan kalabalık, küme, kitle, kütle.

Proletarya : Emekçi sınıfı.

Başlangıç : Ön söz, giriş, mukaddime. Bir iş, bir dönem, bir hayat vb.nin ilk bölümü.

Engel : Hemzemin geçitlerde kara yolu güvenliğini sağlamak için kullanılan açılır kapanır düzenek, bariyer. Kara yollarının kenarlarına yapılmış olan korkuluk, bariyer. Engelli koşularda, her yarışçının üzerinden atlaması gereken tahta düzenek, bariyer. Herhangi bir yolu kapamak için konulan nesne, bariyer. Bir şeyin gerçekleşmesini önleyen sebep, mâni, mahzur, müşkül, pürüz, mânia, handikap.

 

Taraf : İstekleri, düşünceleri karşıt olan iki kişiden veya iki topluluktan her biri. Yön, yan, doğrultu. Yöre, yer. Bir şeyin belli bölümü, kısmı. Bir kişinin soyundan gelenlerin hepsi. Ön, arka, sağ, sol, üst, alt vb. yanların her biri.

Lümpen kentsoylu sınıf : Kentsoylu sınıfının en düşük gelirli kısmına verilen ad.

Lümpen proleterya : Marksist yaklaşıma göre, üretimden koparılarak sınıfından yalıtılmış ve sınıf bilinci olmayan emekçiler. (underclass) Toplumun iktisadi ve sosyal sınıf tanımlamalarının dışında kalmış, yoksullaştırılmış ve her türlü olanaktan yoksun bırakılmış kişiler. Diğer bir deyişle toplumun marjinal kesimi.

Diğer dillerde Lümpen anlamı nedir?

İngilizce'de Lümpen ne demek? : [lumpen] adj. loutish and stupid, unthinking; plebeian; marginalized; of or pertaining to uprooted and dispossessed people or groups

n. greenish fish marked with lines

n. scallywag, dishonest person, scoundrel, villain, thief, rogue