Lağvetmek nedir, Lağvetmek ne demek

Lağvetmek; kökeni arapça dilinden gelmektedir.

  • Bir kuruluşu kaldırmak, işleyişine son vermek
  • Hükümsüz kılmak, feshetmek, dağıtmak.

Lağvetmek anlamı, tanımı:

Kuruluş : Bir sefer kuvvetini oluşturan birliklerin yapısı. Yapı, yapılış, bünye. Topluma hizmet, üretim, tüketim vb. amaç ve görevlerle kurulan her şey, tesis. Kasılma. Kurulma işi.

Kaldırmak : Bir kuruluşun çalışmasına son vermek, feshetmek, lağvetmek. Yok etmek, ortadan silmek. Çalmak, aşırmak. Ürün toplamak, taşımak. Tayin etmek, atamak. Bir şeyden çokça satın almak. Alıp başka yere götürmek. Uyandırmak. Toplamak. Bulunduğu yerden almak. İyi etmek, iyileştirmek. Piyasadan çekmek. Çekmek, taşımak. Yükseltmek. Tören yaparak ölüyü gömmek. Uygun gelmek, yakışmak. Kaçırmak. Elin ulaşamayacağı yere koymak, saklamak. Yukarı doğru hareket ettirmek. Hastayı hastaneye götürmek.

İşleyiş : İşleme işi.

Vermek : Tespit etmek. Doğurmak. Üzerinde, elinde veya yakınında olan bir şeyi birisine eriştirmek, iletmek. Ödemek. Bir şey üzerinde etki yapmak, biçimini değiştirmek. Ondan bilmek, atfetmek. Yaymak. Düşünce veya bilgi anlatan şeyleri başkalarına iletmek, bildirmek. Döndürmek, çevirmek, yöneltmek. Kızı, kadını biriyle evlendirmek. Kazandırmak, katmak. Cinsel yönden kendisini kullandırmak. Sahip olmasını sağlamak. Satmak. Dayamak. Ayırmak, harcamak. Kök veya gövdeleri sonuna -ı (-i, -u, -ü) zarf-fiil eki almış fiillere gelerek tezlik bildiren birleşik fiiller oluşturur. Bırakmak veya bağışlamak. Bitki ve ağaç, ürün üretmek. Herhangi bir duruma yol açmak. Herhangi bir şey ortaya çıkarmak, oluşturmak. Hepsini herhangi bir duruma sokmak.

 

Hükümsüz : Yürürlükten çıkarılmış, yürürlükten kaldırılmış, geçersiz, hükmü kalmamış.

Kılmak : Etmek, yapmak.

Feshetmek : Verilmiş bir yargıyı kaldırmak, bozmak. Kapatmak, dağıtmak.

Dağıtmak : Bir topluluğun varlığına son vermek, feshetmek. Kurulu bir düzeni bozmak. İletmek, ulaştırmak. Toplu durumda bulunanları birbirinden uzaklaştırmak veya ayırmak. Herhangi bir şeyi ayrı ayrı kimselere vermek. Ne yaptığını bilmeyecek kadar içip kendinden geçmek. Bir şeyin veya bir yerin düzenini bozmak. Yenilgiye uğratmak. Değişik sebeplerle kendini koyuvermek, beklenmedik davranışlarda bulunmak. Belli bir orana göre bölüştürmek, pay etmek, tevzi etmek. Etkisini, gücünü azaltmak, gidermek.

Diğer dillerde Lağvetmek anlamı nedir?

İngilizce'de Lağvetmek ne demek? : to abolish, to abrogate, to cancel

Rusça'da Lağvetmek : v. отменять, упразднять, ликвидировать, отменить, упразднить