Lafçı nedir, Lafçı ne demek

Lafçı; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır.

  • Geveze.
  • İyi, etkili konuşan.
  • Söz götürüp getiren, dedikoducu

Lafçı anlamı, tanımı:

Lafçılık : Lafçı olma durumu.

Geveze : Çok konuşan, çenesi düşük, gevşek ağızlı, lafçı, lafazan, zevzek, lakırtı ebesi, ağız kavafı, lakırtı kavafı, çene kavafı, cır cır, çaçaron. Sır saklamayan, boşboğaz, ayran ağızlı.

Etki : Bir kimse veya nesnenin başka bir kişi veya şey üzerindeki gücü, tesir. Bir etken veya bir sebebin sonucu, yardım. Bir kimse üzerinde bırakılan izlenim.

Konuş : Konma işi. Konum. Bütün imkânlar göz önünde tutularak kara, hava ve deniz birliklerinin yerleştirilmesi biçimi.

Götürü : Fiyatı veya ücreti toptan belirlenen (iş vb.). Fiyatını toptan belirleyerek.

Dedikoducu : Çok dedikodu yapan, kovcu, gıybetçi, dillek.

İyi : Esen, sağlıklı. İstenilen, beğenilen, yerinde, yararlı, uygun bir biçimde. Yerinde, uygun. Uğurlu, hayırlı, iyilik getiren. Bol, çok, aşırı. Doğru olan. İstenilen, beğenilen nitelikleri taşıyan, beğenilecek biçimde olan, kötü karşıtı. Yeterli, yetecek miktarda olan. Öğrencinin değerlendirilmesinde kullanılan orta ile pekiyi arasındaki not.

Etkili : Etkisi olan, tesirli, müessir, patetik.

 

Söz : Bir konuyu yazılı veya sözlü olarak açıklamaya yarayan kelime dizisi. Bir veya birkaç heceden oluşan ve anlamı olan ses birliği, kelime, sözcük. Bir işi yapacağını kesin olarak vadetme. Kesinlik kazanmayan haber, söylenti. Bir düşünceyi eksiksiz olarak anlatan kelime dizisi, lakırtı, kelam, laf, kavil. Müzik parçalarının yazılı metni, güfte.

Diğer dillerde Lafçı anlamı nedir?

İngilizce'de Lafçı ne demek? : n. peddler, pedlar, scandalmonger