Laktoz nedir, Laktoz ne demek

Laktoz; bir kimya terimidir. kökeni fransızca dilinden gelmektedir.

  • Sütte bulunan, sütün buharlaşmasıyla kristal durumunda toplanan şeker, süt şekeri (C12H22O11)

Biyoloji'deki anlamı:

Sütte bulunan ve sütün buharlaşması ile kristal hâlde toplanan bir disakkarit (glikoz+ galâktoz). Süt şekeri.

Kimya'daki anlamı:

Formülü C12H22O11.H2O, mol kütlesi 360,3g, , yoğunluğu 1,525 g/mL, e.n. 203°C ve rombik kristal şeklinde olan, 140°C da susuz hale geçen ,farmokolojide (tabletlerde), tıpda (besin olarak) ve endüstride kullanılan, oksim ve osazon bileşikleri oluşturan ve mutaratosyona uğraran , hidrolizlendiğinde D-galaktoz ve D-glukoz oluşturan ,suda az çözünen, renksiz, indirgen bir disakkarit. Laktobioz veya glukoz galoktozit

Su ürünleri alanındaki kelime anlamı:

Süt şekeri.

Veterinerlik alanındaki anlamları:

Süt şekeri.

Zooloji alanındaki anlamı:

(Lat. lac = süt), Süt şekeri; sütte bulunup sütün buharlaşmasiyle kristal halinde toplanır. CI2 H22 O11.

Orta Öğretim alanındaki anlamı:

[Bakınız: sütşekeri]

İngilizce'de Laktoz ne demek? Laktoz ingilizcesi nedir?:

milk sugar, lactose, ing milk sugar. lactose, lactobiose

Laktoz hakkında bilgiler

Laktoz, doğada yalnız sütte bulunan süt şekeri de denilen bir disakkarit. Sütün en önemli karbonhidratıdır. Sütün aromasında önemli bir payı bulunmaktadır.

 

Glikoz ve galaktozdan meydana gelmiş bir disakkarit olan laktozun, inek sütündeki oranı ortalama % 4,8, anne sütünde % 7'dir. Koyun sütünde % 4,6, keçi sütünde de ortalama % 4,0 oranında yer alır. Laktoz, mineral maddeler ile birlikte ozmotik sisteme iştirak ettiği için, bu süt bileşeninin oranı sütte pek fazla değişiklik göstermektedir. Meme rahatsızlıklarında, elde edilen sütteki laktoz oranı az veya çok oranda düşüş göstermektedir. Kolostrum sütünde ilk gün yine oldukça düşük bulunmaktadır.

Laktozun tatlılık derecesi nisbi olarak düşük bulunmakta, şayet sakkarozun tatlılık derecesi % 100 olarak ifade edilirse, laktoz % 27'lik bir değer göstermektedir.

Laktoz, suda ağır çözündüğü için dil üzerinde kumumsu bir his uyandırmaktadır. Kefir ve kımız bakterilerinin enzimleri, laktozu kullanarak bir alkol fermantasyonu meydana getirirler. Bunun için ekşi süt mamülü kefir ve kımız bir miktar alkol ihtiva ederler. Asıl olarak sütün laktozu, süt asidi bakterileri tarafından fermantasyona uğratılır ve süt asidine dönüştürülür. Sütün ekşimesinin ve yoğurt yapımının esasını bu husus teşkil etmektedir.

Laktoz ile ilgili Cümleler

 
  • Ben laktoza duyarlıyım.
  • Ali Mary'nin laktoz intoleransı olabileceğini düşünüyor.
  • Laktoza duyarlı olduğunu neden bana söylemedin?

Laktoz anlamı, tanımı:

Şeker : Şeker hastalığı. Sevimli, cana yakın ve güzel. Bu madde katılarak yapılmış lokum, akide, çikolata vb. tatlı yiyeceklerin genel adı. Şeker kamışı, şeker pancarı, patates, havuç, mısır, buğday vb. bitkilerin sap ve köklerinin öz suyundan veya nişastasından çıkarılan, birleşiminde karbon, oksijen ve hidrojen bulunan, beyaz, suda eriyen, mayalanabilen ve çoğu tatlı olan maddelerin genel adı.

Buhar : Isı etkisiyle sıvıların ve bazı katıların dönüştükleri gaz durumu.

Kristal : Billur. Billurdan yapılmış.

Durum : Duruş biçimi, konum, tavır. Bireyin toplum içindeki ilişkileriyle belirlenen yeri. Ad soyundan kelimelerin birbirleriyle edatlarla ve fiillerle ilişkilerini belirleyen biçim, hâl. Bir şeyin içinde bulunduğu koşulların hepsi, vaziyet, hâl, keyfiyet, mevki, pozisyon.

Toplanan : Toplama işleminde toplamı oluşturan sayılardan her biri.

Deni : Alçak, kötü, kişiliksiz (kimse).

Önemli : Politik, ekonomik, psikolojik ve askerî açıdan önemi olan, stratejik. Önemi olan, mühim, ehemmiyetli.

Karbonhidrat : Karbon, hidrojen ve oksijen atomlarından oluşan organik bileşiklerin genel adı.

Laktoz intolerans : İnce bağırsaklarda ?-galaktosidaz enziminin yokluğu veya yetersizliği nedeniyle, sütteki laktozun sindirilememesi sonucu ishal, karın ağrısı, gaz oluşumuyla seyreden kalıtsal bozukluk.

Laktozüri : İdrarda laktoz bulunması.

Diğer dillerde Laktoz anlamı nedir?

İngilizce'de Laktoz ne demek? : n. lactose, milk sugar

Fransızca'da Laktoz : lactose [le]

Almanca'da Laktoz : n. Laktose, Milchzucker

Rusça'da Laktoz : n. лактоза (F)