Lal nedir, Lal ne demek

Lal; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. kökeni arapça, farsça dillerine dayanır.

  • Dili tutulmuş, konuşamaz duruma gelmiş, dilsiz.
  • Parlak kırmızı renkte, billurlaşmış, saydam bir alüminyum oksidi olan değerli bir taş.
  • Bu taşın renginde olan.
  • Kırmızı renkli bir tür mürekkep

Yerel Türkçe anlamı:

Ağır (eşya için) Bizim kazma lal bir alet.

Dilsiz

Veterinerlik alanındaki anlamları:

Lizinoalanin.

İngilizce'de Lal ne demek? Lal ingilizcesi nedir?:

lysinoalanin

Lal anlamı, tanımı:

Lal etmek : Birini konuşamaz duruma sokmak, susturmak.

Lalüebkem : Dili tutulmuş, konuşamaz duruma gelmiş, dilsiz.

Bu : Yerde, zamanda veya söz zincirinde en yakın olanı gösteren bir söz. En yakında bulunan bir varlığı veya biraz önce anılan bir şeyi işaret yolu ile belirtmek için kullanılan bir söz.

Kırmızı : Al, kızıl renk. Bu renkte olan.

Renkli : Neşeli, canlı, ilgi çekici. Beyaz dışında başka rengi veya renkleri olan. Kendine özgü, ilginç, çarpıcı nitelikleri olan (kimse). Doğadaki renkleri olduğu gibi görüntüye aktarmayı gözeten film.

Bir : Aynı, benzer. Ancak, yalnız. Sayıların ilki. Beraber. Değer, önem bakımlarından birbirinden farksız, birbirine eşit, birbirine benzer. Herhangi bir varlığı belirsiz olarak gösteren (sayı). Sadece. Tek. Eş, aynı, bir boyda. Bu sayı kadar olan. Bu sayıyı gösteren 1 ve I rakamlarının adı. Ortaklaşa olan, birleşik, müşterek. Bir kez.

 

Tür : Dolaşma. Bir sonuca ulaşıncaya kadar yapılmış olan iş. Başladığı noktada biten, bir veya daha fazla yere önceden belirlenmiş bir programa göre yapılmış olan seyahat.

Mürekkep : -den oluşmuş. Yazı yazmak, desen çizmek veya basmak için kullanılan, türlü renklerde sıvı madde. Birleşmiş, birleşik.

Lal : Anadolu'da sessiz ve sözsüz köy oyunlarına verilen ad. bk. samıt.

Lal olmak : Susmak, konuşamamak

Lal taşı : Formülü Fe3Al2(SiO4)3, mol kütlesi 499,1 g, yoğunluğu 3,9-4,2 g/mL olan, kıymetli bir kırmızı taş. Almandin.

Diğer dillerde Lal anlamı nedir?

İngilizce'de Lal ne demek? : [LAL] adj. rose

n. ruby, garnet, vermeil

Almanca'da Lal : adj. granatrot

Rusça'da Lal : n. рубин (M)

adj. красный, немой, молчаливый