Laryngectomy türkçesi Laryngectomy nedir

  • Larinjektomi.
  • Veterinerlik alanında kullanılır.
  • Gırtlağın ameliyatla alınması (tıp veya medikal terimi).
  • Gırtlak kıkırdaklarının bir kısmının uzaklaştırılması.
  • Larengektomi.
  • Gırtlağın cerrahi yolla alınması.
  • Larenjektomi.

Laryngectomy ingilizcede ne demek, Laryngectomy nerede nasıl kullanılır?

Pharyngolaryngectomy : Yutağın alt kısmının gırtlakla birlikte ameliyatla çıkarılması. Ferengolarengektomi.

Laryngectomee : Larenjektomi. Gırtlak ameliyatı geçiren kimse (tıp veya medikal terimi). Gırtlak nakli.

Laryngectomies : Gırtlağın ameliyatla alınması (tıp veya medikal terimi). Larenjektomi.

Laryngectomize : Gırtlağı ameliyatla almak (tıp veya medikal terimi). Larenjektomi ameliyatı gerçekleştirmek. Operasyon ile gırtlağın alınması.

İngilizce Laryngectomy Türkçe anlamı, Laryngectomy eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Laryngectomy ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

A c deformity : Arnold-chiari yapılış bozukluğu. A-c kusuru.

Abdominal pain : Karın ağrısı. Göğüs ve leğen arası bölgede biçimlenen, klinik belirtileri hayvan türlerine göre değişebilen ağrı, abdominal ağrı. Abdominal ağrı.

Abdomen : Batın. Karnın altı. Sindirim organları, karaciğer ve böbreklerin içinde bulunduğu ve göğüs boşluğundan bir diyaframla ayrılan vücut boşluğu, abdomen. Karın. Böcek gövdesinin alt kısım. Abdomen. Karın (böcek gövdesinde).

 

Ablation : Uzaklaştırma. Ameliyatla çıkarma. Yüzel erime. Aşınma. Vücuttan ameliyatla parça çıkarılması. Ablasyon. Veterinerlik, jeoloji alanlarında kullanılır. Erime. Buzulların, güneşlenme, yel, hava sıcaklığı etkileriyle üstten erime ve buharlaşması. Yüzden erime.

Laryngectomee : Gırtlak ameliyatı geçiren kimse (tıp veya medikal terimi). Gırtlak nakli.

A amplitude mod : Ultrasonografide gönderilen ses dalgasının yayılımı doğrultusunda, farklı yüzeylerden yansıyan ses dalgalarının, yansımanın şiddetine göre çizgisel bir grafik olarak gösterilmesi. özellikle gözde biyometrik ölçümlerde kullanılır. A-mod görüntü.

Extirpation : Hastalıklı bir doku veya organın kısmen veya tamamen ameliyatla çıkarılması. Kökünü kazıma. Kökünü sökme. İmha. Yok etme. Ekstirpasyon.

Abaxial : Eksenden uzak. Eksenden uzakta bulunan (biyoloji terimi). Abaksiyal. Aks kemiği dışında. Eksenden uzak, eksen dışı. Eksen dışı. Eksendışı.

Excision : Bedenden kesip çıkarma. Eksize etme. Alma. Eksizyon. Kesip çıkarmak, eksizyon. Bir doku veya organdan kesip parça çıkarma, eksize etmek, eksizyon. Kesip çıkarma. Kesme. Eksize etmek. Alınan şey.

A c syndrom : Arnold-chiari yapılış bozukluğu. A-c sendromu.

Laryngectomy synonyms : abdominal fat necrosis, abdominal ovariectomy, abamectin, a clay, cutting out, a dna, a crochordon, abattoir, abdominal palpation, abdominal distention, laryngectomies, a band.

Laryngectomy ingilizce tanımı, definition of Laryngectomy

Laryngectomy kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : Excision of the larynx.