Leave in the lurch türkçesi Leave in the lurch nedir

  • Terk etmek.
  • Yaya bırakmak.
  • Zor durumda bırakmak.
  • Zor durumda terketmek.
  • Yalnız bırakmak.
  • Yardımsız bırakmak.
  • Yüzüstü bırakmak.
  • Yüz üstü bırakmak.
  • Yarı yolda bırakmak.

Leave in the lurch ingilizcede ne demek, Leave in the lurch nerede nasıl kullanılır?

Leave : Terk etmek. Veda. Bırakmak. Çıkmak. Ayrılmak. Ruhsat. Bakımına bırakmak. Terketmek. Sorumluluğuna bırakmak. Vazgeçmek.

In : De. Çok moda olan. İktidardaki. İçeri doğru yönelen. Tutulan. Halinde. İçine. İçinde. Mevsimi gelmiş. Gelmiş olan.

The : Belirli veya spesifik bir kimse veya şeyi ifade etmek veya tanımlamak için kullanılan betimleyici (gramer). Belli bir objeyi veya kişiyi veya yeri nitelemek için kullanılır. Belirli durumlarda isimden önce kullanılır. Belgili tanımlık.

Lurch : Sendelemek. Birdenbire sallanma. Sallanmak. Sallana sallana yürümek. Yalpa. Silkinmek. Yalpalamak. Gidip gelmek (sarkaç gibi iki nokta arasında). Yalpalama. Yalpa vurmak.

Leave somebody in the lurch : Yüzüstü bırakmak.

Leave someone in the lurch : Güç zamanda bırakmak. Birini yarı yolda bırakmak. Zor durumda bırakmak. Birini yüzüstü bırakmak.

Leave in peace : Rahat bırakmak.

İngilizce Leave in the lurch Türkçe anlamı, Leave in the lurch eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Leave in the lurch ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

 

Leave someone in the lurch : Güç zamanda bırakmak. Birini yarı yolda bırakmak. Birini yüzüstü bırakmak.

Marginalize : Ayırmak. Tecrit etmek. Ötekileştirmek. Önem derecesini düşürmek.

Desert a sinking ship : Zor durumdayken birini terk etmek. Batan gemiyi terk etmek. Batan gemiyi terketmek.

Abjure : Vazgeçtigine dair yemin etmek. Feragat etmek. Dönmek (dininden). Vazgeçtiğine dair yemin etmek. Tövbe etmek. Yüz döndürmek. Yemin ederek vazgeçmek. El çekmek. Yemin edip bırakmak.

Abandon : Kendinden geçme. Kendini kaptırmak. Bırakma. Dayandırmak. El etek çekmek. Koyup gitmek. Kesmek. Coşku.

Turn adrift : Ortada bırakmak. Başıboş bırakmak. Akıntıyla gitmek.

Back off : Geri çekme. Geri çekilmek. Bırakmak. Gevşetmek. Vazgeçmek. Geri çekmek. Sorumluluktan geri durmak.

Let down : Sütün indirilmesi. Hayal kırıklığı. Boşa çıkarmak. Hayal kırıklığına uğratmak. Boyunu uzatmak. Beklentileri boşa çıkarmak. Rezil etmek. Sütün alveollerden meme başı boşluğuna indirilmesi. Yüzünü kara çıkarmak.

Leave somebody to oneself : Kendi başına bırakmak.

Abandons : El etek çekmek. Bırakmak. Boşlamak. Vazgeçmek. Viran hale getirmek. Terketmek. Kesmek. Yarıda kesmek.

Leave in the lurch synonyms : cast off, expose, cede, cast offs, cedes, deserting, leave somebody in the lurch, walk on, marginalising, jack in, marginalise, strand, exposes, jilt, gave off, come away, marginalises, let one be, turn somebody adrift, forsakes, desert, walk out on, forsake.