Left a module türkçesi Left a module nedir

  • Sol a-modül.

Left a module ingilizcede ne demek, Left a module nerede nasıl kullanılır?

Left : Be.sola. Kalmak. Bırakılan. Sol kanat. Artık. Sol el. Sol tarafa. Sol taraf. Soldaki. Sol.

A : Atom ağırlığı. İngiliz alfabesinin birinci harfi. Bir. Herhangi bir. En iyi kaliteyi simgeleyen harf. Amperin simgesi. Miktar belirtir. La (müzik terimi). Pek iyi. En yüksek not.

Module : Miyar. Mimari birim. Eş parça. Mikyas. Esas kısım. Emsal. Çap. Ölçü birimi. Kapsül. Kip.

Left a deep scar on him : Onu derinden yaraladı (duygusal anlamda). Onda derin iz bıraktı.

Left a scar on him : Onda derin iz bıraktı. Onu derinden yaraladı (duygusal anlamda).

Left adjust : Sola yanaştırmak. Sola yaslamak. Sola hizalamak. Soldan ayarlamak.

Left angle : Sol açı.

Left and right : Sağ ve sol. Sağda solda. Sol ve sağ. Orada burada.

Left arrow : Sol ok tuşu. Sol ok. Sola ok.

Left aligned : Sola yaslanmış. Sola hizalı. Sola hizalanmış. Soldan hizalı.