Letter türkçesi Letter nedir

 • Başlık basmak.
 • Edebiyat.
 • Letter (kağıt boyutu için).
 • Yalnız başına ya da ötekilerle birlikte kullanıldığında başlıca görevi, yazılı dilde, sözlü dilin bir ses öğesini göstermek olan bir çizisel damga.
 • Yazaç.
 • Ruhsat.
 • Belge.
 • Bilgisayar, bilişim, gramer alanlarında kullanılır.
 • Harf.
 • Bilgi.
 • Basmak.
 • Betik.
 • Kitap harfiyle yazmak.
 • Bir dilin alfabesini oluşturan ve tek başına veya başka ögelerle birlikte o dildeki sesleri yazıda göstermek üzere kullanılan işaretlerden herbiri, sesin yazıdaki işaret karşılığı. türkçede a, b, c, d, f, g; almanca ch, st (şt), sch (ş), tsch (ç); ing. ch (ç), x gibi. her dilin alfabe sistemindeki harfler büyük ve küçük harfler olarak ayrılır ve birbirinden farklı işaretlerle karşılanır.
 • Mektup.

Letter ile ilgili cümleler

English: "B" is the second letter of the alphabet.
Turkish: "B" alfabenin ikinci harfidir.

English: A capital letter is used at the beginning of a sentence.
Turkish: Büyük harf bir cümlenin başında kullanılır.

English: A love letter from Gray?
Turkish: Gray'den bir aşk mektubu mu?

English: A is the first letter of the alphabet.
Turkish: A, alfabenin ilk harfidir.

English: A messenger took the letter to the White House.
Turkish: Bir haberci mektubu Beyaz Saray'a götürdü.

 

Letter ingilizcede ne demek, Letter nerede nasıl kullanılır?

Letter bomb : Bombalı mektup.

Letter book : Mektup defteri. Mektup kopya defteri.

Letter box : Oluk geçiş ağzı. Mektup alma kutusu. Mektup kutusu. Posta kutusu. Harf kutusu.

Letter by letter arrangement : Fişleri sıralamaya temel olacak sözcükleri yalnız harflerini göz önüne alarak düzenleme, bk. abecesel sıralama. Harf harf sıralama.

Letter card : Mektupluk kart. Mektup kartı.

Letter copying book : Tıpkı yazılığı. Mektup kopya defteri. Tecimsel bir kuruluşa ilişkin yazılımların tıpkılarını tümü ile kapsayan yazılık.

Letter head : Mektup başlığı.

Letter heading : Mektup başlığı.

Letter of accreditation : Tavsiye mektubu. Birinin referanslarını listeleyen mektup. Akreditasyon mektubu.

Letter of advice : Ticaret mektubu. İhbarname. İhbar mektubu. Ödeme ihbarnamesi.

İngilizce Letter Türkçe anlamı, Letter eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Letter ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Come on : Karanlık basmak. Ortaya çıkmak. Gafil avlamak. Baş göstermek. Başlamak. Saldırmak. İzlemek. Karşılaşmak. Gelsene.

Lits : Sarhoş. Yanan. Küfelik.

Eta : Yunancanın yedinci harfi. İta. Eta. Eta terör örgütü.

Correspondence : Tekabül. Uygunluk. Mektuplar. Tekabül etme. Uyuşma. Karşılıklılık. Mektuplaşma. Karşılık gelme. Birbirini tutma.

H : Renksiz kokusuz gaz (bilinen elementlerin en hafifi). Henrinin simgesi. İngiliz alfabesinin sekizinci harfi honor. Eroin. Hidrojenin simgesi.

Enlightenments : Bilgilendirme. Zihinsel veya ruhsal farkındalık durumu. Aydınlık. Aydınlanma hareketi. İlim. Aydınlanmış olma durumu. Aydınlatma. Bilgilenme. Aydınlanma.

 

Enlightenment : Bilgilenme. Zihinsel veya ruhsal farkındalık durumu. İrfan. İlim. Aydınlık. Aydınlanmış olma durumu. Aydınlanma. Aydınlatma. Bilgilendirme.

Name and address : İsim ve adres. Ad ve adres.

Round robin : Çevrimsel sıralı. Daire şeklinde imzalanan dilekçe. Mevcut bağlantılarından uzaklaştırmak amacıyla hükümlünün bir ceza evinden diğerine nakledilmesi. Hepsini bir kez dene. Herkesin birbiriyle karşılaştığı turnuva. Dairesel denetim. Hepsini birer kez dene.

Business letter : Ticari mektup. İş mektubu. İş yazısı.

Letter synonyms : khi, qoph, personal letter, polyphonic letter, waw, dead mail, double u, yodh, mem, zayin, ayin, samekh, teth, heth, kaph, psi, sadhe, open letter, lamedh, ezed, resh, grapheme, crank letter, encyclical letter, fan letter, gimel, digraph, data, r, izzard, gleanings, characters, epistles.

Letter zıt anlamlı kelimeler, Letter kelime anlamı

Forgettable : Unutulabilir.

Incorrect : Asılsız. Uygunsuz. Münasebetsiz. Biçimsiz. Yanlış. Hatalı. Yakışıksız. Doğru olmayan. Düzeltilmemiş.

Wrong : Günah. Kötü. Ters. Yanlış yol. Yanlış. Günahını almak. Zulmetmek. Uygunsuz. Haksız. Hata.

Letter ingilizce tanımı, definition of Letter

Letter kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : One who lets or permits. A first element of written language. A mark or character used as the representative of a sound, or of an articulation of the human organs of speech. To impress with letters. One who lets anything for hire. One who retards or hinders. As, a book gilt and lettered. A telegram longer than an ordinary message sent at rates lower than the standard message rate in consideration of its being sent and delivered subject to priority in service of regular messages. Such telegrams are called by the Western Union Company day, or night, letters according to the time of sending, and by The Postal Telegraph Company day, or night, lettergrams. To mark with letters or words.