Levulin türkçesi Levulin nedir

  • Levülin.

Levulin ingilizcede ne demek, Levulin nerede nasıl kullanılır?

Aminolevulinik acid synthetase : Hem biyosentezinde ilk basamak olan, süksinil coa ve glisinden aminolevülinik asit üretimini katalize eden, hem üretiminin kontrolünde anahtar rol oynayan mitokondriyal enzim, ala sentetaz. Aminolevülinik asit sentetaz. Ala sentetaz.

Levulose : Çeşitli meyvelerde bulunan suda çözülür şeker (kimya). Meyve şekeri. Levüloz. Früktoz.

Levuloses : Levüloz. Meyve şekeri.

Bellevue : Ohio eyaletinde şehir. Manzara. Wisconsin eyaletinde yerleşim yeri. Nebraska eyaletinde şehir. İowa eyaletinde şehir. İdaho eyaletinde şehir. Genel görünüm (fransızca). Panorama. Görünüm. Pensilvanya eyaletinde yerleşim yeri.

Bar lev line : Altı gün savaşı sonrasında sina yarımadasına döşenmiş mayın sırası. Bar-lev hattı. Bar lev hattı.

Levant : Levant. Maine eyaletinde yerleşim yeri. Doğu akdeniz ülkeleri. Ankara keçisi derisinden yapılan ve ciltçilikte kullanılan çok iyi cins marok derisi. Borçlarını ödemeden kaçmak.

Levamisole : Levamisol. İmidazotiyazol türevi bağışıklık sistemini uyarıcı ve antelmintik ilaç. Levamizol.

Levantine : Yakın doğu'ya ait. Yakın doğu'lu kimse.

Leva : Lev.

Lev : Bir soyadı. Bir erkek ismi.

İngilizce Levulin Türkçe anlamı, Levulin eş anlamlısı

 

Sözcükler, direkt olarak Levulin ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Grading : Set. Tasnif. Kümeleme. Mamul malın çeşitlere göre sınıflara ayrılması. Kerteleme. Madencilik, sinema, televizyon alanlarında kullanılır. Sıralama. Tesviye. Sınıflandırma. Derece vermek.

Reconciliation : Arabulma. Barıştırma. Barışma. Uygunluk sağlama. Barış. Uzlaştırma. Uzlaşma. Bozulan ilişkinin düzeltilmesi. Barışıklık.

Act : Numara yapmak. Etki. Yapmak. Oyuncunun gerekli ses uygulayımı ve gövde hareketleri ile bir oyun kişisini canlandırması ya da göstermesi. Oynamak (rol). Yasa. Oyunluktaki belirli bir kişiyi canlandırmak. Davranmak. Özdeğin sonsuz türlerinden bir ya da birkaçının, başkalarında uyandırdığı her türlü iz ve iz bırakma eylemi. nedensellik,bağlantısı içinde bir nedenin sonucu. -e etkimek.

Equating : Eşit tutma. Eşitleme. Denkleştirme. Kıyaslamak. Eşitlemek. Eşit olma. Eşit olmak. Denklem ile gösterme. Kıyaslama. Denklem ile göstermek.

Equalisation : Denkleştirme. Denge. Balans ayarı yapma. Eşitlik. Beraberlik. Dengeleme. Eşitlenme. Uyuşma. Eşitleme. Eşdeğerleme.

Deed : Belge. Fiil. Senet. Cesaretli davranış. Hüccet. Tapu senedi. Türesel bir işlem meydana getiren imzalı ya da mühürlü kağıt. Belgit. Eylem.

Balancing : Yazılık, çizelge ve sayışımlar arasında uygunluk sağlama. belirli bir süre sonunda sağlanan karı ve yitireceyi saptamak üzere kuruluşça tutulan sayışrmların borçlu ve alacaklı dalları üzerinde sonuç olarak bir denge sağlama. Düzgünlük. Dengeleyici. Kimyasal tepkimelerde, ürün ve tepkenler arasındaki nicel bağıntıyı kurabilmek için yapılan işlem. Kimya, ekonomi alanlarında kullanılır. Denge. Simetriklik. Simetrik olma durumu. Mutabakat. Denkleştirme.

 

Building : Dikinti. Yapı. Bir yapının yapılması eylemi. Kurma. Bina. İnşaatçılık. İnşa. Duvarlar ya da sütunlar üstüne oturtulmuş bir çatısı bulunan, insanların, hayvanların ve malların barınması ya da başka gereksinmeleri karşılamaları amacıyla yapılmış; bir yapıtasarcılık ürünü. İnşa etme. Dikili.

Equalization : Eşitlenme. Tevzin. Eşitleme. Eşlem. Balans ayarı yapma. Denkleştirme. Uyuşma. Dengeleme. Denge. Eşitlik.

Equation : Bilgisayar, ekonomi, kimya alanlarında kullanılır. Bir kimyasal tepkinmeye giren, çıkan ve ara basamaklarda yer alan özdeklerin değişimlerini nicel olarak gösteren anlatım türü. Denge. Denkle. Denklem. Eşitlik. Eşit (=) belirtimiyle birbirinden ayrılan iki yanlı simgesel anlatım, bk. denklem. Muadele. Eşitleme. Denklik.

Levulin synonyms : human action, human activity, construction.

Levulin ingilizce tanımı, definition of Levulin

Levulin kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : A substance resembling dextrin, obtained from the bulbs of the dahlia, the artichoke, and other sources, as a colorless, spongy, amorphous material. It is so called because by decomposition it yields levulose.